atıksu - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

atıksuBedeutungen von dem Begriff "atıksu" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 8 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
atıksu waste water n.
atıksu sewer water n.
Technical
atıksu waste water
atıksu sewer water
atıksu wastewater
atıksu effluent
Environment
atıksu wastewater
atıksu waste water

Bedeutungen, die der Begriff "atıksu" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 58 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
atıksu arıtma tesisi waste water treatment facility n.
atıksu yönetimi wastewater management n.
biyolojik atıksu biological wastewater n.
evsel atıksu domestic wastewater n.
evsel atıksu household waste water n.
Trade/Economic
endüstriyel atıksu industrial waste
endüstriyel atıksu industrial waste water
Technical
atıksu arıtım tesisleri wastewater treatment plants
atıksu borusu wastewater pipe
atıksu boşaltımı sınır değerleri limit values for waste water discharges
atıksu çıkışı wastewater outlet
atıksu durultumu wastewater clarification
atıksu inceltilmesi effluent dilution
atıksu kanalı conduit-type sewer
birleşik atıksu borusu combined sewer
endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesisi industrial wastewater treatment facility/plant
evsel atıksu domestic waste
kentsel atıksu municipal sewage
Construction
atıksu gideri sewage drain
Marine
atıksu arıtma tesisleri wastewater treatment facilities
atıksu botu sewage boat
atıksu  mühendisliği sewerage engineering
Mining
kullanıldıktan sonra çıkan atıksu effluent
Marine Biology
atıksu arıtma tesis waste water purification plan
Environment
atıksu arıtım tesisi wastewater treatment plant
atıksu arıtma wastewater treatment
atıksu arıtma çamuru sewage sludge
atıksu arıtma çamuru wastewater sewage sludge
atıksu arıtma tesisi wastewater treatment plant
atıksu arıtma tesisi sewage farm
atıksu arıtma tesisi wastewater treatment facility
atıksu arıtma tesisleri wastewater treatment plants
atıksu bertarafı wastewater disposal
atıksu debisi wastewater flow
atıksu geridönüş oranı wastewater return rate
atıksu giderimi wastewater disposal
atıksu kirletici sınır değerleri limit values of pollutants for wastewaters
atıksu sistemi wastewater system
atıksu toplama wastewater collection
atıksu ve yağmur suyu sistemleri wastewater and storm water systems
atıksu yatırımları için maliyet tahmini cost estimate of the indicative wastewater investments
belediyede su ve atıksu hizmetlerinin kurumsal durumu institutional status of the water and wastewater services in the municipality
biyolojik atıksu arıtma tesisi biological wastewater treatment plant
endüstriyel atıksu industrial wastewater
endüstriyel atıksu deşarjı discharge of industrial wastewater
evsel atıksu domestic wastewater
içme suyu ve atıksu drinking water and wastewater
ikincil arıtılmış atıksu secondary treated wastewater
ikincil arıtılmış kentsel atıksu secondary treated urban wastewater
kentsel atıksu arıtma tesisleri urban wastewater treatment plants
kentsel atıksu arıtmaya dair concerning urban wastewater treatment
kentsel atıksu toplama sistemleri urban wastewater collecting systems
mevcut atıksu tesisleri existing wastewater facilities
mevcut su ve atıksu hizmetleri existing water and sewerage services
sentetik atıksu synthetic wastewater
septik atıksu sanitary sewage
su ve atıksu hizmetlerine ilişkin related to water and wastewater services
su ve atıksu yönetim sistemleri water and wastewater management systems