gradient - Turco Inglés Diccionario
Historia

gradient

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "gradient" en diccionario turco inglés : 40 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
gradient n. meyil
General
gradient n. değişim ölçüsü
gradient n. irtifa
gradient n. yükselme veya düşme
gradient n. düğüm
gradient n. değişme
gradient n. bayır
gradient n. gradyan
gradient n. eğim
gradient n. eğim derecesi
gradient n. rampa
gradient n. yokuş
gradient n. düşüm
Technical
gradient n. eğim
gradient n. meyil
gradient n. meyil derecesi
gradient yokuş
Computer
gradient adj. gradyan
Telecom
gradient n. eğim
gradient n. gradyan
Construction
gradient n. değişim
gradient n. değişim hızı
gradient n. düşüm
Automotive
gradient n. eğim
Railway
gradient n. eğim
gradient n. meyil
gradient n. rampa
Mining
gradient n. değişim derecesi
Medical
gradient n. gradiyent
gradient adj. derece derece değişen
gradient adj. gradyan
Food Engineering
gradient n. değişim
gradient n. eğim
gradient n. fark
gradient n. gradyan
Math
gradient n. gradyan
gradient n. gradyant
Biochemistry
gradient n. aşamalı değişim
Geography
gradient n. gradyent
Meteorology
gradient n. sıkışma

Significados de "gradient" con otros términos en diccionario inglés turco: 188 resultado(s)

Inglés Turco
General
angle of gradient n. eğim açısı
geothermic gradient n. içsıcaklık basamağı
hydraulic gradient n. hidrolik gradyan
temperature gradient n. sıcaklık eğimi
steep gradient n. dik meyil
Technical
nitrogen gradient n. azot gradyanı
adiabatic gradient n. adiyabatik eğim
adiabatic gradient n. adiyabatik gradyan
alternating gradient synchrotron n. alternatif kademeli senkrotron
alternating gradient synchrotron n. alternatif kademeli sinkrotron
upward hydraulic gradient n. artan hidrolik eğim
upward hydraulic gradient n. artan sıvısal eğim
upward hydraulic gradient n. artan su basıncı eğimi
nitrogen gradient n. azot eğimi
pressure gradient n. basınç eğimi
pressure gradient n. basınç gredyeni
barometric gradient n. barometrik gradyan
pressure gradient n. basınç değişim miktarı
pressure gradient n. basınç gradyanı
pressure gradient microphone n. basınç gradyanı mikrofonu
incline gradient n. boyuna doğru meyil
texture gradient n. cisim detayı
texture gradient n. cisimler yaklaştıkça detaylarının artması
exit gradient n. çıkış gredyeni
concentration gradient n. derişim farkı
alternating gradient focusing n. değişken kademeli odaklama
concentration gradient n. derişim eğimi
vertical gradient n. düşey gradyent
slope of energy gradient n. enerji hattı meyili
transverse gradient n. enine gradyen
energy gradient n. enerji hattı eğimi
maximum gradient n. ençok eğim
effective force gradient n. etkin kuvvet eğimi
voltage gradient n. gerilim gradyanı
gradient coil n. gradyan sargı
hydraulic gradient n. hidrolik eğim
velocity gradient n. hız gredyeni
velocity gradient n. hız eğimi
hydraulic gradient n. hidrolik gredyan
hydraulic gradient n. hidrolik meyil
velocity gradient n. hız değişimi
temperature gradient n. hararet gredyanı
thermal gradient n. ısıl eğim
heat gradient n. ısı gredyeni
falling gradient n. iniş eğim derecesi
geothermic gradient n. jeotermik gradyen
carbon concentration gradient n. karbon derişimi eğimi
concentration gradient n. konsantrasyon gradyanı
concentration gradient n. konsantrasyon gradyeni
potential gradient n. mesafe ile potansiyelin değişim miktarı
moisture gradient n. nem oranı
potential gradient n. potansiyel gradyanı
gradient circuit n. sabit eğimli devre
moisture gradient n. rutubet derecesi
gradient furnace n. sıcaklık eğimli fırın
temperature gradient n. sıcaklık gradyanı
hardness gradient n. sertlik gradyanı
hardness gradient n. sertlik eğimi
temperature gradient n. sıcaklık eğimi
stream gradient n. su yüzü meyili
gradient of the slope n. şev gradyeni
thermal gradient n. termik gradyan
salt gradient solar pond n. tuz tabakalı güneş havuzu
gradient of the slope n. yamaç eğimi
high-gradient magnetic separators n. yüksek gradyanlı manyetik ayırıcılar
energy gradient n. yük hattı eğimi
energy gradient n. yük çizgisi eğimi
load change gradient n. yük değişim hızı
load change gradient n. yük değişim gradyanı
loading gradient n. yükleme gradyanı
measuring road gradient n. yol meyli ölçümü
Computer
gradient style n. gradyan stil
gray gradient n. gri geçişi
gradient fills n. gradyan dolgular
red gradient n. kırmızı geçişi
blue gradient n. mavi geçişi
preset gradient n. önceden belirlenmiş gradyan
green gradient n. yeşil geçişi
use gradient fill expr. dereceli dolguyu kullan
Telecom
gravity gradient boom n. hacıyatmaz çubuğu
Electric
pressure gradient microphone n. basınç gradyanı mikrofonu
potential gradient n. gerilim gradyani
voltage gradient n. gerilim gradyanı
Textile
density-gradient column method n. yoğunluğu değişken kolon metodu
Construction
steep gradient n. akıntı hattı
gradient furnace n. bölgesel ısıtmalı fırın
functionally gradient adj. işlevce eğimli
Railway
maximum braking gradient n. azami fren eğimi
gradient change n. eğim değişimi
gradient ratio n. eğim oranı
gradient force n. eğim kuvveti
gradient change n. meyil değişimi
gradient ratio n. meyil oranı
gradient force n. rampa kuvveti
continuous gradient n. sürekli eğim
Aeronautic
adverse pressure gradient n. akış yönündeki basınç artışı
gradient wind speed n. gradiyar rüzgar hızı
gust gradient distance n. rüzgar hamlesi gradiyen mesafesi
Marine
atmospheric pressure gradient n. atmosferik basınç değişimi
pressure gradient force n. basınç eğim kuvveti
gradient wind n. corialis kuvveti ile oluşan rüzgar
gradient slope n. dereceli değişim
seaward slope gradient n. deniz tarafı yamaç eğimi
underwater gradient n. deniz tabanı eğimi
gradient current n. eğimli deniz yüzeyi ile oluşan akıntı
slope gradient n. eğim değişimi
hydraulic gradient n. hidrolik eğim
landward slope gradient n. kıyı tarafı eğimi açısı
slope gradient n. şev
gradient of slope n. yamaç eğimi
Medical
aado2 (alveolar-arterial oxygen gradient) n. alveolar-arteriyel oksijen gradienti
class of low serum-ascites albumin gradient n. asit düşük albumin gradientli sınıf
serum-ascite albumin gradient n. serum/asit albumin gradienti
high albumin gradient ascites n. yüksek albumin gradientli asit
electric potential gradient n. elektrik potansiyel gradyanı
Psychology
texture gradient n. doku eğimi
generalization gradient n. genelleştirme eğimi
movement gradient n. hareket eğimi
gradient of stimulus generalization n. uyarıcı genelleştirme eğimi
excitatory gradient n. uyarıcı eğimi
approach gradient n. yaklaşma eğimi
Food Engineering
temperature gradient n. sıcaklık eğimi
Statistics
normalized full gradient n. normalize tam gradyan
normalized full gradient n. normalize edilmiş tam gradyan
fertility gradient n. verimlilik değişimi
Physics
gravity gradient torque n. eğimin yerçekimi torku
gravity gradient n. kütle çekim gradyanı
Chemistry
nitrogen gradient n. azot eğimi
denaturing gradient gel electrophoresis (dgge) n. denatüran gradyan jel elektroforezi
temperature gradient gel electrophoresis (tgge) n. denatüran gradyan jel elektroforezi
temperature gradient gel electrophoresis (tgge) n. sıcaklık gradyan jel elektroforezi
denaturing gradient gel electrophoresis (dgge) n. sıcaklık gradyan jel elektroforezi
Biology
electrochemical gradient n. elektrokimyasal düşüm
axial gradient n. reaktif kapasite ve metabolik aktivitedeki kademeli fark
axial gradient n. fizyolojik aktivitedeki kademeli fark
Biochemistry
density gradient sedimentation velocity n. yoğunluk aşamalı çökelme hızı
density gradient sedimentation n. yoğunluk tırmanışında çökelme
density gradient centrifugation n. yoğunluk tırmanışında çeperleme
density gradient n. yoğunluk tırmanışı
density gradient sedimentation equilibrium n. yoğunluk aşamalı yerleşme dengesi
Marine Biology
ph gradient electrophoresis n. eşyükünsel odaklama
temperature gradient n. sıcaklık gradyanı
temperature gradient n. sıcaklık değişimi ölçüsü
density gradient sedimantation n. yoğunluk aşamalı çökelme
density gradient sedimantation equlibrium n. yoğunluk aşamalı çökelme dengesi
density gradient centrifugation n. yoğunluk aşamalı döngeçleme
density gradient adj. yoğunluk aşamalı
Agriculture
hydraulic gradient line n. hidrolik eğitim hattı
Environment
atmospheric pressure gradient n. atmosferik basınç gradyeni
pressure gradient n. basınç gradyanı
bouguer gradient n. bouguer gradyeni
gradient wind n. gradyen rüzgarı
velocity gradient n. hız gradyanı
scaled conjugate gradient n. ölçeklenmiş konjüge gradyen
Geography
weak pressure gradient n. alçak basınç eğimi
geothermic gradient n. içsıcaklık basamağı
geothermic gradient n. jeotermik basamak
geothermal gradient n. içsıcaklık basamağı
geothermal gradient n. jeotermik gradyan
geothermal gradient n. jeotermik derece
adverse gradient n. ters eğim
geothermic gradient n. yerısıl basamak
geothermal gradient n. yerısıl basamak
weak pressure gradient n. zayıf basınç eğimi
down-gradient adj. eğim aşağı
Meteorology
adiabatic gradient n. adyabatik gradyan
pressure gradient force n. basınç gradyan kuvveti
pressure gradient n. basınç sıkışması
pressure gradient n. basınç gradyanı
barometric gradient n. barometrik eğim
barometric gradient n. barometrik gradyan
gradient wind level n. gradyan rüzgar seviyesi
gradient wind n. gradyan rüzgarı
temperature gradient n. ısı derecesi
potential gradient n. potansiyel sıkışma
potential gradient n. potansiyel gradyan
temperature gradient n. sıcaklık gradyanı
temperature gradient n. sıcaklık eğimi
thermal gradient n. termal gradyan
horizontal gradient n. yatay gradyan
Geology
face gradient n. ayna gradyanı
face gradient n. ayna eğimi
pressure gradient n. basınç değişiminin eğimi
geothermal gradient n. jeotermal gradyan
critical hydraulic gradient n. kritik hidrolik eğim
Military
temperature gradient n. denizde sıcaklık değişimi
temperature gradient n. sıcaklığın derinliğe göre değişmesi
temperature gradient n. sıcaklık değişkeni