biriyle dalga geçmek - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

biriyle dalga geçmekBedeutungen von dem Begriff "biriyle dalga geçmek" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 28 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
biriyle dalga geçmek pull one's leg v.
biriyle dalga geçmek pull someone's leg v.
biriyle dalga geçmek clown on someone v.
Phrasals
biriyle dalga geçmek jest at someone v.
biriyle dalga geçmek laugh someone down v.
biriyle dalga geçmek jest with someone v.
biriyle dalga geçmek jest about someone v.
Idioms
biriyle dalga geçmek send someone up v.
biriyle dalga geçmek take a jab at someone v.
biriyle dalga geçmek take a punch at someone v.
biriyle dalga geçmek give someone a dig v.
biriyle dalga geçmek take someone for a ride v.
biriyle dalga geçmek poke fun at someone v.
biriyle dalga geçmek take the mickey (out of someone) v.
biriyle dalga geçmek pull pranks on someone v.
biriyle dalga geçmek take digs at someone v.
biriyle dalga geçmek pulling somebody's leg v.
biriyle dalga geçmek take the michael (out of someone) v.
biriyle dalga geçmek take a dig at someone v.
biriyle dalga geçmek make cracks about someone v.
biriyle dalga geçmek play a prank on someone v.
biriyle dalga geçmek play tricks on someone v.
biriyle dalga geçmek mess around with somebody v.
biriyle dalga geçmek play a trick on someone v.
Slang
biriyle dalga geçmek jerk around v.
biriyle dalga geçmek sick burn v.
biriyle dalga geçmek fuck with somebody v.
British Slang
biriyle dalga geçmek pull someone's plonker v.

Bedeutungen, die der Begriff "biriyle dalga geçmek" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 6 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
(biriyle) dalga geçmek trot v.
Phrasals
biriyle kafa bulmak/dalga geçmek sport with someone v.
Colloquial
(biriyle ya da bir şeyle) dalga geçmek poke borak at (someone or something) [old-fashioned] [australia] v.
Idioms
biriyle dalga geçmek/uğraşmak mess about with v.
Slang
(biriyle) taşak/dalga geçmek break (one's) balls v.
(biriyle) taşak/dalga geçmek break (someone's) balls v.