tek kişili tüzelkişi - Türkisch Englisch Wörterbuch