humidity - Turco Inglés Diccionario
Historia

humidity

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "humidity" en diccionario turco inglés : 20 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
humidity n. rutubet
General
humidity n. nem oranı
humidity n. nem
humidity n. rutubetlilik
humidity n. nemlilik
Technical
humidity n. nemlilik
humidity n. rutubetlilik
humidity n. rutubet
Textile
humidity n. nem
humidity n. nemlilik
humidity n. rutubet
Construction
humidity n. rutubet
Medical
humidity n. humidite
humidity n. nem
Food Engineering
humidity n. nemlilik
humidity n. nem
Gastronomy
humidity v. nemlendirmek
Environment
humidity n. nem
Geography
humidity n. bağıl nem
Meteorology
humidity n. nem

Significados de "humidity" con otros términos en diccionario inglés turco: 148 resultado(s)

Inglés Turco
General
saturation humidity n. doygunluk nemi
absolute humidity n. salt nem
relative humidity n. göreli nem
relative humidity n. bağıl nem
ambient air humidity n. ortam havası nemi
ambient air humidity n. çevre havası nemi
average relative humidity n. ortalama nisbi nem
average humidity n. ortalama nem
absolute humidity n. mutlak nem
absolute humidity n. saltık nem
temperature-humidity index n. havadaki ısı ve nemliliğin birleşik etkisinin yol açtığı rahatsızlığın ölçüsünü veren değer
temperature-humidity index n. ısı-nem endeksi
relative humidity rate n. bağıl nem oranı
rate of humidity n. nem oranı
humidity rate n. nem oranı
humidity sensor n. nem sensörü
Idioms
it's not the heat, it's the humidity expr. sorun sıcaklık değil nem (nemden kaynaklanan sıcaklık)
Technical
behavior under humidity variations of door leaves exposed to successive uniform climates n. art arda uniform iklim şartlarına maruz bırakılan kapı kanatlarının nem değişimleri karşısındaki davranışı
behavior under humidity variations of door leaves placed in successive uniform climates n. art arda uniform iklim şartlarına maruz bırakılan kapı kanatlarının nem değişimlerine karşı davranışı
atmospheric humidity n. atmosferik nem
determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions n. belirli sıcaklık ve nem şartları altında boyut kararlılığının belirlenmesi
relative humidity n. bağıl nem
conditioning to moisture equilibrium under specified temperature and humidity conditions n. belirli sıcaklık ve nem şartlarında rutubet dengesine şartlandırma
ultimate humidity n. bitim nemliliği
ambient air humidity n. çevre havası nemi
equilibrium humidity n. denge rutubeti
equilibrium humidity n. denge nemi
low humidity condition n. düşük nemli durum
air humidity n. hava nemi
air humidity n. hava rutubeti
relative humidity of the air n. havanın izafi nemliliği
trapped humidity n. inşaat rutubeti
composite temperature-humidity cyclic test n. karma sıcaklık-nem çevrim deneyi
critical humidity n. kritik rutubet
critical humidity n. kritik nem
absolute humidity n. mutlak nem
relative humidity n. nispi nem
indoor humidity n. oda nemi
ambient air humidity n. ortam havası nemi
humidity control n. nemlilik kontrolü
measurement of humidity n. nem oranının ölçülmesi
humidity test n. nemlilik deneyi
humidity controller n. nemlilik kontrolörü
relative humidity n. nispi nemlilik
humidity cabinet n. nem kabini
state of humidity n. nemlilik hali
humidity sensor n. nemlilik sensörü
relative humidity change n. nispi rutubet değişikliği
humidity sensors n. nem algılayıcıları
relative humidity n. nispi rutubet
measurement of humidity n. nemin ölçülmesi
humidity sensor n. nemlilik hissedicisi
dimensional changes associated with changes in relative humidity n. nispi nem değişikliğine bağlı olarak boyutlarda meydana gelen değişiklik
dimensional changes associated with changes in relative humidity n. nispi rutubet değişikliğine bağlı olarak boyutlarda meydana gelen değişiklikler
humidity cyclic test n. nem çevrimi deneyi
humidity control n. nem kontrolü
humidity meter n. nemölçer
humidity drier n. nem kurutacı
indoor humidity n. oda rutubeti
absorption of humidity n. nemin soğurulması
specific humidity n. özgül nem
humidity losses n. rutubet kayıpları
humidity control n. rutubet kontrolü
relative humidity n. relatif nem
damage due to humidity n. rutubet hasarı
humidity resistance n. rutubet direnci
absolute humidity n. salt nem
relative humidity n. rölatif nem
relative humidity n. relatif nemlilik
constant degree of humidity n. sabit nemlilik derecesi
temperature/humidity chambers n. sıcaklık/nem deney odaları
temperature humidity index n. sıcaklık nem indeksi
measurement of humidity in compressed air n. sıkıştırılmış havadaki nemin ölçülmesi
temperature and humidity n. sıcaklık ve nem
temperature-humidity cycling n. sıcaklık-nem döngüsü
confirmation of the performance of temperature/humidity chamber n. sıcaklık/nem deney odalası performansının doğrulanması
steady-state temperature humidity bias life test n. sürekli hal sıcaklık nem eğim ömrü deneyi
ultimate humidity n. son nemlilik
highly accelerated temperature and humidity stress test n. yüksek seviyede hızlandırılmış sıcaklık ve nem zorlaması deneyi
ground humidity n. zemin nemi
temperature and humidity test chamber without load n. yüksüz haldeki sıcaklık ve nem deney odası
surface humidity n. yüzey rutubeti
resistance to elevated temperature and humidity n. yüksek sıcaklık ve neme dayanım
high relative humidity n. yüksek nispi nem
ground humidity n. zemin rutubeti
under humidity variations expr. değişik rutubetlerde
under the influence of applied voltage and high humidity expr. yüksek nem ve uygulanan gerilim etkisi altında
hi (humidity index) abrev. yüksek yoğunluk
hi (humidity index) abrev. nem endeksi
rh (relative humidity) abrev. bağıl nem
rh (relative humidity) abrev. nispi rutubet
Telecom
high humidity n. yüksek nem
Textile
absolute humidity n. havanın mutlak nemi
absolute humidity n. mutlak nem oranı
absolute humidity n. mutlak rutubet
relative humidity n. nispi nem
Construction
relative humidity n. bağıl nem
digital humidity and temperature termometers n. dijital nem ve sıcaklık termometreleri
relative humidity n. göreceli nem
critical surface humidity n. kritik yüzey nemi
humidity tolerance n. nem toleransı
insulation against humidity n. neme karşı yalıtım
constant humidity and temperature chamber n. sabit sıcaklık ve nem odası
Woodworking
temperature and humidity cycling n. sıcaklık ve nem çevrimi
Dyeing
relative humidity n. görece nem
Automotive
relative humidity n. bağıl nem
ideal humidity n. ideal nem oranı
humidity sensor n. nem sensörü
Petrol
humidity cabinet n. nem odası
humidity cabinet n. nem kabini
Food Engineering
relative humidity n. bağıl nem
molal humidity n. molal nem
absolute humidity n. mutlak nem
humidity potential n. nem çekicilik düzeyi
humidity potential n. nem çekicilik gücü
humidity measurement n. nemlilik ölçümü
percentage humidity n. yüzde nem
Physics
relative humidity n. bağıl nem
relative humidity of air n. havanın bağıl nemi
relative humidity n. izafi nem değeri
relative humidity n. nispi rutubet
relative humidity n. relatif nemlilik
Chemistry
relative humidity n. bağıl nem
Biochemistry
humoral humidity n. kansal bağışıklık
humidity chart n. nem çizemi
humoral humidity n. sıvısal bağışıklık
Tobacco
normal humidity n. normal nem
relative humidity n. nisbi nem
percentage of humidity n. rutubet yüzdesi
Environment
pressure and humidity data n. basınç ve nem verileri
determination of resistance to humidity n. neme dayanıklılık tayini
relative humidity n. nispi nem
determination of resistance to humidity n. rutubete dayanıklılık tayini
conditions of high humidity n. yüksek nem şartları
conditions of high humidity n. yüksek rutubet şartları
high humidity conditions n. yüksek rutubet şartları
high humidity conditions n. yüksek nem şartları
Meteorology
minimum relative humidity n. en düşük bağıl nem
absolute humidity n. mutlak nem
humidity mixing ratio n. nem karışım oranı
relative humidity n. nispi nem
specific humidity n. özgül nem
constant degree of humidity n. sabit nemlilik derecesi
average annual humidity n. yıllık ortalama nem
Military
humidity controlled storage space n. rutubeti kontrollü depolama sahası
Printery
pocket humidity n. cep rutubetleri
Abbreviation
thi (temperature-humidity index) n. ısı-nem endeksi
thi (temperature-humidity index) n. havadaki ısı ve nemliliğin birleşik etkisinin yol açtığı rahatsızlığın ölçüsünü veren değer