electronic - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

electronic

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"electronic" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 4 sonuç

İngilizce Türkçe
General
electronic s. elektronik
Technical
electronic elektronsal
electronic elektronik
Electric
electronic elektron lambası

"electronic" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

İngilizce Türkçe
General
acquisition of electronic journals i. elektronik yayınların alımı/temini
analog electronic systems i. analog elektronik sistemler
copyright and electronic data i. telif hakkı ve elektronik bilgi
electrical and electronic engineer i. elektrik elektronik mühendisi
electrical and electronic engineering i. elektrik elektronik mühendisliği
electric-electronic i. elektrik elektronik
electronic apparatus and appliances i. elektronik cihazlar ve aletler
electronic appliance i. elektronik eşya
electronic balance i. elektronik terazi
electronic banking i. elektronik bankacılık
electronic bicycle i. elektronik bisiklet
electronic bracelet i. elektronik kelepçe
electronic calculator i. elektronik hesap makinası
electronic calculator i. elektronik hesap makinesi
electronic camera i. elektronik kamera
electronic cash register i. elektronik yazarkasa
electronic charge i. elektron yükü
electronic cigarette i. elektronik sigara
electronic circuit i. elektronik devre
electronic circuit design i. elektronik devre tasarımı
electronic circuits i. elektronik devreler
electronic cleaner i. elektronik temizleyici
electronic clock i. elektronik saat
electronic commerce i. elektronik ticaret
electronic communication i. elektronik haberleşme
electronic communication law i. elektronik haberleşme kanunu
electronic communication technology i. elektronik haberleşme teknolojisi
electronic communications sector i. elektronik haberleşme sektörü
electronic computer i. elektronik kompüter
electronic computers i. elektronik bilgisayarlar
electronic controller i. elektronik denetleyici
electronic controllers i. elektronik denetleyiciler
electronic copy i. elektronik nüsha
electronic copy i. elektronik kopya
electronic counter i. elektronik sayaç
electronic data bank i. elektronik veri bankası
electronic data interchange i. elektronik bilgi değiştirme
electronic data interchange i. elektronik veri değiştirme
electronic data processing i. elektronik veri işlemci
electronic data processing i. elektronik bilgi işlem
electronic data processing departments i. elektronik bilgi işlem merkezleri
electronic data processing documentation i. elektronik bilgi işlem dökümantasyonu
electronic data processing documentation i. elektronik bilgi işlem dokümantasyonu
electronic data processing personnel i. elektronik bilgi işlem personeli
electronic device i. elektronik cihaz
electronic digital computers i. elektronik sayısal bilgisayarlar
electronic digital computers i. elektronik dijital bilgisayarlar
electronic eavesdropping and visualization i. elektronik gizli dinleme ve görüntüleme
electronic engineer i. elektronik mühendisi
electronic engineering i. elektronik mühendisliği
electronic environment i. bilgisayar ortamı
electronic equipment i. elektronik teçhizat
electronic filing of tax returns i. vergi beyannamelerinin elektronik doldurulması
electronic funds transfer i. elektronik fon transferi
electronic gazette i. elektronik gazete
electronic heating i. elektronik ısıtma
electronic industries i. elektronik endüstrisi
electronic industries i. eloktronik endüstrisi
electronic instruments i. elektronik aletler
electronic instruments i. eletronik çalgılar
electronic intelligence i. elektronik istihbarat
electronic intelligence i. elektronik yoldan yapılan istihbarat
electronic item i. elektronik eşya
electronic mail messages i. elektronik posta mesajları
electronic mail systems i. elektronik posta sistemleri
electronic measurements i. elektronik ölçümler
electronic media i. elektronik iletişim araçları
electronic media i. elektronik ortam
electronic music i. elektronik müzik
electronic news gathering i. elektronik haber toplama
electronic noise i. elektronik gürültü
electronic payment systems see electronic fonds transfer i. elektronik ödeme sistemleri bkz elektronik fon transferleri
electronic power i. elektronik güç
electronic proposal submission system i. elektronik teklif sunma sistemi
electronic scale i. elektronik terazi
electronic scale i. elektronik tartı
electronic scales i. elektronik tartı
electronic spreadsheets i. elektronik tablolama
electronic state i. e-devlet
electronic state i. elektronik devlet
electronic tagging i. elektronik takip
electronic tagging i. elektronik izleme
electronic tagging i. elektronik bir cihaz vasıtasıyla izleme
electronic technician i. elektronik teknikeri
electronic telephone switching systems i. elektronik telefon anahtarlama sistemleri
electronic ticketing i. elektronik bilet
electronic transaction i. elektronik işlem
electronic typewriter i. elektronik daktilo
electronic typewriter i. elektrikli daktilo
electronic warning sign i. elektronik uyarı levhası
mobile electronic system integration i. mobese
modern electronic age i. modern elektronik çağı
secure electronic transaction i. güvenli elektronik işlem
waste electrical and electronic equipment i. atık elektrikli ve elektronik cihazlar
Trade/Economic
electronic benefit transfer sosyal güvenlik ödemelerinin elektronik olarak dağıtılması
electronic brainstorming elektronik fikir yaratıcılığı
electronic clearance scheme elektronik ödeme planı
electronic data interchange elektronik veri değişimi
electronic data interchange (edi) elektronik veri değişimi
electronic data processing elektronik bilgi işleme
electronic devices elektronik cihazlar
electronic fund transfer elektronik fon transferi
electronic fund transfer elektronik para aktarımı
electronic funds transfer elektronik fon transferi
electronic funds transfer eft
electronic funds transfer system elektronik fon transfer sistemi
electronic general meeting system elektronik genel kurul sistemi
electronic grapevine elektronik dedikodu
electronic money elektronik para
electronic payment scheme elektronik ödeme planı
electronic public procurement platform (eppp) elektronik kamu alımları platformu (ekap)
electronic purse elektronik cüzdan
electronic retailing elektronik perakendecilik
electronic shopping elektronik alışveriş
electronic transfer of securities elektronik menkul kıymet transferi
industrial electronic security endüstri elektronik güvenliği
rasdaq electronic exchange rasdaq elektronik borsası
remote electronic banking uzaktan elektronik bankacılık
Law
electronic fund transfer crimes elektronik fon transferi suçları
electronic fund transfer crimes elektronik fon transfer suçları
electronic fund transfers act elektronik fon transferleri kanunu
electronic intelligence (elint) elektronik istihbarat
electronic rights management elektronik hak yönetimi
electronic signature elektronik imza
electronic signature act elektronik imza yasası
electronic signature law elektronik imza yasası
Politics
committee for the interoperability of electronic road toll systems elektronik yol ücret toplama sistemlerinin birlikte işletilebilirliği komitesi
electronic signatures committee elektronik imzalar komitesi
electronic trading platform elektronik ticaret platformu
european electronic standardization committee (cenelec) avrupa elektroteknik standartlar komitesi
Institutes
department for electronic educational contents elektronik eğitim içerikleri daire başkanlığı
department of electronic warfare and radar systems elektronik harp ve radar sistemleri dairesi
department of mechanical, automotive, electrical and electronic products makine, otomotiv, elektrik ve elektronik ürünleri dairesi
electronic communications networks and services elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleri
electronic data transfer system elektronik veri aktarım sistemi
section of sensor and electronic systems sensör ve elektronik sistemler şubesi
trade electronic data system dış ticaret elektronik bilgi sistemi
Insurance
electronic data processing elektronik bilgi işlem
electronic equipment insurance elektronik cihaz sigortası
Technical
active electronic components aktif elektronik bileşenler
analog electronic systems analog elektronik sistemler
attachment materials for electronic assembly elektronik montaj için tutturma malzemeleri
automatic overdrive electronic transmission otomatik aşırı hız elektronik transmisyon
automatic overdrive electronic wide ratio transmission otomatik aşırı hız elektronik genişoran transmisyonu
balanced electronic voltmeter dengeli elektronik voltmetre
bush-mounted spindle-operated electronic components fırça monteli döner mil ile çalışan elektronik parçalar
cabled transmission of electric and electronic pulsed data elektriksel ve elektronik darbeli sinyal verilerinin kablolu iletimi
ctive electronic components aktif elektronik bileşenler
d.c. supplied electronic ballast d.a beslemeli elektronik balast
digital electronic controller dijital elektronik kontrolörü
dimensions of electronic instrument modules elektronik cihaz modüllerinin boyutları
ecc -electronic climate control elektronik iklimlendirme kontrolü
electrical and electronic equipments elektrik ve elektronik donanımlar
electromechanical components for electronic devices elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler
electronic 4-speed overdrive elektronik 4 hızlı aşırı hız
electronic access door elektronik kompartıman kapağı
electronic access door elektronik kompartman kapağı
electronic air control elektronik hava kontrolü
electronic air filter elektronik hava filtresi
electronic amplifier elektronik yükseltici
electronic article surveillance ürün koruma/güvenlik sistemleri
electronic assembly technology elektronik montaj teknolojisi
electronic autopilot elektronik otomatik pilot
electronic ballast power control elektronik balast güç denetimi
electronic band spectrum elektron kuşağı görüngesi
electronic band spectrum elektron bant spektrumu
electronic bohr magnetron elektronik bohr magnetronu
electronic brake and traction control module elektronik fren ve çekiş kontrol modülü
electronic brake control module elektronik fren kontrol modülü
electronic calculating punch elektronik hesaplamalı delgileme
electronic calculator elektronik hesap makinesi
electronic camera alıcı
electronic camouflage elektronik kamuflaj
electronic ceramics elektronik seramikleri
electronic characteristic measurement elektronik özellik ölçümü
electronic charge temel yük
electronic charge elektron yükü
electronic chart display elektronik çizim göstergesi
electronic chart display elektronik çizelge göstergesi
electronic circuits elektronik devreler
electronic cleaner elektronik temizleyici
electronic cleaner elektrostatık filtre
electronic clocks and watches elektronik saatler
electronic coding telex bantlı on-line kripto cihazı
electronic commerce elektronik ticaret
electronic components elektronik aksam
electronic components elektronik bileşenler
electronic components using bar code and two-dimensional symbols barkod ve iki boyutlu semboller kullanan elektronik bileşenler
electronic conductance elektronik iletkenlik
electronic conduction elektronik iletim
electronic conductivity elektronik iletkenlik
electronic conductor elektronik iletken
electronic configuration elektronik konfigürasyon
electronic control elektronik denetim
electronic control elektronik kontrol
electronic control assembly elektronik kontrol grubu
electronic control devices elektronik denetim aygıtları
electronic control equipment elektronik kumanda tertibatı
electronic control module elektronik kontrol modülü
electronic control unit elektronik bilgisayar kutusu