(birini ya da kendini bir şeye) inandırmak - Turco Inglés Diccionario