tahmini - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

tahmini"tahmini" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 18 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
tahmini estimated s.
General
tahmini approximate s.
tahmini predictive s.
tahmini general s.
tahmini approximative s.
tahmini calculated s.
tahmini conjectural s.
Trade/Economic
tahmini estimated
tahmini proforma
tahmini approximate
tahmini appraised
tahmini forward
Insurance
tahmini estimated
Technical
tahmini approximate
tahmini stochastic
Computer
tahmini projected
Aeronautic
tahmini estimated
Tobacco
tahmini approximately

"tahmini" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
General
hava tahmini yapmak make a forecast of the weather f.
tahmini doğru olmak hit the mark f.
tahmini yanlış çıkmak miss the mark f.
yapılan tahmini geri çekmek unpredict f.
aktivite süresi tahmini activity duration estimating i.
davranış tahmini prediction of behaviours i.
değer tahmini value assumption i.
değer tahmini evaluation i.
deprem tahmini earthquake forecasting i.
deprem tahmini earthquake prediction i.
hasar tahmini estimation of damage i.
hava durumu (hava tahmini) weather forecast i.
hava durumu tahmini weather forecasting i.
hava tahmini forecast i.
hava tahmini weather forecast i.
havadurumu (hava tahmini) weather forecast i.
istihdam tahmini employment forecasting i.
işletme tahmini business forecasting i.
kesin olmayan tahmini maliyet provisional sum i.
kesin olmayan tahmini maliyet provisional estimate of costs i.
kötümser süre tahmini pessimistic time estimate i.
maliyet tahmini quotation i.
nüfus tahmini population forecasting i.
parametre tahmini parameter estimation i.
pazar tahmini market estimate i.
piyasa tahmini market estimate i.
risk tahmini risk estimation i.
satış tahmini sales forecasting i.
stok fiyat tahmini stock price forecasting i.
tahliye zamanı tahmini evacuation time estimate i.
tahmini (beklenen) bitiş tarihi expected end date i.
tahmini bedel tayini estimate i.
tahmini bilgi predictive information i.
tahmini fiyat estimated price i.
tahmini göçmen sayısı estimated number of immigrants i.
tahmini hesap ballpark figure i.
tahmini hesap estimate i.
tahmini iş guesswork i.
tahmini masraf estimated expense i.
tahmini ömür estimated life i.
tahmini rakam ballpark figure i.
tahmini satış estimated sale i.
tahmini sayı ballpark figure i.
tahmini sonuç approximation result i.
tahmini sonuç approximate result i.
tahmini varış süresi estimated time of arrival (eta) i.
tahmini varış süresi expected time of arrival (eta) i.
tahmini varış zamanı estimated time of arrival (eta) i.
tsunami tahmini tsunami forecasting i.
türkiye için hava tahmini weather forecast for turkey i.
uzun süreli hava tahmini long range forecast i.
yangın tahmini fire prediction i.
tahmini kolay easy to guess s.
tahmini olarak inferentially zf.
tahmini olarak guessingly zf.
tahmini olarak conjecturally zf.
Idioms
tahmini rakam a ballpark figure
tahmini rakam a ballpark estimate
tahmini sayı a ballpark estimate
tahmini sayı a ballpark figure
Trade/Economic
aşırı maliyet tahmini over estimate of costs
başlangıç/ilk maliyet tahmini baseline cost estimate
beşeri kaynak tahmini human resource forecast
bütçe tahmini budget estimate
değer tahmini appraisal
dışa dönük doğrusal trend tahmini linear trend extrapolation
endüstri üretimi kayıp tahmini production loss appraisal
fiyat tahmini price forecasting
geleceğe yönelik satış tahmini sales forecast
gelir tahmini profit forecast
gelir tahmini estimation of revenue
hasar tahmini estimate of damage
hava tahmini forecast
hisse senetlerinin gelecekteki fiyatlarının tahmini için belli bir şirketin incelenmesi company analysis
iktisadi koşullarda önemli değişme olmamak koşuluyla bir mal veya girişimin tahmini değeri going value
iş tahmini business prediction
işgücü bütçe tahmini labour budget estimate
işletme tahmini business forecasting
mağaza müdürü tahmini store manager forecast
maliyet tahmini cost estimate
masraf tahmini cost estimation
muhasebe tahmini accounting estimate
nokta tahmini point estimate
ödenecek tahmini vergiler estimated taxes payable
piyasa tahmini market forecast
satın alma/tedarik/ihale tahmini procurement forecast
satış tahmini sales forecast
satış tahmini sales forecasting
satış tahmini sales-forecast
satış tahmini yöntemi jury of executive opinion
son maliyet tahmini forecast final cost
stok fiyat tahmini stock price forecasting
tahmini ağırlık estimated weight
tahmini beyan pro forma statement
tahmini bilanço projected balance sheet
tahmini bilanço pro forma balance sheet
tahmini bilanço pro forma statement
tahmini bütçe forecast budget
tahmini bütçe forecasted budget
tahmini dara estimated tare
tahmini değer appraised value
tahmini değer expected value
tahmini finansal tablo projected financial statement
tahmini finansal tablolar forward financial statements
tahmini fiyat prospective price
tahmini gelir vergilerine ait ek giderler additional charges for estimated income taxes
tahmini gelir vergisi estimated income tax
tahmini gider predicted cost
tahmini hasar estimated damage
tahmini hesap rough calculation
tahmini hizmette kullanım süresi estimated useful life
tahmini ırr ödemesi estimated irr payment
tahmini itfa rebuttable presumption
tahmini kar anticipatory profit
tahmini kar expected profit
tahmini kar anticipated profit
tahmini kar estimated profit
tahmini maliyet deemed cost
tahmini maliyet predicted cost
tahmini maliyet anticipated cost
tahmini maliyet predetermined cost
tahmini maliyet estimated cost
tahmini maliyet alternatif maliyet imputed cost
tahmini maliyetler estimated costs
tahmini olarak pro forma
tahmini ödenecek vergiler estimated taxes payable
tahmini ömür estimated life
tahmini ömür expected life
tahmini rakamlar imaginary numbers
tahmini sonuç approximate result
tahmini teslimat tarihleri estimated delivery dates
tahmini vergi estimated tax
tahmini vergi miktarı estimated tax
tahmini vergilerin ayarlanması adjustment of estimated taxes
tahmini/beklenen kar prospective profit
tahmini/beklenen kar expected profit
tahmini/beklenen kar anticipated profit
tahmini/beklenen maliyet deemed cost
talep tahmini demand forecasting
ulusal tüketim tahmini national consumption estimate
üretim tahmini production forecast
yapılan ön maliyet tahmini estimated cost
yıllık tahmini maaş annual expected salary
yönetici tahmini executive judgement
Law
tahmini değer estimated value
Politics
seçim tahmini election forecasting
Insurance
brüt net tahmini prim geliri gross net estimated premium income
hasar maliyetinin sigortacı tarafından tahmini loss expectancy
hasar tahmini estimate of damage
muhtemel hasar tahmini probable loss estimate