Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

tarihli


Meanings of "tarihli" in English : 4 result(s)

Category Turkish English
1 General adj. tarihli dated >
2 General adj. tarihli under date of >
3 Trade/Economic tarihli dated >
4 Trade/Economic tarihli bearing date >

Meanings of "tarihli" with other terms : 35 result(s)

Category Turkish English
1 General n. 1804 tarihli fransız medeni kanunu code civil >
2 General n. geçmiş tarihli dergi/gazete/yayın back issue >
3 General n. geçmiş tarihli gazete past issues of a newspaper >
4 General n. geçmiş tarihli gazete back issue newspaper >
5 General adj. ... tarihli dated >
6 General adj. eski tarihli old-dated >
7 General adj. eski tarihli back >
8 General adj. geçmiş tarihli backdated >
9 General adj. ön tarihli pre-dated >
10 General adj. tarihli kararname decree dated >
11 General adj. yeni tarihli new dated >
12 General adj. yeni tarihli with new date >
13 General adj. yeni tarihli recent >
14 General adj. yeni tarihli new >
15 General adv. tarihli olarak datedly >
16 Phrases 1990 yıl tarihli it dates from 1991 >
17 Trade/Economic n. 1940 tarihli yatırım yasasına göre yatırım belgesi ile faaliyet gösteren yatırım firması face amount certificate company >
18 Trade/Economic açık tarihli bilet open date ticket >
19 Trade/Economic aynı tarihli of the same date >
20 Trade/Economic daha önceki tarihli ante-dated >
21 Trade/Economic ileri tarihli future-dated >
22 Trade/Economic ileri tarihli çek postdate >
23 Trade/Economic ileri tarihli işlemler future >
24 Trade/Economic tarihli atıf (standartlara) dated reference (to standards) >
25 Trade/Economic tarihli mektubunuza cevaben in reply of your letter dated >
26 Trade/Economic tarihli ve sayılı karar decision dated and numbered >
27 Trade/Economic vadesi en yakın tarihli olan vadeli işlem sözleşmesi nearby contract >
28 Trade/Economic vadesi gelmiş borcun ödenememesi karşılığında verilen ileri tarihli çek memorandum check >
29 Trade/Economic yeni tarihli faaliyet belgesi newly dated certificate of business activity >
30 Law 1925 tarihli mülkiyet yasasındaki bazı kiracı haklarının korunmasına dair maddeler curtain provisions >
31 Law eyaletlerarası beyaz kadın ve köle ticaretini ceza kapsamına alan 25 haziran 1910 tarihli kanun white slave traffic act >
32 Tourism açık tarihli bilet open-date ticket >
33 Aeronautic hava hakları'nı tanımlayan 1944 tarihli konvansiyon chicago convention >
34 Marine 1916 tarihli denizcilik kanunu shipping act of 1916 >
35 Marine 1916 tarihli denizcilik yasası shipping act of 1916 >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221