copper - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

copper

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "copper" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 22 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
copper n. bakır
General
copper v. bakır kaplamak
copper v. bakırlamak
copper v. bakırla kaplamak
copper n. ufak para
copper n. bakır kap
copper n. bakır para
copper n. polis
copper n. çamaşır kazanı
copper adj. bakır renginde
copper adj. bakır
copper adj. bakırdan yapılmış
Slang
copper aynasız
copper polis
Technical
copper bakır
copper bakırdan yapılmış madeni para
copper bakırla kaplamak
Construction
copper bakır
Automotive
copper bakır
Chemistry
copper bakır
copper bakırla kaplamak
copper bakır (kimyasal simgesi cu)

Bedeutungen, die der Begriff "copper" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
copper sulphate n. bakır sülfat
General
turn the colour of copper v. bakırlaşmak
turn copper v. bakırlaşmak
large deep copper dish n. lenger
sheet copper n. bakır levha
copper vessel n. güğüm
copper bucket n. bakraç
copper ores n. bakır cevherleri
copper industry and trade n. bakır endüstrisi ve ticareti
copper red n. bakır rengi
copper sulfide n. kalkopirit
copper coating n. bakır kaplama
sheet copper n. bakır sac
copper coins n. bakır sikkeler
copper titian color n. bakır kızıl kahverengi
copper covering n. bakır kaplama
copper-oxide n. kuproksit
conductive (copper) wire n. bakır iletkenli kablo
copper plate/dish n. bakır tabak
determination of corrosion to a copper substrate n. bakır taban malzemesinde korozyon tayini
copper ornament n. bakır süs/takı
copper ornaments n. bakır süs eşyaları
bar copper n. çubuk bakır
copper beech n. kızılkayın ağacı
copper tray n. bakır tepsi
supply of copper n. bakır temini
copper coloured adj. bakır renginde
copper-bottomed adj. sapasağlam
copper-bottomed adj. taş gibi
copper-clad adj. bakır kaplı
copper-plated adj. bakır kaplama
conductive (copper) cable adj. bakır iletkenli kablo
copper-like adj. bakır gibi
Trade/Economic
copper coin bakır para
copper smith bakırcı
increase in copper prices bakır fiyatlarındaki artış
Technical
copper steel bakır çeliği
copper rivet bakır perçin
copper sheet bakır levha
high conductivity copper iletkenliği yüksek bakır
copper cylinder bakır silindir
copper washer bakır rondela
copper wire bakır tel
copper oxide rectifier bakır oksitli doğrultma
copper clad bakır kaplı
copper plating bakır tabaka
cold rolled copper sheet soğuk haddelenmiş bakır levha
round copper wire yuvarlak bakır tel
copper clad bakır kılıflı
copper tube bakır boru
copper pyrites bakır demir sülfür
copper nail bakır çivi
stranded copper conductor örgülü bakır iletken
copper sulfate bakır sülfat
copper plate printing bakır baskısı
sheet copper dövme levha bakır
copper beech kızıl gürgen
copper plate bakır levha
copper mine bakır madeni
electrolytic copper wire elektrolitik bakır tel
hard drawn electrolytic copper wire sert çekilmiş elektrolitik bakır tel
made of only electrolytic copper elektrolitik bakırdan yapılan
electrolytic cathode copper elektrolitik katod bakır
copper wool bakır yün
seamless copper tube dikişsiz bakır tüp
sheet copper gasket levha bakır conta
copper boiler bakır kazan
oxygen free high conductivity copper oksijensiz iletkenliği yüksek bakır
copper sleeve kit bakır manşon kiti
electrolytic copper elektrolitik bakır
copper mallet bakır tokmak
copper losses bakır kayıpları
copper clad steel bakır kaplanmış çelik
stranded copper örgülü bakır
copper plating bakır kaplama
hexaganol copper wire altı köşe bakır tel
copper joint bakır conta
copper alloys bakır alaşımları
coated copper conductor kaplanmış bakır iletken
square copper wire dört köşe bakır tel
plain copper conductor çıplak bakır iletken
copper coloured bakır renginde
copper color bakır rengi
copper sledge hammer bakır balyoz
copper loss bakır kaybı
enamelled rectangular copper wire emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel
deoxidized high conductivity copper oksijensiz iletkenliği yüksek bakır
cathode copper katot bakırı
copper wool elyaf
cold rolled copper soğuk çekilmiş bakır
copper washers bakır pul
enamelled round copper wire emay kaplı yuvarlak bakır tel
copper foil bakır yaprak
copper sulphate bakırsülfat
annealed copper tavlanmış bakır
copper mallet bakır çekiç
copper rougher cells bakır rougher hücreleri
ammoniacal copper amonyaklı bakır
refining of copper bakır arıtımı
phosphorized copper fosforlanmış bakır
copper cable bakır kablo
copper shavings bakır talaşı
copper tubing bakır boru
copper rust bakır küfü
dry copper rafine bakır
free machining copper kolay işlenir bakır
international annealed copper standard uluslararası tavlanmış bakır standardı
nickel copper alloy nikel bakır alaşımı
foliated copper bakır folyo
beryllium-copper alloy berilyum-bakır alaşımı
beryllium-copper alloy kıvılcım çıkarmaz aygıt alaşımı
copper-oxide rectifier bakır oksitli doğrultmaç
copper-clad steel bakır kaplanmış çelik
copper-based bakır esaslı
copper-clad laminated sheet bakır kaplanmış lamine tabaka
copper-brazed bakır kaynaklı
copper-zinc alloy bakır’-çinko alaşımı
copper-oxide rectifier kuproksit redresör
copper-tellurium alloy bakır-tellür alaşım
copper-plate printing bakır baskısı
oxygen-free copper oksijensiz bakır
oxygen-free high-conductivity copper oksijensiz yüksek iletkenli bakır
zinc-copper couple çinko-bakır çifti
copper rayon bakır ipeği
copper coating machine bakır kaplama makinesi
copper mordant bakır mordan
copper naphthenate bakır naftenat
copper gasket bakır pul
copper pipe bakır boru
copper sulphate göztaşı
copper acetate bakır asetat
copper number bakır sayısı
warm copper mayalama küpü
wrought copper dövme bakır
warm copper (boya) mayalama küpü
silver coated electrolytic copper wire gümüş kaplı elektrolitik bakır tel
copper and copper alloys bakır ve bakır alaşımları
alkali-soluble copper alkalide çözünebilen bakır
high conductivity copper pipe iletkenliği yüksek bakır boru
high conductivity copper tube iletkenliği yüksek bakır boru
electrolytic copper cathode elektrolitik bakır katot
cast unwrought copper product biçimlendirilmemiş döküm bakır mamül
round copper winding wire yuvarlak kesitli bakır sargı teli
copper winding wire bakır sargı teli
round sectioned copper coated graphite electrode yuvarlak kesitli bakır kaplamalı grafit elektrot
rectangular copper winding wire dikdörtgen kesitli bakır sargı teli
copper-covered steel wire bakır ile kaplanmış çelik tel
copper-covered steel wire bakır kaplı çelik tel
copper alloy bakır alaşımı
copper spiral method bakır spiral yöntemi
medium-hard drawn copper wire yarı sert çekilmiş bakır tel
copper corrosion bakır korezyonu
copper strip tarnish method bakır şerit yöntemi
flexible copper-clad polyester film bakır kaplı esnek poliester film
cast copper alloys dökme bakır alaşımlar
annealed copper wire tavlanmış bakır tel
polyester-enameled round copper winding wire poliester emay kaplı yuvarlak kesitli bakır sargı teli
copper fume bakır dumanı
polyvinyl acetal enamelled round copper wire polivinil asetal emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel
copper wire temperature index bakır tel sıcaklık indisi
polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular copper winding wire üzeri poliamid-İmid örtülü poliester veya poliesterimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır sargı teli
polyester enamelled round copper wire poliester emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel
copper-clad polyimide film bakır kaplı polimid film
polyesterimide-enameled round copper wire poliesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel
glass-fibre wound bare copper wire cam elyaf sarılmış çıplak bakır tel
copper-zinc alloy bakır çinko alaşım
copper-clad base material bakır kaplama taban malzemesi
polyimide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability aleve dayanıklılığı tanımlanmış cam elyafı örgülü bakır kaplı poliimid tabaka
polyesterimide enamelled rectangular copper wire poliesterimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel
modified woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability alevlenebilirliği tanımlanmış bakır kaplı örülmüş cam kumaş modifiyeli epoksi tabaka
seamless round copper tube dikişsiz yuvarlak bakır boru
mineral insulated wiring cables with copper sheath bakır kılıflı mineral yalıtımlı kablo
copper strip test bakır şerit deneyi
epoxide glass copper-clad laminated sheet of defined flammability aleve dayanıklılığı tanımlanmış bakır kaplı epoksi cam elyaf bulunan tabakalar
solderable polyurethane-enamelled round copper wire overcoated with polyamide üzeri poliamid örtülü poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır sargı teli
phenolic cellulose paper copper-clad laminated sheet of defined flammability aleve dayanıklılığı tanımlanmış bakır kaplı fenolik selüloz kağıt tabakalar
black copper smelting ham bakır izabesi
blind copper ham bakır
malleable copper ham bakır
cblack copper ham bakır
cement copper ham bakır
rolled copper haddelenmiş bakır
blister copper kabarcıklı bakır
coalesced copper toplaşık bakır
tough pitch copper tok oturmuş bakır
commercially pure copper tecimsel arılıkta bakır
tungsten-copper metal-matrix-composites volframlı bakırlı metal anayapılı karmalar
copper alloy and composite flanges bakır alaşımı ve kompozit flanşlar
commercial copper tecimsel bakır
international annealed copper standard uluslararası tavlı bakır standardı
refined copper rafine bakır
rio tinto copper leaching rio tinto bakır sıvıdan özütlemesi
cold-drawn copper wire soğuk çekilmiş bakır tel
cold-extruded copper soğuk sıkma bakır
cold-extruded copper wire soğuk sıkma bakır tel
cyanide copper plating siyanürlü bakır kaplama
high-conductivity copper yüksek iletkenlikli bakır
hard drawn copper wire sert çekilmiş bakır tel
rochelle copper rochelle bakırı
high residual phosphorus copper yüksek fosforlu bakır
cold-drawn copper bar soğuk çekilmiş bakır çubuk
hot drawn copper wire sıcak çekilmiş bakır tel
thallium calcium barium copper oxide talyum kalsiyum baryum bakır oksit
cyanide copper siyanürlü bakır
black copper kara bakır
black copper smelting kara bakır izabesi
silicon copper silisyumlu bakır
white copper beyaz bakır
blister copper blister bakır
copper staining cam yüzeyini renklendirme
silver copper system gümüş bakır dizgesi
silver copper equilibrium diagram gümüş bakır denge çizgesi
silver plated copper gümüş kaplı bakır
cold-rolled copper soğuk haddelenmiş bakır
copper sulphate test bakır sülfat deneyi
copper beryllium alloys bakır-berilyum alaşımları
electrolytic tough pitch copper elektrolitik tok bakır
copper-constantan bakır-konstantan
copper base alloys bakır temelli alaşımlar
copper arsenite bakır arsenit
copper gold system bakır altın dizgesi
copper enamel bakırlık emaye
copper leaching bakır sıvı özütlemesi
copper gold alloys bakır-altın alaşımları
copper brazing alloy bakır sertlehim alaşımı
copper beryllium equilibrium phase diagramme bakır berilyum dengeli evre çizgesi
copper refining bakır arıtma
copper tinting bakırsılama
copper zinc equilibrium phase diagramme bakır çinko dengeli evre çizgesi
copper zinc alloys bakır çinko alaşımları
copper bromide bakır bromür
copper silicon alloys bakır silis alaşımları
copper sulphide bakır sülfür
copper brazing bakır sertlehimi
copper bearing alloys bakırlı yatak alaşımları
copper cyanide bakır siyanür
copper accelerated salt spray test bakır için hızlandırılmış tuz püskürtme deneyi
copper ores bakır cevherleri
copper powder bakır tozu
copper steam reaction bakır buhar tepkimesi
zinc copper equilibrium diagramme çinko bakır denge çizgesi
zinc copper system çinko bakır dizgesi
zinc-copper couple çinko bakır çifti
iron-copper binary system demir-bakır ikili dizgesi
copper strike coating çarpmalı bakır kaplama
zinc copper alloys çinko bakır alaşımları
zinc copper phase diagramme çinko bakır evre çizgesi
aluminium copper alloys alüminyum-bakır alaşımları
aluminium-copper alloys alüminyum bakır alaşımları
aluminium copper equilibrium phase diagram alüminyum-bakır dengeli evre çizgesi
aluminium zinc copper alloys alüminyum çinko bakır alaşımları
aluminium-copper alloy sheet alüminyum bakır alaşımı sacı
copper spray coating püskürtmeli bakır kaplama
aluminium copper silicon alloys alüminyum bakır silis alaşımları
aluminium copper system alüminyum-bakır dizgesi
aluminium-copper-zinc alloys alüminyum-bakır-çinko alaşımları
aluminium-copper phase diagramme alüminyum bakır evre çizgesi
aluminium copper zinc alloys alüminyum bakır çinko alaşımları
aluminium-copper system alüminyum bakır dizgesi
solderable polyesterimide enamelled round copper winding wire polyesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir sargı teli
copper and copper-alloy grooved contact wire bakır ve bakır alaşımlı oluklu temas teli
flexible copper-clad polyester film bakır kaplı esnek polyester film
determination of carbon on the inner surface of copper tubes or fittings by combustion method boru veya boru bağlantı parçalarının iç yüzeyindeki karbonun yakma metodu ile belirlenmesi
copper-aluminium alloys bakır alüminyum alaşımları
copper cladding bakır giydirme
copper concentrates bakır derişintileri
copper clad steel bakır giydirilmiş çelik
zinc-coated copper sheet çinko kaplı bakır sac
copper shapes bakır profiller
copper castings bakır parça dökümleri
copper tinting bakır rengi verme
copper steel bakırlı çelik
copper-matrix composites bakır anayapılı karmalar
copper concentrates bakır konsantreleri
copper chromium plating bakır krom kaplama
copper fluoride bakır florür
copper roasting bakır kavurma
copper development association bakır geliştirme birliği
casting copper dökümlük bakır
low-residual phosphorus copper düşük fosforlu bakır
copper plated sheet bakır kaplı sac
copper patterns bakır modeller
copper iodide bakır iyodür
copper nickel equilibrium phase diagramme bakır nikel dengeli evre çizgesi
copper nickel system bakır nikel dizgesi
copper converter bakır konvertörü
galvanized copper wire galvanizli bakır tel
copper mould bakır kalıp
copper gold continuous solubility type binary phase diagramme bakır altın sürekli çözünürlüklü tür ikili evre çizgesi
copper lead alloys bakır kurşun alaşımları
copper chromium equilibrium phase diagramme bakır krom dengeli evre çizgesi
copper converter bakır dönüştürgeci
copper silver equilibrium phase diagramme bakır gümüş dengeli evre çizgesi
copper scrap bakır hurdası
copper chromium system bakır krom dizgesi
copper poling bakır kavaklama
leaded copper kurşunlu bakır
copper nitrate bakır nitrat
copper plated surface bakır kaplı yüzey
copper chloride bakır klorür
copper tin alloys bakır kalay alaşımları
copper plated bakır kaplı
copper tin equilibrium phase diagramme bakır kalay dengeli evre çizgesi
multiple copper refining çok aşamalı bakır arıtma
copper melting bakır eritme
copper silver alloys bakır gümüş alaşımları
copper clad bakır giydirilmiş
copper selenide bakır selenür
copper nickel alloys bakır nikel alaşımları
copper chromate bakır kromat
acid copper sulphate test asit bakır sülfat deneyi
copper enamel bakır emayesi
copper oxygen system bakır oksijen dizgesi
copper matte bakır matı
copper smelting bakır izabesi
copper winding bakır sarım
acid copper asit bakırı
phosphorised copper fosforlu bakır
copper pyrites bakır piriti
copper nickel bakırlı nikel
nickel copper alloys nikel bakır alaşımları
chromium copper alloys krom bakır alaşımları
oxygen-free high grade copper oksijensiz yüksek nitelikli bakır
nickel-copper phase diagramme nikel bakır evre çizgesi
free machining copper kolay işlenebilir bakır
set copper oksitli bakır
oxygen-copper phase diagramme oksijen bakır evre çizgesi
fire-refined copper fırında arındırılmış bakır
deoxidized copper oksijeni giderilmiş bakır
oxygen-copper system oksijen bakır dizgesi
chromium copper kromlu bakır
cathode copper katod bakırı
free machining copper otomat bakırı
oxygen-free high-conductivity copper oksijensiz yüksek iletkenlik bakırı
wrought copper and copper alloys biçimlendirilmiş bakır ve bakır alaşımları
copper alloy products bakır alaşımlı ürünler
native copper doğal bakır
cement copper arıtılmamış bakır
anode copper artıuç bakırı
arsenical copper arsenikli bakır
pyritic copper smelting piritli bakır izabesi
beryllium copper alloys berilyum bakır alaşımları
white copper ak bakır
yellow copper ore sarı bakır cevheri
purple copper ore mor bakır cevheri
emerald copper zümrüt bakırı
blue copper ore mavi bakır cevheri
blue copper ore mavi bakırtaşı
tough pitch copper çekintisiz tok bakır
copper acetic salt spray cass deneyi
red copper ore kızıl bakır cevheri
copper matte kükürtlü bakır külçesi
dry copper gevrek bakır
roasted copper pyrite kavrulmuş bakır piriti
copper barilla kumtaşlı bakır cevheri
ingot copper külçe bakır
roasted copper pyrite kavruk bakır piriti
copper tubes bakır borular
bare or enamelled rectangular copper wire çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel
epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet bakır kaplı epoksi örülmüş cam kumaş tabaka
aromatic polyimide tape wrapped rectangular copper wire aromatik poliamid şerit sarılı dikdörtgen kesitli bakır tel
amid-imide enamelled round copper wire amid-imid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel
aromatic polyimide-enamelled round copper wire aromatik poliimid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel
aromatic polyimide tape-wrapped round copper wire aromatik poliamid şerit sarılı yuvarlak bakır tel
glass-insulated copper wire cam izoleli bakır tel
wrought and cast copper alloys biçimlenebilir ve döküm bakır alaşımları
copper alloy castings bakır alaşım dökümler
copper chrome arsenic bakır krom arsenik
copper chrome arsenate bakır krom arsenat
copper corrosion test bakır korozyon deneyi
round copper capillary tube yuvarlak kılcal bakır boru
bare or enameled rectangular copper wire çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel
solderable polyurethane enameled round copper wire with a bonding layer poliüretan emay kaplı yapışık tabakalı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır tel
phenolic cellulose paper copper-clad laminated sheet bakır kaplı fenolik selüloz kağıt tabaka
polyvinyl acetal-enameled round copper wire polivinil asetal emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel
tape-wrapped round copper wire şerit sarılı yuvarlak kesitli bakır tel
tape-wrapped rectangular copper wire şerit sarılı dikdörtgen kesitli bakır tel
seamless round copper tube dikişsiz yuvarlak kesitli bakır boru
copper-catalysed oxidative degradation bakır katalizli oksidatif bozulma
copper cathodes bakır katotlar
cast unwrought copper products biçimlendirilemeyen bakır döküm mamulleri
seamless round copper tube dikişsiz olarak imal edilen yuvarlak boru
resin or varnish-impregnated bare round copper wire reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak yuvarlak kesitli bakır tel
resin or varnish-impregnated enameled round copper wire reçine veya vernikle emprenye edilmiş emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel
hard-drawn copper wire sert çekilmiş bakır tel
epoxide-woven glass fabric copper- clad laminated sheet bakır kaplı epoksi örülmüş cam kumaş tabaka
corrosiveness to copper bakır korozyonu
high-conductivity copper wire rod yüksek iletkenlikli bakır filmaşin
round-drawn copper tube yuvarlak çekilmiş bakır boru
electrowinning of copper bakır redüksiyon elektrolizi
copper slag bakır cürufu
determination of copper bakır tayini
electrical copper conductors elektrikte kullanılan bakır iletkenler
wrought copper alloys biçimlenebilir bakır alaşımları
polyamide-imide enamelled rectangular copper wire poliamid-imid örtülü emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır sargı teli
copper-tin-lead alloy casting bakır-bronz-kurşun alaşımlı döküm
oxygen-free high conductivity copper iletkenliği yüksek oksijensiz bakır
round copper seamless tube dikişsiz yuvarlak bakır boru
wrought copper alloy dövme bakır alaşım
solderable polyurethane enamelled round copper wire lehimlenebilir poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel
terminal block for copper conductor bakır iletken için bağlantı ucu bloku
copper-ion concentration in the extract özütte bakır iyonu derişimi
copper alloy flange bakır alaşımlı flanş
stator copper losses stator bakır kayıpları
copper-clad bakır kılıflı
electrical copper conductors elektriksel bakır iletkenler
ability of a liquid adhesive to corrode a copper substrate bir sıvı yapıştırıcısının bir bakır taban malzemesinde korozyon oluşturma gücü
seamless round copper capillary tube dikişsiz yuvarlak bakır kılcal boru
oxygen-free high conductivity copper oksijensiz yüksek iletken bakır
copper profiles bakır profiller
copper radiator scrap bakır radyatör hurdası
copper lead and zinc sulfide concentrates bakır kurşun ve çinko sülfür konsantreleri
copper strip bakır şerit
copper sulfate contact test bakır sülfat temas deneyi
bare stranded copper conductor çıplak örgülü bakır iletken
diffusion bonded copper plate difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş bakır levha
melted copper erimiş bakır
molten copper erimiş bakır
copper bar bakır bara
Telecom
copper conducted cable bakır iletkenli kablo
copper distributed data interface bakır kablolu dağıtımlı veri arayüzü
raw copper ham bakır
Electric
copper loss bakır kaybı
cathode copper katot bakırı
circular copper conductor dairesel bakır iletken
switch copper anahtar bakırı
Mechanic
blister copper saf bakır
Television
multi-copper conductors çoklu bakır iletkenler
Textile
color fastness to iron and copper in the dye bath boya banyosundaki demir ve bakıra karşı renk haslığı
Construction
copper pipe lines bakır boru hatları
copper capillary tube kılcal bakır boru
copper capillary tube kapiler bakır boru
Automotive
copper sealing ring bakır sızdırmazlık halkası
electrolytic copper elektrolit bakışı
copper sealing ring bakır pul
copper sealing ring bakır conta
copper gasket bakır conta
copper-asbestos gasket bakır kaplı amyant conta
copper gasket bakır conta
copper faced hammer bakır çekiç
copper core bakır göbek
copper plating bakır kaplama
solid copper chg bakır silindir kapak contası
Aeronautic
copper brazing bakır kaynağı
copper beryllium alloy bakır-berilyum alaşımı
Mining
copper corrosion bakır korozyonu
copper deposit bakır yatakları
copper ore bakır cevheri
copper powder bakır tozu
copper founding bakır döküm
copper industry and trade bakır endüstrisi ve ticareti
copper mines and mining bakır madenleri ve madenciliği
copper pipe bakır boru
copper glance bakır cevheri
copper casting bakır döküm
copper glass bakırlı cam
electrolytic copper elektrolitik bakır
refined copper rafine bakır
refined copper arıtık bakır
copper-zinc alloyed fitting bakır çinko alaşımı rakor
semi-manufactured electrolytic copper yarı mamul elektrolitik bakır
crude copper ham bakır
copper plant bakır fabrikası
annealed copper tavlanmış bakır
copper mirror test bakır ayna deneyi
peacock copper tavuskuşu bakırı
red copper oxide kızıl bakır oksit
tinned copper kalaylı bakır
Medical
disorder in copper metabolism bakır metabolizmasında bozukluk
copper-dependent enzymes bakıra bağımlı enzimler
metabolism of copper bakır metabolizması
disorder of copper metabolism bakır metabolizması hastalığı
copper and zinc levels in serum and tissues serum ve dokulardaki çinko ve bakır düzeyleri
copper intoxication bakır zehirlenmesi
copper poisoning bakır zehirlenmesi
copper toxicity bakır zehirlenmesi
Pathology
copper deficiency bakır eksikliği
disorders of copper metabolism bakır metabolizması bozuklukları
Chemistry
copper tin alloy bakır kalay alaşımı
ammoniacal copper amonyaklı bakır
copper oxide bakır oksit
copper sulphate bakır sülfat
copper cyanide bakır siyanür
copper aluminium alloy bakır alüminyum alaşımı
copper carbonate bakır karbonat
copper zinc alloy bakır çinko alaşımı
copper chloride bakır klorür
copper hydroxide bakır hidroksit
copper sulphide bakır sülfür
copper nitrate bakır nitrat
copper iodide bakır iyodür
copper azure bakır karbonat
sulfate of copper bakır sülfat
copper vitriol bakır sülfat
copper steel bakır çeliği
copper acetate bakır asetat
copper naphthenate bakır naftenat
copper glance kalkosin
copper vitriol göztaşı
copper glance sülfürlü bakır