apology - Inglés Sinónimo Diccionario

apology

n.
[1] apologia
[2] excuse