collectively - Inglés Turco Frases
Inglés Turco
collectively toplu olarak adv.
  • The team decided to participate in the new competition collectively.
  • Ekip yeni yarışmaya toplu olarak katılmaya karar verdi.
  • Security issues are always best addressed collectively.
  • Güvenlik sorunları daima en iyi şekilde toplu olarak ele alınır.
  • Ozone is a collective problem which has to be dealt with collectively.
  • Ozon, toplu olarak ele alınması gereken kolektif bir sorundur.
Show More (2)