splosh - Englisch Synonyme Wörterbuch

splosh

v.
[1] splash , slosh , slush
[2] squelch , squish , splash , slosh , slop
[3] sprinkle , splash
[4] spatter , splatter , plash , splash , swash