obezite - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

obezite"obezite" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 2 sonuç

Türkçe İngilizce
General
obezite obeseness i.
Medical
obezite obesity

"obezite" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 28 sonuç

Türkçe İngilizce
Medical
abdominal obezite central obesity
abdominal obezite abdominal obesity
ailede obezite öyküsü family history of obesity
çocuklarda obezite obesity in children
çocuklarda obezite sorunu ve önlenmesi obesity in children and prevention
çocukluk çağında obezite childhood obesity
maternal obezite maternal obesity
merkezi/abdominal obezite central obesity
morbid obezite morbid obesity
obezite algısı perception of obesity
obezite cerrahisi bariatric surgery
obezite derecesi degree of obesity
obezite genetiği genetics of obesity
obezite hastası obese patient
obezite hipoventilasyon sendromu obesity hypoventilation syndrome
obezite kliniği obesity clinic
obezite oranı rate of obesity
obezite salgını epidemic of obesity
obezite sıklığı obesity frequency
obezite tedavisi ile ilgilenen bilim dalı bariatrics
obezite tedavisi ile ilgili bariatric
okul çağı çocuklarında obezite obesity in school children
trunkal obezite truncal obesity
uluslararası obezite çalışma kolu international obesity task force
uluslararası obezite görev gücü international obesity task force
Pathology
alveoler hipoventilasyonla birlikte olan aşırı obezite extreme obesity with alveolar hypoventilatn
aşırı kaloriye bağlı obezite obesity due to excess calories
ilaçlara-bağlı obezite drug-induced obesity