benlik - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

benlik"benlik" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 10 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
benlik ego i.
General
benlik self-respect i.
benlik individualism i.
benlik conceit i.
benlik selfness i.
benlik individuality i.
benlik ego i.
benlik personality i.
benlik egotism i.
Psychology
benlik self

"benlik" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 70 sonuç

Türkçe İngilizce
General
yeni bir benlik bulmak gain/find a new identity f.
akademik benlik kavramı academic self-concept i.
alt benlik ve üst benlik lower-self and higher-self i.
ayna benlik mirror self i.
benlik algısı sense of self i.
benlik bilinci sense of self i.
benlik çatışması personality conflict i.
benlik davası self-assertion i.
benlik dışındaki dünya nonego i.
benlik duygusu sense of self i.
benlik gerilemesi personality regression i.
benlik ikileşmesi splitting of the personality i.
benlik kaygısı care for the self i.
benlik kurgusu self-construal i.
benlik organize sistemleri self-organizing systems i.
benlik psikolojisi self psychology i.
benlik saygısı self respect/regard i.
benlik saygısı self image i.
benlik saygısı self-respect i.
benlik sunumu self-presentation i.
benlik şuuru ego-consciousness i.
benlik yitimi depersonalisation i.
benlik yitimi depersonalization i.
çocuklarda benlik kavramı self in children i.
hakiki benlik genuine self i.
ilkel benlik id i.
milli benlik national identity i.
niceliksel benlik quantified self i.
özel benlik private self i.
sosyal benlik social identity-ego i.
ulusal benlik national identity i.
üst benlik superego i.
Speaking
sanırım benlik birşey kalmadı i think i have covered everything
tam benlik exactly for me
tam benlik just for me
tam benlik just my cup of tea
Trade/Economic
benlik durumları ego states
benlik-ürün uyumu self/product congruence
Medical
beden imajı ve benlik saygısı body image and self-esteem
benlik saygısı düzeyi self-esteem level
Psychology
ayna benlik looking-glass self
benlik algılaması self-conception
benlik algılaması self-concept
benlik arayışı propriate striving
benlik gücü ego strength
benlik kavramı self-concept
benlik kavramı self-conception
benlik kültü cult of the self
benlik psikolojisi self-psychology
benlik saygısı self-regard
benlik saygısı dignity
benlik saygısı self esteem
benlik saygısı self-respect
benlik şeması self-schema
benlik tasarımı self-representation
benlik telakkisi self-concept
benlik telakkisi self-conception
düşük benlik saygısı low self-esteem
fenomenal benlik phenomenal self
gerçek benlik true self
hatalı benlik false self
rosenberg benlik saygısı ölçeği rosenberg self-esteem scale
sahte benlik false self
sembolik benlik tamamlama symbolic self-completion
sosyal benlik social self
temel benlik değerlendirmesi core-self evaluation
Social Sciences
benlik kategorizasyonu kuramı self-categorization theory
benlik sınıflandırma kuramı self-categorization theory
Linguistics
benlik belleği episodic memory
ideal benlik ideal self