electronic - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

electronic

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"electronic" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 4 sonuç

İngilizce Türkçe
General
electronic s. elektronik
Technical
electronic elektronsal
electronic elektronik
Electric
electronic elektron lambası

"electronic" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
General
electronic bracelet i. elektronik kelepçe
electronic calculator i. elektronik hesap makinası
electronic cash register i. elektronik yazarkasa
electronic circuits i. elektronik devreler
electronic cleaner i. elektronik temizleyici
electronic clock i. elektronik saat
electronic commerce i. elektronik ticaret
electronic communication law i. elektronik haberleşme kanunu
electronic computers i. elektronik bilgisayarlar
electronic data interchange i. elektronik bilgi değiştirme
electronic data processing documentation i. elektronik bilgi işlem dökümantasyonu
electronic engineering i. elektronik mühendisliği
electronic equipment i. elektronik teçhizat
electronic filing of tax returns i. vergi beyannamelerinin elektronik doldurulması
electronic funds transfer i. elektronik fon transferi
electronic instruments i. eletronik çalgılar
electronic intelligence i. elektronik istihbarat
electronic mail messages i. elektronik posta mesajları
electronic payment systems see electronic fonds transfer i. elektronik ödeme sistemleri bkz elektronik fon transferleri
electronic spreadsheets i. elektronik tablolama
electronic state i. e-devlet
Trade/Economic
electronic clearance scheme elektronik ödeme planı
electronic devices elektronik cihazlar
electronic public procurement platform (eppp) elektronik kamu alımları platformu (ekap)
rasdaq electronic exchange rasdaq elektronik borsası
Law
electronic fund transfers act elektronik fon transferleri kanunu
electronic signature act elektronik imza yasası
Politics
european electronic standardization committee (cenelec) avrupa elektroteknik standartlar komitesi
Technical
active electronic components aktif elektronik bileşenler
balanced electronic voltmeter dengeli elektronik voltmetre
electronic band spectrum elektron bant spektrumu
electronic charge temel yük
electronic components elektronik aksam
electronic conductor elektronik iletken
electronic control unit elektronik kontrol ünitesi
electronic controller elektrik kontrol mekanizması
electronic counter elektronik sayıcı
electronic counter-countermeasures elektronik karşı karşı önlemler
electronic data processing elektronik bilgi işlem
electronic design interchange format elektronik tasarım değişim formatı
electronic engine control elektronik motor kontrolü
electronic engineering elektronik mühendisliği
electronic funds transfers elektronik fon transferi
electronic games elektronik oyunlar
electronic hygrometer elektronik higrometre
electronic ignition elektronik ateşleme
electronic lens elektronik mercek
electronic magazine elektronik dergi
electronic materials elektronik gereçler
electronic multimeter elektronik multimetre
electronic pore pressure meter elektronik boşluk suyu basınç ölçeri
electronic program selecting elektronik kanal seçme
electronic schematic elektronik devre çizimi
electronic spectrum elektronik izge
electronic spreadsheets elektronik kutu çizimler
electronic tuning elektronik ayarlama
electronic typewriters elektronik daktilolar
electronic viewfinder elektronik vizör
emr -electronic module retard elektronik modül gecikimi
low power electronic and electrical apparatus alçak gerilimli elektronik ve elektrikli cihazlar
manually operated electronic components elle çalıştırılan elektronik bileşenler
printed board assembly modular electronic unit baskılı devre grup modüler elektronik birimi
programmable electronic control systems programlanabilir elektronik kontrol sistemleri
programmable electronic safety system programlanabilir elektronik güvenlik sistemi
programmable electronic systems programlanabilir elektronik sistemler
protection of electronic devices from electrostatic phenomena elektronik cihazların elektrostatik etkiden korunması
supplied electronic step-convertor beslemeli elektronik indirici dönüştürücü
Computer
electronic counter counter measures elektronik savunma yöntemleri
electronic data interchange elektronik ortamda data transferi
electronic data processing machines elektronik bilgi işlem makineleri
electronic data processing security elektronik bilgi işlem güvenliği
electronic filing elektronik kütük tutma
electronic fund transfer elektronik para aktarımı
electronic journals elektronik dergiler
electronic organizer elektronik ajanda
electronic pedigree e-şecere
electronic publishing elektronik yayıncılık
electronic purse elektronik cüzdan
electronic rectifier elektronik doğrultucu
epg [electronic program guide] elektronik program rehberi
Informatics
electronic archive elektronik arşiv
electronic bulletin board elektronik belleten
electronic cash register elektronik yazarkasa
electronic design automation library elektronik tasarım otomasyon kitaplığı
electronic design interchange format elektronik tasarım değişimi formatı
electronic filing elektronik dosyalama
electronic security elektronik güvenlik
electronic warfare elektronik savaş
secure electronic transaction güvenli elektronik hareket
Telecom
electronic device elektronik cihaz
electronic program guide elektronik program rehberi
electronic resource management initiative elektronik kaynak yönetim teşebbüsü
electronic signature elektronik imza
electronic switched network elektronik anahtarlamalı şebeke
micro-electronic mechanical system mikro elektronik mekanik sistem
Electric
a.c supplied electronic ballast a.a beslemeli elektronik balast
balanced electronic voltmeter dengeli elektronik voltmetre
electronic apparatus and appliances elektronik donanımlar ve uygulamaları
electronic circuit elektronik devre
electronic connection elektronik bağlantı
electronic relay elektronik röle
electronic switching system elektronik anahtarlama sistemi
electronic thermal conductivity elektronik ısıl iletkenlik
electronic tuning elektronik ayarlama
electronic voltmeter elektronik voltmetre
external associated electronic circuit components and contacts dıştan bağlı elektronik devre bileşenleri ve kontakları
power electronic capacitor güç elektroniği kapasitörü
Television
electronic camera elektronik kamera
electronic news gathering elektronik haber toplama yöntemi
Textile
electronic take up and let off mechanism elektronik kumaş çekme ve çözgü salma mekanizması
Automotive
electronic advance unit elektronik ateşleme avansı
electronic antenna elektronik anten
electronic brake pressure distribution elektronik fren basınç dağıtıcısı
electronic control system elektronik kontrol sistemi
electronic control unit beyin
electronic control unit elektronik kumanda ünitesi
electronic engine control (eec) power relay (stand-alone only) and relay controller elektronik motor kontrolü (eec) güç rölesi (sadece bağımsız) ve röle kuandası
electronic engine tester elektronik oto test aleti
electronic rotational speed limiter elektronik devir limitörü
electronic shift control module elektronik vites kontrol modülü
electronic spark control module elektronik buji kontrol modülü
electronic throttle valve elektronik boğaz valfi
electronic traction motor control subsystem elektronik motor çekiş kontrol tali sistemi
external controls electrical/electronic harici kontroller elektrikli/elektronik
integrated electronic ignition elektronik ateşleme entegresi
multiple function electronic control subsystem çok fonksiyonlu elektronik kontrol tali sistemleri
power steering electronic controls hidrolik direksiyon elektronik kontrolleri
sensors and electronic controls sensörler ve elektronik kontroller
Traffic
electronic toll collection system ogs
electronic toll collection system otomatik geçiş sistemi
Aeronautic
electronic attitude director indicator televizyon ekranlı durum göstergesi
Physics
electronic band spectrum elektron bant spektrumu
Military
electronic attack elektronik taarruz
electronic bomb elektromanyetik bomba
electronic communications incorporated birleşik elektronik muhabere
electronic deception elektronik şaşırtma
electronic jamming elektronik karıştırma
electronic line of sight elektronik görüş hattı
electronic protection elektronik korunma
electronic security elektronik güvenlik
electronic systems elektronik sistemler
electronic warfare control and coordination centre elektronik harp kontrol ve koordinasyon merkezi
electronic warfare coordination unit elektronik harp koordinasyon ünitesi
electronic warfare planning group elektronik harp planlama grubu
electronic warfare, test and training systems elektronik harp, test ve eğitim sistemleri
manipulative electronic deception hileli elektronik aldatma
nato electronic parts recommendation nato elektronik parçalar tavsiyesi
nato multiservice electronic warfare support group nato çok maksatlı eh destek grubu
passive electronic protection measures pasif elektronik korunma tedbirleri
simulative electronic deception taklit edilmiş elektronik aldatma