cane - Englisch Synonyme Wörterbuch

cane

v.
[1] flog , lambaste , lambast