spiral - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

spiral

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "spiral" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 25 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
spiral adj. spiral
spiral adj. sarmal
General
spiral v. sarmal yapmak
spiral v. dönerek hareket etmek
spiral v. döne döne gitmek
spiral v. helezon çizerek gitmek
spiral v. kıvrılarak gitmek
spiral n. sarmal hareket
spiral n. bobin
spiral n. spiral yay
spiral n. helezoni yay
spiral n. helezoni
spiral n. helezon
spiral n. ivmelenerek artma ya da azalma
spiral adj. helezonik
spiral adj. helisel
spiral adj. spiralli
spiral adj. dönen
Technical
spiral n. fret
spiral n. helezon
spiral adj. sarmal
spiral adj. sarma
Construction
spiral adj. helis
Math
spiral n. sarmal
Marine Biology
spiral n. sarmalsı

Bedeutungen von dem Begriff "spiral" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 17 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
spiral spiral adj.
General
spiral loop n.
spiral coil n.
spiral corkscrew n.
spiral volute n.
spiral helical adj.
spiral spiry adj.
spiral en caracole adj.
spiral helispheric adj.
Technical
spiral spire n.
Medical
spiral coil n.
spiral intrauterine device n.
spiral intrauterine device n.
spiral intrauterine contraceptive device n.
spiral coil n.
spiral iud n.
Anatomy
spiral helicine adj.

Bedeutungen, die der Begriff "spiral" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 174 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
spiral downwards v. hızla inmek
form a spiral v. helezonlaşmak
spiral upwards v. hızla yükselmek
spiral spring n. olgunluk
spiral staircase n. döner merdiven
spiral gear n. sarmal dişli
spiral gear n. helezoni dişli
logarithmic spiral n. logaritmik spiral
spiral aeration n. spiral havalandırma
spiral casing n. spiral kaplama
spiral test n. sarmal deney
spiral shutter n. sarmal kepenk
spiral of knowledge n. bilgi sarmalı
knowledge spiral n. bilgi sarmalı
spiral knives n. spiral bıçaklar
death spiral n. bir sağlık sigortası planı
Phrasals
spiral down v. bir yerden aşağı dönerek inmek
spiral down v. döne döne inmek
spiral down v. (oran, değer) hızla inmek/düşmek
spiral down v. (oran, değer) çakılmak
spiral down v. (oran, değer) aniden düşmek/çakılmak
spiral down v. spiral bir patikayla/yolla inmek
spiral down v. spiral bir patikayla/yolla alçalmak
spiral down v. ikiye bölmek
spiral down v. eşit bölmek
spiral down v. eşit paylaşmak
Idioms
spiral out of control v. kontrolden çıkmak
death spiral n. felaketleri zinciri
death spiral n. birbirini tetikleyen kötü olaylar zinciri
Trade/Economic
debt spiral n. borç sarmalı
debt spiral n. borç batağı
spiral of debt n. borç sarmalı
deflationary spiral n. deflasyon sarmalı
inflationary spiral n. enflasyon sarmalı
inflation spiral n. enflasyon sarmalı
quality spiral n. kalite halkası
wage-price spiral n. ücret fiyat sarmalı
wage-price spiral n. ücret-fiyat helezonu
wage price spiral n. ücret fiyat spirali
wage-price inflationary spiral n. ücret-fiyat enflasyonist helezonu
death spiral n. yatırımcılardan şirkete verilen ve son kertede şirketin tüm hisselerini çökerten borç
Politics
downward spiral n. sürekli düşüş
Technical
archimedes' spiral n. arşimet spirali
spiral of archimedes n. arşimet spirali
archimedean spiral n. arşimet spirali
copper spiral method n. bakır spiral yöntemi
coupling spiral n. bağlantı spirali
bismuth spiral n. bizmut bobini
spiral fracture n. çepeçevre çatlama
steel spiral pipe n. çelik spiral boru
spiral head n. divizör
spiral gear n. dişli
rectangular spiral stirrup n. dikdörtgen sarmal etriye
spiral column n. fretli kolon
spiral roller conveyor chute n. helezon makaralı konveyör oluk
spiral-stairs n. helezoni merdiven
spiral spring n. helezon yay
spiral scanning n. helezoni tarama
hyperbolic spiral n. hiperbolik spiral
spiral scanning n. helezon tarama
spiral chute n. helezon oluk
spiral roller n. helezon makaralı
spiral stairway n. helezoni merdiven
heating spiral n. ısıtma spirali
conical spiral spring n. konik spiral yay  
conical spiral spring n. konik spiral yay
spiral pin n. kopilya
conical spiral spring n. konik helezoni yay
logarithmic spiral n. logaritmik spiral
rubber-covered spiral wire reinforced hydraulic type hose n. lastik kaplı spiral tel takviyeli hidrolik tip hortum
spiral classifier n. sarmal kümeleyici
spiral case n. salyangoz boru
spiral machining n. sarmal işleme
spiral scanning n. sarmal tarama
spiral bevel gears n. sarmal konik dişli
spiral spring n. sarmal yay
spiral mould cooling n. sarmal kalıp soğutması
spiral casing n. salyangoz gövde
spiral channel n. sarmal kanal
spiral elongation number n. sarmal uzama sayısı
heating spiral n. rezistans teli
spiral curve n. sarmal eğri
spiral tube n. spiral boru
spiral fin tube n. spiral kanatlı boru
spiral scanning n. spiral tarama
spiral hose n. spiral hortum
spiral dye back n. spiral boya kabı
spiral curve n. spiral eğri
spiral wound duct n. spiral sarımlı kanal
spiral welded pipe n. spiral kaynaklı boru
spiral chip n. spiral talaş
spiral wound gaskets n. spiral sargı contalar
spiral reamer n. spiral rayba
spiral angle n. spiral açısı
logarithmic spiral n. tersüstel sarmal
spiral lobe compressor n. vidalı kompresör
flat spiral n. yassı spiral
spiral pin n. yaylı segman
spiral wire-reinforced adj. spiral tel takviyeli
spiral welded adj. spiral kaynaklı
Informatics
spiral model n. sarmal model
Telecom
spiral shield n. sarmal koruma
reverse spiral shield n. ters sarmal koruma
Electric
open spiral n. açık helezon
spiral strength n. sarmal dayanıklılık
spiral lamp n. spiral ampul
Construction
spiral stairs n. döner merdiven
spiral stairs n. döner basamak
spiral stairs n. spiral merdiven
Automotive
spiral springs for wait mechanism n. bekletme mekanizması için spiral yaylar
spiral bevel gear n. diferansiyelde kullanılan halka ve pinyon dişli takımı
double beveled spiral expander ring n. helisel yaylı çift takma yönlü yağ kontrol segmanı
oil control ring with spiral expander n. helisel yaylı yağ kontrol segmanı
spiral flow n. spiral akım
spiral belt n. spiral bant
spiral bevel gear n. spiral konik dişli
spiral casing n. spiral muhafaza
spiral type glow plug n. spiral tip kızdırma bujisi
spiral spring n. spiral yay
spiral snap ring n. spiral segman
spiral springs n. spiral yaylar
spiral-wound steel cable n. spiral sarımlı çelik tel
Railway
spiral mountain route n. dar yarıçaplı dağ yolu
spiral mountain route n. spiral dağ yolu
Aeronautic
death spiral n. kontrolü kaybetmiş bir uçağın kendi etrafında dönerek yere doğru hızla düşmesi
Mining
spiral flow mixer n. helezon akış ölçer
spiral grinding n. spiral kesme (taşı)
Medical
spiral computed tomography n. bilgisayarlı spiral tomografi
thoracic computerized spiral tomography n. göğüs spiral bilgisayarlı tomografi
contrast enhanced thoracic spiral computerized tomography n. kontrastlı torakal spiral bilgisayarlı tomografi
thoracic spiral computerized tomography scanning n. postoperatif çekilen torakal spiral bilgisayarlı tomografi
routine spiral chest computed tomography n. rutin spiral toraks bilgisayarlı tomografi
spiral computed tomography pulmonary angiography n. spiral bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi
spiral spring n. spiral yay
spiral vane n. spiral ven
spiral-shaped bacteria n. spiral şeklinde bakteri
spiral computed tomography n. spiral bilgisayarlı tomografi
spiral computed tomography pulmonary angiography n. spiral bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiografi
thoracic computerized spiral tomography n. torakal spiral bilgisayarlı tomografi
Psychology
spiral learning n. helezonik öğrenme
Gastronomy
spiral pasta n. burgu makarna
old women’s neck spiral pastry dish n. kocakarı gerdanı
Math
hyperbolic spiral n. hiperbolik spiral
hyperbolic spiral n. hiperbolik sarmal
logarithmic spiral n. logaritmik sarmal
fermat's spiral n. parabolik sarmal
parabolic spiral n. parabolik spiral
parabolic spiral n. parabolik sarmal
fermat's spiral n. parabolik spiral
logarithmic spiral n. tersüstel sarmal
ulam spiral n. ulam spirali
ulam spiral n. prime spiral
ulam spiral n. asal spirali
ulam spiral n. asal sayıların grafiksel bir tasviri
equiangular spiral n. eşaçılı spiral
equiangular spiral n. logaritmik spiral
equiangular spiral n. logaritmik sarmal
Geometry
logarithmic spiral n. eşaçılı spiral
Physics
spiral axis n. spiral eksen
Marine Biology
ekman spiral n. ekman helezonu
ekman spiral n. ekman spirali
Astronomy
barred spiral galaxy n. çubuklu sarmal galaksi
barred spiral galaxy n. çubuklu sarmal gök ada
Zoology
spiral-horned antelope n. sarmal boynuzlu antilop
Apiculture
spiral thread of tracheal tube n. trake tüpünün spiral iplikçikleri
Linguistics
spiral approach n. sarmal yaklaşım
Geography
ekman spiral n. deniz yüzeyindeki rüzgar, dünyanın dönüşü ve sürtünme kuvveti arasındaki kompleks ilişki
Meteorology
ekman spiral n. ekman helezonu
Geology
spiral concentrator n. spiral zenginleştirici
Military
spiral scanning n. sarmal tarama
Sport
death spiral n. (artistik buz pateninde) erkek patencinin sabit bir şekilde etrafında dönerken kolundan tuttuğu kadın patencinin onun etrafında daire çizmesiyle oluşan hareket
death spiral n. ölüm spirali
death spiral n. ölüm girdabı
Bookbindery
spiral binding n. spiral ciltleme