at least - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

at least

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "at least" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 18 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
at least adj. en az
at least adv. en azından
General
at least adv. en aşağı
at least adv. ferah ferah
at least adv. en olmadı
at least adv. hiç değilse
at least adv. asgari
at least adv. hiç olmazsa
at least adv. bari
at least prep. hele
Colloquial
at least en olmadı
at least en azından
at least asgari olarak
Idioms
at least neyse
at least hiç yoksa
at least her neyse
at least en azından
Computer
at least büyük veya eşittir

Bedeutungen, die der Begriff "at least" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 81 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
do at least 100 questions a day v. günde en az yüz soru çözmek
solve at least 100 questions daily v. günde en az yüz soru çözmek
at the very least adv. en az
at the least adv. en az
at the very least adv. en aşağı
at the least adv. en aşağı
at least one time adv. en az bir kez
at the least adv. biraz da olsa
at the least adv. az da olsa
for at least six years adv. en az altı yıllığına
at the least provocation adv. en küçük bir provokasyonda
at the least provocation adv. en küçük bir kışkırtmada
at least in part adv. en azından kısmen
at least for starting adv. en azından başlangıç için
at least for another half-hour adv. en az bir yarım saat daha
Phrases
at least for once bir kere olsun
at least for once bir defa olsun
at least for once bir kerecik olsun
on the surface at least en azından görünüşte
at last but not least sonuncu ama diğerleriyle eşit öneme sahip olarak
at least this way en azından bu şekilde
at least for now en azından şimdilik
at least one week before the delivery date teslim tarihinden en az bir hafta önce
at least as much as you en az sizin/senin kadar
at least 3 times a week haftada en az üç defa
at least three times a week haftada en az üç kez
at least 3 times a week haftada en az 3 defa
at least three times a week haftada en az üç sefer
at least three times a week haftada en az 3 sefer
at least three times a week haftada en az 3 defa
at least 3 times a week haftada en az üç kere
at least 3 times a week haftada en az 3 kez
at least three times a week haftada en az üç kere
at least three times a week haftada en az üç defa
at least 3 times a week haftada en az 3 sefer
at least three times a week haftada en az 3 kere
at least 3 times a week haftada en az 3 kere
at least 3 times a week haftada en az üç sefer
at least 3 times a week haftada en az üç kez
at least three times a week haftada en az 3 kez
for the moment at least en azından şu an için
at the very least hiç olmazsa
at the very least hiç olmadı
at the very least en az
at the very least en azından
Colloquial
at least hear my plan first en azından önce planımı dinle
at least give me my money's worth hiç değilse paramın karşılığını ver
seventy-five years at least en az yetmiş beş yıl
at least two days en az iki gün
at least for a year en azından bir seneliğine
at least three weeks en az üç hafta
at least we tried en azından denedik
listen to me at least en azından beni bir dinle
at least i have a job en azından bir işim var
at least once in a week haftada en az bir kez
at least once in a week haftada en az bir sefer
at least once in a week haftada en az bir kere
at least once a week haftada en az bir kere
at least once a week haftada en az bir sefer
at least once a week haftada en az bir kez
Idioms
there's hope at least en azından bir umut var
Speaking
she/he's at least 40 years old o en az 40 yaşında
can you at least try? en azından deneyemez misin?
you can at least talk to me en azından benimle konuşabilirsin
can you at least pretend that you're working? en azından çalışıyormuşsun gibi yapabilir misin?
can you at least tell me where he is? en azından nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?
can you at least tell me where he is? en azından nerede olduğunu söyleyebilir misin?
can you at least tell me his name? en azından ismini söyleyemez misin?
can you at least tell me her name? en azından ismini söyleyemez misin?
you could have consulted me at least en azından bana danışabilirdin
at least you tried en azından denedin
at least you tried hiç yoktan denedin
drink at least two litres of water en az iki litre su iç
Computer
speed at least en düşük hız
title text size should be at least slayttaki en küçük başlık metni boyutu
at least every en azından her
body text size should be at least slayttaki en küçük gövde metni boyutu
password must be at least 10 characters long şifre en az 10 karakter uzunluğunda olmalıdır
password must contain at least one letter şifre en az bir harf içermelidir
your password must be 8-16 characters, and include at least one lowercase letter, one uppercase letter, and a number şifreniz 8 ile 16 karakterden oluşmalı ve en az bir küçük harf, bir büyük harf ve bir de rakam içermeli
Medical
high fever for at least three days en az üç gündür yüksek ateş