çözümleme - Turco Inglés Diccionario
Historia

çözümlemeSignificados de "çözümleme" en diccionario inglés turco : 14 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
çözümleme analysis n.
General
çözümleme assay n.
çözümleme settlement n.
çözümleme resolution n.
çözümleme test n.
Trade/Economic
çözümleme analysis n.
Technical
çözümleme decipherment n.
Computer
çözümleme parse n.
çözümleme decipher n.
Math
çözümleme solution n.
Chemistry
çözümleme analysis n.
Linguistics
çözümleme decoding n.
çözümleme parsing n.
çözümleme analysis n.

Significados de "çözümleme" con otros términos en diccionario inglés turco: 212 resultado(s)

Turco Inglés
General
pozitif çözümleme positive analysis n.
elektrikle çözümleme electrolysing n.
elektrikle çözümleme electrolyzing n.
normatif çözümleme normative analysis n.
mantıksal çözümleme analytics n.
Colloquial
nitel çözümleme qual n.
nitel analiz/çözümleme yapmayı tercih eden kimse qual n.
nicel çözümleme quant n.
nicel analiz/çözümleme yapmayı tercih eden kimse quant n.
nicel çözümleme quan n.
Trade/Economic
nitel çözümleme qualitative analysis n.
yatay çözümleme horizontal analysis n.
Technical
metal çözümleme işleminde kullanılan kemik külünden yapılmış gözenekli kap refractory pot n.
aygıtsal çözümleme instrumental analysis n.
ağırlıksal çözümleme gravimetricanalysis n.
ayırıcı çözümleme discriminatory analysis n.
ayrımlı ısıl çözümleme differential thermal analysis n.
alansal çözümleme areal analysis n.
boyutsal çözümleme dimensional analysis n.
bileşimsel çözümleme compositional analysis n.
bilgisayar destekli çözümleme computer-aided analysis n.
çok değişkenli çözümleme multivariate analysis n.
çözümleme hunisi analytical funnel n.
çözümleme çizgisi analysis line n.
dalga çözümleme wave analysis n.
dizge çözümleme systems analysis n.
dizge çözümleme system analysis n.
duman çözümleme smoke analysis n.
doğrusal çözümleme linear analysis n.
elek çözümleme eğrisi sieve analysis curve n.
elektron sondalı hassas çözümleme electron probe microanalysis n.
eğilim çözümleme trend analysis n.
gazları çözümleme ve ölçmede kullanılan aygıt eudiometer n.
gaz çözümleme atmolysis n.
görüntü çözümleme dizgesi image-analysis system n.
görüngeçizimsel çözümleme spectrographic analysis n.
görünge çözümleme spectral analysis n.
görüntü çözümleme image analysis n.
görüngeölçümsel çözümleme spectrometric analysis n.
hacimsel çözümleme volume assaying n.
görüngesel çözümleme spectral analysis n.
hassas çözümleme microanalysis n.
ısıl çözümleme thermal analysis n.
istatistiksel çözümleme statistical analysis n.
iletkenlikölçümlü çözümleme conductimetric analysis n.
işlevsel çözümleme functional analysis n.
ısıl ağırlık ölçümsel çözümleme thermogravimetric analysis n.
iletkenlik ölçümsel çözümleme conductimetric analysis n.
içyapısal çözümleme microstructural analysis n.
ısıölçümsel çözümleme calorimetric analysis n.
ısılmıknatıssal çözümleme thermomagnetic analysis n.
ıslak çözümleme wet analysis n.
ısılmekanik çözümleme thermomechanical analysis n.
kaba çözümleme coarse analysis n.
kimyasal çözümleme chemical analysis n.
kristalografik çözümleme crystallographic analysis n.
kristal çözümleme crystal analysis n.
kuru çözümleme dry analysis n.
mıknatıslı çözümleme incelemesi magnetic-analysis inspection n.
nitel çözümleme qualitative analysis n.
nesne yönelimli çözümleme object-oriented analysis n.
nesneye dayalı çözümleme object oriented analysis n.
nicel çözümleme quantitative analysis n.
öğesel çözümleme elementary analysis n.
oylumsal çözümleme volumetric analysis n.
ögesel çözümleme elemental analysis n.
renkölçümsel çözümleme colorimetric analysis n.
renkle çözümleme colorimetric analysis n.
seramik çözümleme ceramics analysis n.
sayısal görüntü çözümleme digital image analysis n.
sayısal çözümleme numerical analysis n.
sinyal çözümleme signal analysis n.
sesüstü çözümleme ultrasonic analysis n.
sistem çözümleme systems analysis n.
sözlüksel çözümleme lexical analysis n.
söz çözümleme speech analysis n.
son çözümleme ultimate analysis n.
sözdizimsel çözümleme syntactic analysis n.
sonlu ögeli çözümleme finite element analysis n.
tane ölçümsel çözümleme granulametric analysis n.
türevsel ayrımlı ısıl çözümleme derivative differential thermal analysis n.
toplu çözümleme meta-analysis n.
tam oranlı çözümleme stoichiometric analysis n.
üst-çözümleme meta-analysis n.
uyumlu çözümleme harmonic analysis n.
yapısal çözümleme structured analysis n.
yeniden çözümleme noktası reparse point n.
yaş çözümleme wet analysis n.
yıkımsız çözümleme nondestructive analysis n.
x-ışınları fotoelektron çözümleme yöntemi x-ray photoelectron analysis technique n.
yöneysel çözümleme vector analysis n.
Computer
adres çözümleme address resolution n.
ayırıcı çözümleme discriminatory analysis n.
aksaklık çözümleme troubleshooting n.
ayrım çözümleme gap analysis n.
adres çözümleme protokolü address resolution protocol n.
boyutsal çözümleme dimensional analysis n.
bir çok-değişkenli çözümleme multivariate analysis n.
çok-değişkenli çözümleme multivariate analysis n.
çözümleme satırı parse line n.
çözümleme notları analysis notes n.
çözümleme hatası error analyzing n.
çözümleme raporu analysis report n.
çözümleme menüsü analysis menu n.
çözümleme hatası parse error n.
dizge çözümleme system analysis n.
dizge çözümleme systems analysis n.
işlevsel çözümleme functional analysis n.
işaret çözümleme signal analysis n.
isim çözümleme name resolution n.
metin çözümleme analyzing text n.
metin çözümleme analyzing a text n.
nesneye dayalı çözümleme object-oriented analysis n.
sistem çözümleme systems analysis n.
sistem çözümleme system analysis n.
sayısal çözümleme numerical analysis n.
sözdizimsel çözümleme syntactic analysis n.
sözlüksel çözümleme lexical analysis n.
tersine adres çözümleme protokolü rarp n.
tersine adres çözümleme protokolü reverse address resolution protocol n.
adres çözümleme protokolü arp abrev.
Informatics
ayrım çözümleme gap analysis n.
adres çözümleme address resolution n.
adres çözümleme protokolü address resolution protocol n.
boyutsal çözümleme dimensional analysis n.
bozukluk çözümleme fault analysis n.
bilgi çözümleme merkezi information analysis center n.
birleşimsel çözümleme combinatorial analysis n.
çok değişkenli çözümleme multivariate analysis n.
çekişme çözümleme arbitration n.
dinamik çözümleme dynamic analysis n.
durağan çözümleme static analysis n.
hata çözümleme error analysis n.
işaret çözümleme signal analysis n.
katışımsal çözümleme combinatorial analysis n.
kestirimsel çözümleme predictive analysis n.
konuşma çözümleme speech analysis n.
nesneye dayalı çözümleme object-oriented analysis n.
sahne çözümleme analizi scene analysis n.
sayısal çözümleme numerical analysis n.
sistem çözümleme system analysis n.
sistem çözümleme systems analysis n.
şifre çözümleme code breaking n.
topak çözümleme cluster analysis n.
ters adres çözümleme protokolü reverse address resolution protocol n.
yapısal çözümleme structured analysis n.
yukarıdan aşağı çözümleme top-down analysis n.
Telecom
adres çözümleme address resolution n.
durağan çözümleme static analysis n.
uyuşmazlığı çözümleme dispute settlement n.
veri çözümleme data analysis n.
Construction
ayrımlı ısıl çözümleme differential thermal analysis n.
ayrımsal ısıl çözümleme differential thermal analysis n.
strüktürel çözümleme yöntemi structural analysis method n.
yapısal çözümleme structured analysis n.
Automotive
yarışmalı boyutsal çözümleme competitive dimensional analysis n.
Mining
cevherde metal çözümleme işlemi assaying n.
yaş çözümleme wet analysis n.
Medical
bakteri ölçümsel çözümleme nephelometric analysis n.
Psychology
bağıntısal çözümleme relational analysis n.
ruh çözümleme psychoanalysis n.
Optics
çözümleme keskinliği resolution acuity n.
Food Engineering
boyutsal çözümleme dimesional analysis n.
boyutsal çözümleme dimensional analysis n.
Math
matematik çözümleme mathematical analysis n.
matematiksel çözümleme mathematical analysis n.
sayısal çözümleme numerical analysis n.
sistem çözümleme systems analysis n.
yöneysel çözümleme vector analysis n.
Logic
analitik çözümleme yeteneğine sahip discursive adj.
Statistics
ardışık çözümleme sequential analysis n.
ayırıcı çözümleme discriminatory analysis n.
çokdeğişkenli çözümleme multivariate analysis n.
ikinci sıradan çözümleme second-order analysis n.
ridit çözümleme ridit analysis n.
Physics
mıknatıssal çözümleme magnetic analysis n.
Chemistry
amin çözümleme aminolysis n.
ağırlıksal çözümleme gravimetric analysis n.
aygıtla çözümleme instrumental analysis n.
çözümleme ayıracı analytical reagent n.
elektrikli çözümleme electroanalysis n.
hacimsel çözümleme volumetric analysis n.
ısıl çözümleme thermal analysis n.
kimyasal çözümleme için elektron spektrokopisi/görünge gözlemi electron spectroscopy for chemical analysis n.
kimyasal çözümleme chemical analysis n.
oylumsal çözümleme volumetric analysis n.
öğesel çözümleme ultimate analysis n.
sayısal çözümleme numeric analysis n.
Biology
doku çözümleme yöntemleri tissue analysis techniques n.
Biochemistry
izgesel çözümleme spectral analysis n.
Marine Biology
bütünleşik çözümleme integrated analysis n.
görüngel çözümleme spectral analysis n.
uçsal çözümleme end-group-analysis n.
Education
çözümleme oturumu debriefing session n.
Linguistics
ayrımsal çözümleme differential analysis n.
bürünsel çözümleme prosodic analysis n.
biçimbirimsel çözümleme morphemic analysis n.
çok boyutlu düzgün doğrusal çözümleme multiple-regression analysis n.
dağılımsal çözümleme distributional analysis n.
dilbilimsel çözümleme linguistic analysis n.
düzgün doğrusal çözümleme regression analysis n.
dilbilgisel çözümleme grammatical analysis n.
geleneksel çözümleme classical analysis n.
karşıtsal çözümleme contrastive analysis n.
kurucu çözümleme constituent analysis n.
kök çözümleme lemmatization n.
parçacıl çözümleme segmental analysis n.
sesbilimsel çözümleme phonometrics n.
sayısal çözümleme regression analysis n.
Philosophy
ruhsal çözümleme psychoanalysis n.
Geology
geriye dönük çözümleme analiz back analysis n.
geriye dönük çözümleme back analysis n.