freshet - Englisch Synonyme Wörterbuch

freshet

n.
[1] spate