depression - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

depression

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "depression" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 54 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
depression n. bunalım
depression n. depresyon
depression n. çöküntü
General
depression n. alçak basınç alanı
depression n. bastırma
depression n. durgunluk
depression n. bunalım
depression n. dermansızlık
depression n. kasavet
depression n. döngü
depression n. keder
depression n. moral bozukluğu
depression n. çukur
depression n. daralma
depression n. basınç azalması
depression n. çökkünlük
depression n. basınç düşmesi
depression n. piyasada durgunluk
depression n. kasvet
depression n. bun
depression n. sıkıntı
depression n. çökme
depression n. değerini düşürme
depression n. girinti
depression n. keyifsizlik
depression n. ılıman enlemlerde görülen alçak basınçlı hava döngüsü
depression n. buhran
Trade/Economic
depression şiddetli durgunluk
depression kriz
depression tazyik
depression fiyatlarda düşüş
depression baskı
depression depresyon
depression buhran
depression ekonomik kriz
depression durgunluk
depression inhitat
Technical
depression bastırım
depression alçaltım
depression atmosferik basıncın düşmesi
Marine
depression inhitat
Psychology
depression ruhsal çöküntü
depression çöküntü
Mental Health
depression ruhsal çöküntü
Biochemistry
depression baskılama
Marine Biology
depression alçak
depression alçaltı
depression baskılanma
depression baskılayan
Geography
depression çöküntü havzası
depression çukurluk
Meteorology
depression alçak
Military
depression alçalma
depression alçalış verme

Bedeutungen, die der Begriff "depression" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 159 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be in a depression v. bunalım geçirmek
be in depression v. bunalımda olmak
cause to depression v. depresyona sokmak
cause to depression v. bunalıma sokmak
come out of the depression v. depresyondan çıkmak
come out of the depression v. bunalımdan çıkmak
experience depression v. depresyon geçirmek
fall into depression v. depresyona girmek
fall into depression v. bunalıma girmek
get into depression v. depresyona sürüklemek
get into depression v. depresyona girmek
get into depression v. depresyona sürüklenmek
get out of the depression v. depresyondan çıkmak
get out of the depression v. bunalımdan çıkmak
go into depression v. depresyona girmek
go into depression v. depresyona sürüklemek
go into depression v. bunalıma girmek
have depression v. depresyon geçirmek
lead to depression v. depresyona sokmak
lead to depression v. bunalıma sokmak
push someone into depression v. depresyona sokmak
rise up out of the depression v. depresyondan çıkmak
sink deeper into depression v. depresyona sürüklenmek
sink into a depression v. depresyona girmek
sink into a depression v. bunalıma girmek
succumb to depression v. bunalıma girmek
succumb to depression v. depresyona girmek
suffer depression v. depresyon geçirmek
deep depression n. ağır depresyon
mental depression n. ruhsal depresyon
severe depression n. ağır depresyon
winter depression n. kış depresyonu
Speaking
i am in depression depresyondayım
i have depression bunalımdayım
i have depression depresyondayım
Trade/Economic
cyclical depression dönemsel buhran
cyclical depression devresel kriz
cyclical depression devresel buhran
depression era (büyük) buhran dönemi
depression of prices fiyatların düşüşü
depression of prices fiyatların düşmesi
economic depression ekonomik depresyon
economic depression ekonomik kriz
economic depression iktisadi bunalım
economic depression ekonomik buhran
economic depression iktisadi buhran
great depression büyük bunalım
great depression büyük buhran
great world depression büyük dünya depresyonu 1929
monetary depression para krizi
Politics
economic depression ekonomik buhran
global depression küresel depresyon
great depression büyük bunalım
Technical
carburetor depression karbüratör depresyonu
crankcase depression regulator valve karter basınç düşürme düzenleme valfi
depression bar baskı çubuğu
depression of freezing point donma noktasının düşürülmesi
depression position finder şakuli telemetre
dew-point depression çiy noktasının düşmesi
melting-point depression erime sıcaklığı düşmesi
surface depression yüzey çöküntüsü
wet bulb depression psikrometrik fark
wrinkle depression kırışıklık girintisi
Automotive
crankcase depression regulator valve kartel basınç düşürme düzenleme valfi
Aeronautic
angle of depression tazyik açısı
Marine
oxygen depression oksijen azalması
oxygen depression in bottom layer alt tabakada oksijen azalması
suction effect of depression alçak basıncın emme etkisi
thermal depression ısı düşmesi
Medical
beck depression scale beck depresyon ölçeği
clinical depression klinik müdahale gerektiren depresyon
depression assessment depresyon değerlendirmesi
depression ındex depresyon endeksi
depression in the elderly yaşlılarda depresyon
depression index depresyon indeksi
depression risk depresyon riski
drug therapy of depression depresyonun ilaçla tedavisi
geriatric depression geriyatrik depresyon
hamilton depression scale hamilton depresyon skalası
hospital anxiety and depression scale hastane anksiyete-depresyon ölçeği
intensity of depression depresyonun şiddeti
intensity of depression depresyon şiddeti
interictal depression interiktal depresyon
manic depression manik depresyon
maternal anxiety and depression annede anksiyete ve depresyon
mild to moderate depression hafif-orta dereceli depresyon
myocardial depression myokard fonksiyonunda depresyon
postnatal depression doğum sonrası depresyonu
postpartum depression doğum sonrası depresyon
postpartum maternal depression postpartum maternal depresyon
postschizophrenic depression şizofreni sonrası
prevention of development of depression following open heart surgery açık kalp cerrahisi sonrası gelişen depresyonun önlenmesi
respiratory depression solunum depresyonu
risk of depression depresyon riski
severity of depression depresyonun şiddeti
x depression x depresyonu
Psychology
anaclitic depression n. anaklitik depresyon
a symptom of depression depresyon belirtisi
acute depression akut depresyon
agitated depression çalkantılı çöküntü
agitated depression ajite depresyon
beck depression Index beck depresyon Endeksi
beck's depression scale beck depresyon ölçeği
bipolar depression iki uçlu depresyon
bipolar depression iki uçlu çökkünlük
chronic depression kronik depresyon
clinical depression klinik depresyonu
endogenous depression iç kaynaklı depresyon
guilt driven depression suçluluk duygusu sonucu oluşan depresyon
hamilton depression rating scale hamilton depresyon değerlendirme ölçeği
Hamilton depression scale Hamilton depresyon ölçeği
major depression major depresyon
major depression ağır depresyon
manic depression manik depresiflik
manic depression manik depresif bozukluk
neurotic depression nevrotik depresyon
nonreactive depression tepkisel olmayan depresyon
patients with major depression majör depresyon hastaları
postictal depression nöbet sonrası depresyon
postpartum depression doğum sonrası depresyon
postschizophrenic depression şizofreni sonrası depresyon
post-travel depression (ptd) tatil sonrası bunalımı
primal depression ilk depresyon
prone to depression depresyon eğilimli
prone to depression depresyona eğilimli
reactive depression tepkisel depresyon
retarded depression gerilemeli depresyon
seasonal depression mevsimsel depresyon
seasonal depression mevsimsel duygu durum bozukluğu
spread of depression yayılma hızı
subthreshold depression eşik altı depresyon
unipolar depression tek kutuplu depresyon
winter depression kış depresyonu
Pathology
neonatal cerebral depression yenidoğanın serebral depresyonu
Food Engineering
freezing point depression donma noktası düşmesi
Physics
depression of the freezing point donma noktası alçalımı
freezing point depression donma noktası düşmesi
Chemistry
depression of the freezing point donma noktası alçalımı
freezing-point depression donma noktası alçalması
Biochemistry
freezing point depression donma noktası alçalması
freezing point depression donma noktası düşümü
Marine Biology
freezing point depression donma noktası alçalımı
Breeding
inbreeding depression akrabalı yetiştirme depresyonu
Environment
cone of depression düşüm konisi
depression cone düşüm konisi
Meteorology
break away depression ayrık alçak
lee depression yamaç depresyonu
lee depression kuytu depresyonu
orographic depression orografik depresyon
polar air depression kutupsal hava depresyonu
secondary depression ikincil depresyon
thermal depression termal depresyon
tropical depression tropikal depresyon
v-shaped depression v şekilli depresyon
wet bulb depression ıslak hazne depresyonu
Geology
axial depression eksensel çöküntü
Military
angle of depression alçalış açısı
depression angle alçalış açısı
maximum depression azami alçalış açısı