konşimento - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

konşimentoBedeutungen von dem Begriff "konşimento" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 17 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
konşimento bill of lading n.
konşimento bills of lading n.
Trade/Economic
konşimento consignment
konşimento b/l
konşimento bill of lading
konşimento shipping document
konşimento shipper's memorandum
konşimento way bill
konşimento bill of landing
konşimento bill of loading
konşimento consignment note
konşimento way-bill
Law
konşimento bill of lading
Technical
konşimento bill of lading
Transportation
konşimento air waybill (awb)
konşimento air consignment note
Tobacco
konşimento b/l bill of lading

Bedeutungen, die der Begriff "konşimento" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 88 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Trade/Economic
açık konşimento open bill of lading
ada düzenlenmiş konşimento straight bill of lading
adına yazılı konşimento straight bill of lading
adi konşimento ordinary bill
aktarmasız konşimento direct bill of lading
ana konşimento master bill of lading
ara konşimento house bill of lading
arkası boş konşimento blank back bill of lading
baştan başa konşimento through bill of lading
bayatlamış konşimento stale bill of lading
belge eklenmemiş akreditif ya da konşimento clean letter of credit
belgesiz konşimento clean bill of lading
boş konşimento blank bill of lading
carter parti konşimento charter party bill of lading
ciro edilemez konşimento non-negotiable bill of lading
ciro ve devredilebilen konşimento negotiable bill of lading
ciro ve devredilebilir konşimento negotiable bill of lading
devredilemeyen konşimento non negotiable bill of lading
devri imkansız konşimento nonnegotiable bill of lading
doğru konşimento direct bill of lading
doğru konşimento direct bills of lading
doğrudan konşimento through bill of lading
eklentisiz konşimento clean bill of lading
emre yazılı konşimento order bill of lading
emre yazılı konşimento commodity paper
geçkin konşimento stale bill of lading
hamiline yazılı konşimento bearer bill of lading
ihracat belgeleri (sevk evrakı, fatura, konşimento, sigorta poliçesi, ekspertiz raporu vb) shipment documents
isimsiz konşimento open bill of lading
işlem görmez konşimento non-negotiable bill of lading
kırmızı konşimento red bill of lading
kısa konşimento short form bill of lading
kısa konşimento short term bill of lading
kirli konşimento dirty bill of lading
kolektif konşimento general bill of lading
kollektif konşimento general bill of lading
kombine konşimento combined bill of lading
konşimento düzenlemek make a bill of lading
konşimento eklenmiş ibrazında poliçe sight draft with bill of lading attached
konşimento karşılığı ödeme cash against bill of lading
konşimento karşılığı peşin ödeme cash against bill of lading
konşimento mukabili ödeme cash against bill of lading
konşimento navlunu aggregate freight
konşimento numarası bill of lading number
konşimento şartlarına göre navlun aggregate freight
konşimento talimatı consignment/shipment order
konşimento talimatı booking note
konşimento talimatı shipping order
konşimento ve diğer ilgili belgelerle birlikte vesikalı kambiyo senedi documentary commercial bill
kusurlu konşimento foul bill of lading
lahey kuralları tek tip konşimento ile ilgili hague rules
limandan limana konşimento port-to-port bill of lading
nama yazılı konşimento straight bill of lading
onaylı konşimento certified bill of lading
rezerveli konşimento claused bill of lading
rezerveli konşimento foul bill of lading
rezerveli konşimento unclean bill of lading
sağlam teslim alman mallar için taşımacı tarafından düzenlenen konşimento clean bill of lading
sevk evrakı, fatura, konşimento vb yükleme belgeleri takımı commercial set
talimatlı konşimento order bill of lading
tam takım konşimento full set bill of lading
tam takım konşimento orijinal kopyaların tümü full set bill of lading
tasdikli konşimento certified bill of lading
taşıma aracısının düzenlediği konşimento forwarder's bill of lading
tek konşimento thru b/l
tek konşimento through bill of lading
temiz konşimento clean bill of lading
temiz olmayan konşimento unclean bill of lading
teslim alınmış konşimento received bill of lading
teslim aşınmış konşimento received bill of lading
ticari konşimento document
vadesiz poliçe ve konşimento eklidir sight draft and bill of lading attached
yüklenmiş konşimento shipped bill of lading
yükleyenin emrine düzenlenen konşimento order bill of lading
Law
hamiline konşimento bearer bill of lading
hasarlı yüklenen yükü belirten konşimento foul bill of lading
kıymetli yüke konşimento navlunu ad valorem freight
kirli konşimento foul bill of lading
kirli konşimento unclean bill of lading
kirli konşimento claused bill of lading
rezervli konşimento claused bill of lading
temiz konşimento clean bill of lading
Insurance
malların gemiye yüklendiğini tevsik eden konşimento shipped bill
Transportation
(hava) konşimento air waybill (awb)
(hava) konşimento air consignment note
Aeronautic
ara konşimento house airway bill
Marine
gemi yüklendikten sonra tanzim edilen konşimento shipped on board bill of lading
konşimento düzenlenene kadar yükün gemiye bindirildiğini gösteren belge mate's receipt