sources of funds - Englisch Türkisch Sätze
Englisch Türkisch
sources of funds kaynaklar n.
  • Efforts to cut off sources of funding for terrorism come second.
  • Terörizmin finansman kaynaklarının kesilmesine yönelik çabalar ise ikinci sırada gelmektedir.
  • Efforts to cut off sources of funding for terrorism come second.
  • Terörizmin finansman kaynaklarının kesilmesine yönelik çabalar ikinci sırada gelmektedir.
  • Until now, these foundations have mainly relied on national sources of funding.
  • Şimdiye kadar bu vakıflar büyük ölçüde ulusal finansman kaynaklarına dayanıyordu.
Show More (0)
sources of funds fon kaynakları n.
  • Until now, these foundations have mainly relied on national sources of funding.
  • Şimdiye kadar bu vakıflar çoğunlukla ulusal fon kaynaklarına dayanıyordu.
Show More (-2)