isogone - Englisch Synonyme Wörterbuch

isogone

n.
[1] isogonic line , isogonal line