accessory - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

accessory

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "accessory" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 37 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
accessory n. aksesuar
General
accessory n. yardakçı
accessory n. suçortağı
accessory n. aksesuar (kadın giysisini bütünleyen)
accessory adj. suç ortaklığı eden
Trade/Economic
accessory ikinci derecede suç ortağı
accessory suçortağı
Law
accessory suç ortağı
accessory şerik
accessory feri fail
accessory teferruat
accessory feri
accessory fer'i haklar
accessory ek
accessory muharrik
accessory ikinci derecede suç ortağı
accessory ikinci derecede
accessory tali
accessory (suça) yardımcı
accessory eklenti
accessory yataklık eden
Technical
accessory yardımcı
accessory aksam
accessory aksesuar
accessory yardımcı parça
Computer
accessory takım
accessory donatı aksesuar
accessory aksesuar
accessory donatı
accessory eklenti
Informatics
accessory donatı
Mechanic
accessory yardımcı teçhizat
Automotive
accessory aksesuar
Railway
accessory aksam
Medical
accessory aksesori
Marine Biology
accessory yan
Theatre
accessory donatımlık

Bedeutungen, die der Begriff "accessory" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 134 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
accessory use n. ortaklaşa kullanım
accessory light n. aksesuar lambası
accessory before the fact n. suç ortağı
accessory to n. -e yardımcı
accessory box n. malzeme kutusu
desk accessory n. masa donatısı
bio-accessory n. kişinin kendisiyle özdeşleştirdiği aksesuar
bio-accessory n. biyolojik aksesuar
accessory store n. aksesuar mağazası
accessory apartment aile apartmanı
accessory apartment tek ailenin kaldığı apartman
Trade/Economic
accessory equipment yardımcı teçhizat
accessory equipment donatım
accessory equipment yardımcı gereç
accessory equipment yedek teçhizat
accessory equipment araç-gereç
accessory obligator ikinci derecede borçlu
accessory obligation ikinci derecede borç
accessory obligator fer'i borçlu
accessory obligation feri borç
accessory obligator kefil
property accessory müteferri varlık
Law
be an accessory to the crime yataklık yapmak
act as an accessory yataklık yapmak
accessory after the fact suç işlendikten sonra suç ortağı olan kimse
accessory right feri hak
accessory consideration feri borç
transfer of accessory right feri hakkın devri
accessory punishment fer'i ceza
accessory after the fact suçluya yataklık eden
accessory after the fact suçluyu ele vermeyen
accessory after the fact suç işlendikten sonra suçluya yardım eden fer'i fail
accessory equipment ek donatım
accessory before the fact suçun işlenmesine teşvik suretiyle önceden iştirak eden ferifail
accessory equipment yardımcı teçhizat
accessory to a criminal act suç vasıtası
accessory to a criminal act bir suça iştirak
accessory contract fer'i mukavele
accessory claim feri dava
accessory during the fact suça işlenmesi sırasında iştirak eden fer'i fail
accessory at the fact işlenmesi sırasında suça iştirak eden fer'i fail
accessory rights feri haklar
accessory to murder cinayet suçu ortağı
accessory to murder cinayet ortağı
accessory after the fact yataklık eden kimse
accessory before the fact azmettiren kimse
accessory before the fact kışkırtan kimse
accessory rights feri haklar
Technical
delayed accessory bus geciktirilmiş aksesuar büsü
joint accessory ortak donatı
accessory bud ek gonca
accessory parts yardımcı parçalar
accessory gear box aksesuar dişli kutusu
accessory gearbox dişli kutusu
accessory cord yardımcı halat
accessory cord yardımcı ip
accessory equipments aksesuar ekipmanlar
accessory parts aksesuar parçalar
accessory section yardımcı kesit
Computer
sound recorder accessory ses kaydedici donatısı
how to use the font/desk accessory font/md taşıtının kullanımı
computer accessory bilgisayar aksesuarı
accessory bar donatı çubuğu
cd player accessory cd okuyucu donatısı
desk accessory masa donatısı
new desk accessory file name yeni donatı dosyasının adı
Informatics
desk accessory masa donatısı
Automotive
delayed accessory bus geciktirilmiş aksesuar aracı
auto accessory araba aksesuarı
delayed accessory bus geciktirilmiş aksesuar taşıtı
accessory drive speed control yardımcı tahrik hız kontrolü
interior accessory bars iç aksesuar çubukları
other accessory drive pulleys diğer yardımcı sürücü palangalar
accessory drive subsystem yardımcı tahrik altsistemleri
accessory gearbox aksesuar dişli kutusu
retained accessory power aksesuar enerjilendirme düzeni
accessory power module aksesuar güç modülü
power accessory switch panel aksesuar kontrol paneli
accessory package aksesuar paketi
Aeronautic
accessory gearbox aksesuar dişli kutusu
clockwise accessory sağa dönen aksesuar
Medical
accessory gland eklenti bezi
accessory nerve aksesuar sinir
accessory symptoms ek semptomlar
accessory gland mukoz bezi
spinal accessory nerve yardımcı spinal sinir
right-sided accessory atrioventricular conduction sağ taraflı aksesuar atriyoventriküler iletim
accessory digestive organ sindirime yardımcı organ
accessory digestive organs sindirime yardımcı organlar
accessory digestive organs sindirime yardımcı olan organlar
accessory devices yardımcı gereçler
accessory nipple aksesuar meme ucu
left and right accessory nerve sol ve sağ aksesuar sinir
use of accessory respiratory muscles yardımcı solunum kaslarının kullanımı
accessory urethra aksesuar üretra
accessory canal aksesuar kanal
spinal accessory nerve functions spinal aksesuvar sinir fonksiyonları
retroperitoneal accessory spleen mimicking renal mass renal hücreli karsinomu taklit eden retroperitoneal aksesuar dalak
retroperitoneal accessory spleen retroperitoneal aksesuar dalak
concealed accessory pathway gizli aksesuar yolu
accessory cephalic vein ek sefalik ven
accessory hemiazygos vein ek hemiazigos ven
accessory hemiazygous vein ek hemiazigos ven
accessory vertebral vein ek omurga veni
accessory hemiazygos vein vena hemiazygos accessoria
accessory hemiazygous vein vena hemiazygos accessoria
accessory vertebral vein vena vertebralis accessoria
accessory cephalic vein vena cephalica accessoria
accessory hemiazygos vein göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven
accessory hemiazygous vein göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven
accessory vertebral vein ek vertebral ven
Psychology
accessory nerve yardımcı sinir
accessory symptoms tali semptomlar
Pathology
accessory nipple aksesuar meme ucu
accessory breast aksesuar meme
injury of accessory nerve aksesuar sinir yaralanması
Biology
accessory gland yardımcı bez
accessory fruit yalancı meyve
accessory fruit çiçeğin yumurtalığı yerine karpellerinin dışındaki dokudan oluşan meyve
Zoology
accessory gland mukoz bezi
accessory gland eklenti bezi
Botanic
accessory fruit yalancı meyve
accessory pigment yardımcı pigment
Geology
accessory wedge aksesuar kama
accessory plate aksesuar plaka
accessory plate aksesuar kama
accessory plate aksesuar levha
accessory mineral aksesuar mineral
accessory mineral eklenti
accessory mineral kayaç mineral
Military
accessory food list yardımcı gıda malzemeleri listesi
accessory food list yardımcı yiyecek malzemeleri listesi
Photography
accessory shoe yardımcı flaş kızağı
accessory shoe yardımcı flaş yuvası