urban pollution - Englisch Türkisch Sätze
Englisch Türkisch
urban pollution kentsel kirlilik n.
  • The worst problems are industrial and urban pollution and sustainable management of the coastline and natural resources.
  • En kötü sorunlar endüstriyel ve kentsel kirlilik ile kıyı şeridi ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimidir.
  • We therefore urgently need to adopt measures o combat industrial and urban pollution in the Mediterranean.
  • Bu nedenle Akdeniz'deki endüstriyel ve kentsel kirlilikle mücadele için acilen tedbirler almamız gerekmektedir.
Show More (-1)