tahmini - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

tahmini"tahmini" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 17 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
tahmini estimated s.
General
tahmini approximate s.
tahmini conjectural s.
tahmini general s.
tahmini approximative s.
tahmini calculated s.
Trade/Economic
tahmini estimated
tahmini proforma
tahmini approximate
tahmini appraised
tahmini forward
Insurance
tahmini estimated
Technical
tahmini approximate
tahmini stochastic
Computer
tahmini projected
Aeronautic
tahmini estimated
Tobacco
tahmini approximately

"tahmini" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
General
hava tahmini yapmak make a forecast of the weather f.
tahmini yanlış çıkmak miss the mark f.
aktivite süresi tahmini activity duration estimating i.
davranış tahmini prediction of behaviours i.
değer tahmini value assumption i.
hasar tahmini estimation of damage i.
hava durumu (hava tahmini) weather forecast i.
hava durumu tahmini weather forecasting i.
istihdam tahmini employment forecasting i.
işletme tahmini business forecasting i.
kötümser süre tahmini pessimistic time estimate i.
nüfus tahmini population forecasting i.
parametre tahmini parameter estimation i.
pazar tahmini market estimate i.
tahmini (beklenen) bitiş tarihi expected end date i.
tahmini bilgi predictive information i.
tahmini fiyat estimated price i.
tahmini göçmen sayısı estimated number of immigrants i.
tahmini hesap ballpark figure i.
tahmini hesap estimate i.
tahmini iş guesswork i.
tahmini masraf estimated expense i.
tahmini sayı ballpark figure i.
tahmini sonuç approximation result i.
tahmini sonuç approximate result i.
tahmini varış süresi estimated time of arrival (eta) i.
tahmini varış zamanı estimated time of arrival (eta) i.
tsunami tahmini tsunami forecasting i.
uzun süreli hava tahmini long range forecast i.
tahmini olarak inferentially zf.
tahmini olarak guessingly zf.
Idioms
tahmini rakam a ballpark figure
tahmini rakam a ballpark estimate
Trade/Economic
aşırı maliyet tahmini over estimate of costs
bütçe tahmini budget estimate
değer tahmini appraisal
dışa dönük doğrusal trend tahmini linear trend extrapolation
geleceğe yönelik satış tahmini sales forecast
gelir tahmini profit forecast
hasar tahmini estimate of damage
iktisadi koşullarda önemli değişme olmamak koşuluyla bir mal veya girişimin tahmini değeri going value
işgücü bütçe tahmini labour budget estimate
işletme tahmini business forecasting
mağaza müdürü tahmini store manager forecast
masraf tahmini cost estimation
nokta tahmini point estimate
ödenecek tahmini vergiler estimated taxes payable
piyasa tahmini market forecast
satın alma/tedarik/ihale tahmini procurement forecast
satış tahmini sales forecast
satış tahmini sales forecasting
satış tahmini yöntemi jury of executive opinion
son maliyet tahmini forecast final cost
stok fiyat tahmini stock price forecasting
tahmini ağırlık estimated weight
tahmini bilanço pro forma balance sheet
tahmini dara estimated tare
tahmini değer appraised value
tahmini gelir vergisi estimated income tax
tahmini hasar estimated damage
tahmini hizmette kullanım süresi estimated useful life
tahmini ırr ödemesi estimated irr payment
tahmini kar anticipatory profit
tahmini kar expected profit
tahmini kar anticipated profit
tahmini kar estimated profit
tahmini maliyet deemed cost
tahmini maliyet predicted cost
tahmini maliyet anticipated cost
tahmini ödenecek vergiler estimated taxes payable
tahmini vergi estimated tax
tahmini vergilerin ayarlanması adjustment of estimated taxes
tahmini/beklenen kar prospective profit
tahmini/beklenen kar anticipated profit
tahmini/beklenen maliyet deemed cost
talep tahmini demand forecasting
ulusal tüketim tahmini national consumption estimate
üretim tahmini production forecast
yönetici tahmini executive judgement
Law
tahmini değer estimated value
Politics
seçim tahmini election forecasting
Insurance
brüt net tahmini prim geliri gross net estimated premium income
hasar tahmini estimate of damage
tahmini azami zarar estimated maximum loss
tahmini hasar estimated damage
tahmini net prim geliri estimated net premium income
tahmini prim geliri estimated premium income
tahmini varış saati estimated time of arrival
Technical
aralık tahmini interval estimation
arıza tahmini failure prediction
feyezan tahmini flood forecasting
hava tahmini forecast
hava tahmini weather forecast
performans özelliklerinin tahmini estimation of performance characteristics
sel tahmini flood forecast
ses yayılımı ve gürültü tahmini sound propagation and noise prediction
tahmini değer estimated value
tahmini okuma reading by estimation
tahmini varış zamanı estimated time of arrival
tahmini yaklaşım stochastic approach
trafik tahmini traffic estimation
Telecom
tahmini varış zamanı estimated time of arrival
tüketici destek tahmini consumer support estimate
Textile
uçuntu tahmini fly prediction
Construction
toplam maliyet tahmini estimated final cost
Aeronautic
hava tahmini forecast
konum tahmini dead reckoning
tahmini arıza oranı extrapolated failure rate
tahmini bozulma ortalama zamanı assessed mean time to failure
tahmini çalışma güvenliği assessed reliability
tahmini değerlendirme işlemi estimated process average
tahmini geçen toplam zaman total estimated elapsed time
tahmini geçen toplam zaman total estimated elapsed time
tahmini kalkış süresi estimated time of departure
tahmini seyrüsefer dead reckoning navigation
tahmini uçuş zamanı estimated time en route
tahmini varış saati estimated time of arrival
tahmini yolda geçen süre estimated time en route
Marine
çevresel etki tahmini environmental impact prediction
dalga tahmini wave prediction
dalga tahmini wave forecasting
deniz buzu tahmini sea ice forecasting
Medical
tahmini kan kaybı estimated blood loss (ebl)
tahmini tanı presumptive identification
Psychology
yansız varyans tahmini unbiased estimate of variance
Statistics
aralık tahmini interval estimation
çekirdek tahmini kernel estimate
m-tahmini m-estimate
oran tahmini ratio estimate
regresyon tahmini regression estimate
Chemistry
tahmini pozitif değer predictive value positive
Marine Biology
yaş tahmini age estimation
Breeding
genetik mesafe tahmini estimation of genetic distance
Environment
bayes tahmini bayesian estimation
kuvvertli yer hareketi tahmini estimation of strong ground motion
maruz kalma dozunun üst tahmini high-end exposure dose estimate
taşkın tahmini flood forecasting
Meteorology
hava tahmini weather forecast
sayısal yağış tahmini quantitative precipitation forecast
uzun dönem hava tahmini long-term weather forecast
uzun süreli hava tahmini long-term weather forecast
Geology
deprem tahmini projesi earthquake prediction project
Military
askerlikten tahmini ayrılma tarihi estimated date of separation
lojistik durum tahmini logistic estimate of the situation
mesafe tahmini range estimation
meydan hava tahmini aerodrome forecast
tahmini dönüş zamanı estimated time of return
tahmini kalkış zamanı estimated time of departure
tahmini radar yönlendirmesi directional radar prediction
Sport
mesafe tahmini yapmak distance judging