disease prevention - Inglés Turco Frases
Inglés Turco
disease prevention hastalıkların önlenmesi n.
  • However, the local health promotion and disease prevention strategy is the responsibility of the Member States.
  • Bununla birlikte, yerel sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi stratejisi Üye Devletlerin sorumluluğundadır.
  • However, the local health promotion and disease prevention strategy is the responsibility of the Member States.
  • Bununla birlikte, yerel sağlığın teşviki ve hastalıkların önlenmesi stratejisi Üye Devletlerin sorumluluğundadır.
Show More (-1)