semi - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

semi

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"semi" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 8 sonuç

İngilizce Türkçe
General
semi i. tır kamyonu
semi i. tır
semi i. yarım
Trade/Economic
semi yarım
Aeronautic
semi kısmen
Medical
semi semi
Food Engineering
semi yarı
British Slang
semi yarı erekte

"semi" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Medical
semi semi

"semi" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
semi- ök. yarı
General
semi automatize f. yarı otomatikleştirmek
semi abstraction i. yarı soyutlama
semi batch reactor i. yarı kesikli tepkime kazanı
semi colon i. noktalı virgül
semi finalist i. yarı finalist
semi major axes i. x ekseni
semi seclusion i. yarı inziva
semi-bank i. yarı banka
semi-basement i. kısmen zeminin altında bulunan bina katı
semi-batch process i. yarı kesikli süreç
semi-collared flycatcher i. alaca sinekkapan
semi-detached house i. yarı müstakil ev
semi-deviation i. yarı sapma
semi-erect penis i. yarı erekte penis
semi-erect penis i. yarı kalkmış penis
semi-final i. yarı final
semi-finalist i. yarı finalist
semi-finishing i. yarı mamul
semi-god i. yarı tanrı
semi-olympic pool i. yarı olimpik havuz
semi-precious mineral i. yarı değerli taş
semi-precious natural stone i. yarı değerli doğal taş
semi-precious stone i. yarı değerli taş
semi-pro i. yarı profesyonel
semi-professional i. yarı profesyonel
semi-public institution i. yarı kamu kuruluşu
semi-structured interview i. yarı yapılandırılmış görüşme
semi-trailer truck i. tır
semi-vegetarian i. haftanın en az 3 günü et yemeyen yarı vejeteryan
semi-vegetarianism i. yarı vejeteryanlık
semi-weekly i. haftada iki defa çıkan (yayın)
semi illiterate s. yarı cahil
semi independent s. yarı bağımsız
semi olympic s. yarı olimpik
semi rural s. yarı kırsal
semi-adult s. yarı yetişkin
semi-annual s. yılda iki kez olan
semi-annual s. yarıyıllık
semi-annual s. yılda iki kere olan
semi-annual s. senede iki kez olan
semi-annual s. altı ayda bir olan
semi-annual s. senede iki kere olan
semi-annual s. yarı yıllık
semi-annual s. altı ay süren
semi-annual s. altı aylık
semi-autonomous s. yarı-otonom
semi-autonomous s. yarı-özerk
semi-bilingual s. yarı-iki dilli
semi-clad s. yarı örtülü
semi-clad s. yarı örtük
semi-clogged s. kısmen tıkanmış
semi-detached s. yarı müstakil
semi-experienced s. tecrübesi/deneyimi az
semi-experienced s. yarı tecrübeli
semi-experienced s. yarı deneyimli
semi-finished s. üretimin son aşamasında
semi-finished s. son üretim aşamasındaki
semi-finishing s. son üretim aşamasındaki
semi-finishing s. üretimin son aşamasında
semi-fluid s. sıvık
semi-greedy s. yarı açgözlü
semi-idiosyncratic s. yarı kendine özgü
semi-lustrous s. yarı parlak
semi-nude s. yarı çıplak
semi-official s. yarı resmi
semi-permanent s. yarı sürekli
semi-professional s. yarı profesyonel
semi-public s. yarı halka açık
semi-public s. yari halka açık
semi-repetitive s. yarı tekrarlı
semi-selective s. yarı seçmeli/seçici/seçimli
semi-spiritual s. yarı-ruhsal
semi-structured s. yarı yapılı
semi-subjective s. yarı öznel
semi-urban s. yarı kentsel
semi-yearly s. yılda iki kez gerçekleşen
semi-annually zf. senede iki kez
semi-annually zf. yılda iki kez
semi-annually zf. senede iki kere
semi-annually zf. yılda iki kere
semi-annually zf. altı ayda bir
semi-monthly zf. ayda iki kez
semi-professionally zf. yarı profesyonel olarak
semi-weekly zf. haftada iki kere
semi-weekly zf. haftada iki defa
semi-weekly zf. haftada 2 kez
semi-weekly zf. haftada 2 kere
semi-weekly zf. haftada iki kez
semi- ök. ayrı
semi- ök. yarım
Trade/Economic
semi – finished goods in production yarı mamüller-üretim
semi annual yarı yıllık
semi annual altı aylık
semi annual compounding altı ayda bir faiz işleme
semi durable consumer goods yarı dayanıklı tüketim malları
semi finished goods yarı mamuller
semi fixed exchange rate yarı sabit döviz kuru
semi fixed exchange rate yarı sabit kur
semi fixed rate yarı sabit döviz kuru
semi fixed rate yarı sabit kur
semi jobber hem toptancıya hem de perakendeciye satış yapan distribütör
semi strongly efficient market yüksek derecede etkin piyasa
semi variable cost yarı değişken maliyet
semi-annual altı aylık
semi-centralized yan merkezileştirilmiş
semi-exclusive agent yarı münhasır acente
semi-finished yarı işlenmiş
semi-finished goods yarı-mamul mallar
semi-finished goods yarı mamüller
semi-finished goods yarı işlenmiş mallar
semi-finished goods yarı mamul
semi-finished goods in production yarı mamuller
semi-finished goods warehouse yarı mamul ambarı
semi-finished goods warehouse yarı mamul deposu
semi-finished product yarı mamul ürün
semi-finished products yarı mamuller
semi-finished products yarı mamüller
semi-formal economy yarı resmi ekonomi
semi-liquid yarı likit
semi-manufactured yarı işlenmiş
semi-manufactured yarı mamul
semi-manufactures yarı işlenmiş maddeler
semi-monopolistic yarı tekelci
semi-processed product yarı işlenmiş ürün
semi-product yarı mamul
semi-public yarı kamusal
semi-skilled labor yarı kalifiye işçi
semi-skilled worker yarı nitelikli işçi
semi-state yarı resmi ticari isletme
semi-state devletin ortak olduğu yarı resmi devlet malı
semi-subsistence yarı geçimlik
Law
semi-custodial prison yarı açık cezaevi
semi-open prison yarı açık cezaevi
Politics
semi finished foodstuff yarı mamul gıda maddesi
semi sovereign kısmi egemen
semi sovereign kısmi egemenliğe sahip olan
semi sovereign tam egemen olmayan
semi-colonized yarı sömürge
semi-colony yarı sömürge
semi-dictatorship yarı diktatörlük
semi-fiscal transaction yarı mali işlem
semi-official institution yarı resmi kurum
semi-official institutions yarı resmi kuruluşlar
semi-official organization yarı resmi kurum
semi-official organization yarı resmi kuruluş
semi-official organizations yarı resmi kuruluşlar
semi-presidential system yarı başkanlık sistemi
semi-presidential systems yarı-başkanlık sistemleri
Industry
semi-manufactured yarı ürün
Technical
arc semi circular yan daire kemer
device operating the semi-trailer coupling-pin key aküplöman tespit tertibatı
heat-shrinkable semi-flexible polyvinylidene fluoride sleeve ısıyla büzülebilen yarı bükülgen poliviniliden florür manşon
hose reel with semi-rigid hose yarı sert hortumlu hortum makarası
hose reels with semi-rigid hose yarı sert hortumlu hortum makaraları
leaded semi-red brass kurşunlu yarı-kızıl pirinç
metallic semi-finished products metalik yarı mamul ürünler
motor compressor of semi-hermetic type yarı hermetik tip motor kompresörü
semi- yarı
semi- kısmen
semi (transparent photocathode yarı geçirgen foto katot
semi [transparent photocathode yarı geçirgen foto katot
semi anthracite yarı antrasit
semi automatic yarı otomatik
semi balanced rudder yarı dengeli dümen
semi closed circuit yarı kapalı devre
semi conductor yarı iletken
semi deviation yarı sapma
semi elastic yarı elastik
semi finished goods yarı mamuller-üretim
semi logarithmic paper yarı logaritmik kağıt
semi rotary hand pump kurbağacık tulumba
semi rotary hand pump yarım devirli el su pompası
semi round yarı yuvarlak
semi submerged yarı dalmış
semi translucent yarı saydam
semi variable yan değişken
semi-anechoic chamber yarı yankısız oda
semi-annual yarıyıllık
semi-annual altıayda bir
semi-anthracite yarı antrasit
semi-automatic yarı otomatik
semi-automatic laboratory equipment yarı otomatik laboratuvar donanımı
semi-automatic metal-arc welding yarı otomatik metal ark kaynağı
semi-automatic operation yarım otomatik çalışma konumu
semi-automation yarı otomasyon
semi-balanced rudder yarı dengeli dümen
semi-built crankshaft yarı yapılı krank-şaft
semi-chemical pulp yarı kimyasal hamur
semi-circle yarım daire
semi-circular reverse jet yarı dairesel ters jet
semi-closed yarı kapalı (devre)
semi-closed cycle yarı kapalı çevrim
semi-closed feed system yarı açık besi suyu devresi
semi-cold start yarı soğuk yol verme
semi-confining yarı geçirimli
semi-continuous yarısürekli
semi-continuous casting yarısürekli döküm
semi-continuous casting machine yarı sürekli döküm makinesi
semi-continuous process yarısürekli süreç