induction - Turco Inglés Diccionario
Historia

induction

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "induction" en diccionario turco inglés : 30 resultado(s)

Inglés Turco
General
induction n. giriş
induction n. askere alma
induction n. neden olma
induction n. atama
induction n. resmen göreve başlatma
induction n. ileri sürme
induction n. göreve getirme
induction n. sonuç çıkarma
induction n. emme
induction n. göreve başlatma
induction n. tetikleme
Technical
induction indüksiyon
induction tümevarım
induction endüksiyon
Electric
induction endükleme
induction irgitim
induction indüksiyon
induction endüksiyon
induction indükleme
Automotive
induction indüksiyon
induction emme
Medical
induction başlatma
induction başlamasına neden olma
Food Engineering
induction harekete geçirme
induction indüksiyon
Math
induction tümevarım
Logic
induction tümevarım yöntemi
induction tümevarım
Biochemistry
induction başlatım
Military
induction celp

Significados de "induction" con otros términos en diccionario inglés turco: 295 resultado(s)

Inglés Turco
General
induction cut n. sıfıra yakın saç kesimi
Trade/Economic
induction training iş yeri intibak eğitim
site induction training şantiye/iş yerinde (yeni olanlara) işe başlamadan önce iş yerine aşına olmaları için verilen eğitim
induction programme işe alıştırma programı veya oryantasyon programı
induction program işe alıştırma programı veya oryantasyon programı
Politics
vote of confidence at the time of induction hükümete verilen güvenoyu
Technical
induction generator endüksiyon jeneratörü
induction heating endüksiyonla ısıtma
electromagnetic induction elektromanyetik endüksiyon
induction machine endüksiyon makinesi
electrical induction brazing elektrik indükleme sert lehimleme
single phase induction motor bir fazlı endüksiyon motor
core type induction heater çekirdek tipi endüksiyon ısıtıcı
high frequency induction furnace yüksek frekanslı endüksiyon fırını
induction motor almaşık alım motoru
synchronous induction motor senkronize asenkron motor
induction heating indüksiyon ısıtma
induction sensor indüksiyon sensörü
induction unit indüksiyon cihazı
induction motor endüksiyon motoru
variable resonance induction system değişken rezonanslı indüksiyon sistemi
induction furnace endüksiyon fırını
induction modulator endüksiyon modülatörü
induction field endüksiyon alanı
induction loss endüksiyon kaybı
induction ratio indüksiyon oranı
electrostatic induction elektrostatik endüksiyon
induction melting furnace indüksiyonla ergitme ocağı
induction heating indüklemeyle ısıtma
electrical induction brazing elektrik indüklemeli sert lehimleme
induction heating equipment endüksiyonlu ısıtma cihazı
induction hardened case endüklemeli sertleştirilmiş doku
induction weld endüksiyon kaynağı
induction weld indükleme kaynağı
induction heating equipment endüklemeli ısıtma aygıtı
induction period endüksiyon zamanı
induction heating metalik dolguyu endükleme ile ısıtma
squirrel-cage induction motor sincap kafesli endüksiyon motoru
self-induction kendiliğinden indüklenme
three-phase induction motor üç fazlı endüksiyon motor
high-frequency induction furnace yüksek frekanslı indükleme fırını
high-frequency induction yüksek frekanslı indükleme
high-frequency induction heating yüksek frekanslı indükleme ile ısıtma
induction current indüksiyon akımı
induction soldering endüksiyon kaynağı
induction current endüksiyon akımı
induction pipe emme borusu
induction accelerator indüksiyon hızlandırıcı
induction pipe giriş borusu
induction coil indüksiyon bobini
proof by induction tümevarımla tanıt
induction coil ruhmkorff bobini
induction coil indükleme bobini
self-induction öz indükleme
induction heater endüksiyon ısıtıcı
hearing aid with induction pick-up coil input endüksiyon pikap bobini girişli işitme cihazı
photochemical induction ışıl kimyasal endüklem
vacuum induction melting vakumda endüklemli eritme
high-frequency induction hardening yüksek sıklıklı endüklemli sertleştirme
high-frequency induction heating yüksek sıklıklı endüklemli ısıtma
high-frequency induction furnace yüksek sıklıklı endüklem ocağı
channel induction furnaces kanallı endüksiyon ocağı
induction hardening endüklemli sertleştirme
induction heating endüklemli ısıtma
induction furnace endüksiyon ocağı
induction hardening endüksiyonla sertleştirme
electric induction furnace elektrikli endüksiyon ocağı
induction bonding endüklemli bağlama
induction coil endüklem kangalı
induction melting endüksiyonla eritme
electromagnetic induction elektrikli mıknatıssal indükleme
selective induction hardening seçkili endüklemlisertleştirme
magnetic induction mıknatıssal endükleme
magnetic induction mıknatıssal irkilem
low- frequency induction furnace düşük sıklıklı endüklem ocağı
low- frequency induction furnace düşük frekanslı endüksiyon ocağı
magnetic-induction stirring mıknatıslı endüklemli karıştırma
intermediate induction reheating ara endüklemli yeniden ısıtma
electrostatic induction elektrostatik indüklemi
induction curing adhesives endüklemli kürleme yapıştırıcıları
induction brazing endüklemli sert lehimleme
induction hardened endüklemli sertleştirilmiş
induction stirring endüklemli karıştırma
self-induction özindüklenme
induction welding endüklemli kaynaklama
induction galvannealing endüklemli galtavlama
induction curing endüklemli kürleme
induction tempering endüklemli menevişleme
induction hardened case endüklemli sertleştirilmiş kabuk
self-induction özirkilim
remanent induction artık indükleme
induction electric furnaces endüksiyonlu elektrik ocakları
induction furnace endüklemli ocak
coreless induction furnace nüvesiz endüksiyon ocağı
infra-red absorption method after induction furnace combustion indüksiyon fırınında yakıldıktan sonra infraret absorpsiyon metodu
iodometric titration method after induction furnace combustion indüksiyon fırınında yakıldıktan sonra iyodimetrik titrasyon metodu
oxidation induction time yükseltgeme indüksiyon süresi
induction furnace indüksiyon fırını
induction channel furnace endüksiyon tünel fırını
infrared absorption method after combustion in an induction furnace indüksiyon fırınında yakıldıktan sonra infrared absorpsiyon metodu
infrared absorption method after combustion in an induction furnace indüksiyon fırınında yakıldıktan sonra kızıl ötesi absorpsiyon metodu
high-frequency induction combustion furnace frekans indüksiyon yakma fırını
audio-frequency induction loop ses frekansı indükleme devresi
steam induction pipe buhar giriş hattı
three-phase squirrel cage induction motor sincap kafesli trifaze motor
high-frequency induction heating system yüksek frekanslı indüksiyon ısıtma sistemi
induction-hardened indüksiyonla sertleştirilmiş
linear induction motor lineer asenkron motor
three-phase induction motor üç fazlı asenkron motor
induction motor control asenkron motor kontrolü
induction motor asenkron motor
induction heating installations endüksiyonlu ısıtma tesisleri
induction heating endüksiyonlu ısıtma
induction melting endüksiyonlu eritme
Computer
induction instrument irgitili alet
induction field doğuşturu alanı
induction instrument doğuşturulu alet
induction meter doğuşturumölçer
magnetic induction manyetik irgiti indüklenme
proof by induction tümevarımla tanıt
Electric
residual induction artık endüksiyon
induction coupling endüksiyon bağlaştırma
electric induction elektriksel endüksiyon
induction coil doğuşturma sargısı
coefficient of induction endüksiyon katsayısı
unipolar induction tek kutuplu endüksiyon
normal induction normal endüksiyon
induction coil irgitme sargısı
magnetic induction manyetik endüksiyon
induction machine endüksiyon jeneratörü
electrostatic induction duruk yük endüksiyonu
electrostatic induction elektrostatik irgitim
induction hardened endüklemeli sertleştirilmiş
induction current endükleme akımı
induction current endüksiyon akımı
induction coil indükleme bobini
induction machine endüksiyon motoru
magnetoelectric induction mıknatısla elektrik irkilimi
magnetic induction manyetik indüklenme
induction manifold emme borusu
electromagnetic induction özirgiti
electromagnetic induction özindüklenme
induction coil endüksiyon sargısı
induction current ikaz cereyanı
induction generator asenkron alternator
electrical induction elektrik indükleme
induction hardening endüksiyon sertleşmesi
electromagnetic induction elektromanyetik endüksiyon
electrostatic induction durukyük endüksiyonu
electrostatic induction elektrostatik endüksiyon
residual induction artık indüksiyon
faraday's law of induction faraday endüksiyon kanunu
magnetoelectric induction manyetoelektrik indüksiyon
induction tempering endüklemeli menevişleme
induction heating endüksiyonla ısıtma
induction loss endüksiyon kaybı
induction field endüksiyon alanı
induction generator endüksiyon jeneratörü
induction furnace endüksiyon fırını
induction machine endüksiyon makinesi
induction modulator endüksiyon modülatörü
induction manifold endüksiyon manifoldu
induction hardening endüklemeli sertleştirme
induction motor endüksiyon motoru
induction coil endükleme bobini
induction heating indüksiyon ısıtma
induction coil indüksiyon bobini
induction field doğuşturucu alanı
induction manifold emme manifoldu
law of electromagnetic induction elektromanyetik indüksiyon yasası
synchronous induction motor senkronize endüksiyon motor
electromagnetic induction öz-indüklenme
induction generator endüksiyon motoru tarafından çalıştırılan alternatif akım jeneratörü
induction current indükleme akımı
magnetic induction manyetik irgiti
induction coil endüksiyon bobini
induction current indükleme yoluyla elde edilen elektrik akımı
single-speed three-phase cage induction motor tek hız kademeli üç fazlı kafesli endüksiyon motoru
three-phase cage induction motor üç fazlı kafesli endüksiyon motoru
induction loop endüksiyon halkası
audio-frequency induction loop ses frekansı endüksiyon halkası
electrical induction elektriksel indüklem
electrical induction brazing elektriksel indüklemli sert lehimleme
electrical induction heating elektriksel indüklemli ısıtma
Mechanic
induction hardening endüksiyonla sertleştirme
Construction
oxidation induction time oksidasyon indüksiyon süresi
Lighting
induction luminaire endüksiyon beslemeli ışıklık
Automotive
ram induction ram girişi
induction pipe emme borusu
air induction system hava emiş sistemi
oil induction tube yağ emme borusu
fuel injection and forced induction yakıt enjeksiyonu ve güçlendirilmiş emme
air induction valve hava giriş supabı
induction pipe emzik borusu
induction stroke emme zamanı
induction valve emme supabı
induction port emme deliği
induction stroke emme stroku
induction stroke giriş stroku
breaker-triggered induction elektronik ateşleme
inductive semiconductor ignition with induction-type pulse generator bobinli elektronik ateşleme
transistorized ignition-magnetic induction transsistorize edilmiş manyetik ateşleme
three-phase cage induction motor üç fazlı kafesli endüksiyon motoru
ram induction darbe etkili emme düzeni
volvo variable induction system volvo değişken emme düzeni
variable geometry induction değişken geometrili emme
variable volume induction değişken hacimli emme
variable resonance induction system değişken rezonanslı emme düzeni
cold air induction soğuk hava emme
mitsubishi variable induction management mitsubişi değişken emme yönetimi
induction welding indüksiyon kaynağı
induction hardening indüksiyonla sertleştirme
induction motor indüksiyonlu motor
induction reactance indüktif reaktans
electromagnetic induction elektromanyetik indüksiyon
forced induction basınçlı emme
induction system emme düzeni
induction pipe emme borusu
induction noise emme sesi
toyota variable induction system toyota değişken emme düzeni
repulsion-start induction motor geri tepmeli endüksiyon motoru
resonance induction rezonanslı emme
Aeronautic
induction flame damper endüklenmiş alev kapanı
induction wind tunnel emmeli rüzgar tüneli
induction brazing endüksiyon kaynağı
induction manifold endüksiyon manifoldu
induction system icing emme sisteminin buzlanması
Petrol
induction period method indüksiyon periyodu yöntemi
Medical
cortical induction kortikal indüksiyon
ovulation induction ovülasyon indüksiyonu
induction heating indüksiyonla ısıtma
induction seal endüksiyon yalıtımlı kapak
enzyme induction enzim indüksiyonu
induction seal emniyetli kapak mühürü
anesthesia induction anestezi indüksiyonu
ovulation induction ovulasyon indüksiyonu
induction of labor doğum indüksiyonu
inhalation induction with sevoflurane sevofluran ile inhalasyon indüksiyonu
co-induction ko-indüksiyon
anesthetic induction anestezi indüksiyonu
propofol-remifentanil induction propofol-remifentanil indüksiyonu
ovulation induction ovülasyon indüksiyon
induction agents indüksiyon ajanları
anaesthesia induction anestezi indüksiyonu
ovulation induction in infertile women infertil kadınlarda ovulasyon indüksiyonu
labor induction doğum indüksiyonu
time from induction to delivery indüksiyondan doğuma kadar geçen süre
arrhythmia induction aritmi indüksiyonu
after induction of anesthesia anestezi indüksiyonundan sonra
general anesthesia induction genel anestezi indüksiyonu
post-induction indüksiyon sonrası
pre-induction indüksiyon öncesi
induction and maintenance of anesthesia anestezi indüksiyonu ve idamesi
induction of hepatic enzyme synthesis hepatik enzim sentezinin uyarılması
labor induction doğumun suni sancı veya farklı bir yöntem ile başlatılması işlemi
Psychology
visual induction görsel indükleme
cortical induction kortikal indükleme
psychomotor induction psikomotris indükleme
Pathology
failed induction of labour başarısız doğum indüksiyonu
failed medical induction of labour başarısız tıbbi doğum indüksiyonu
failed instrumental induction of labour başarısız enstrümental doğum teşebbüsü
Food Engineering
induction sealing yüksek frekanslı yapıştırma
Math
proof by induction tümevarımla ispat
finite induction sonlu tümevarım
mathematical induction matematiksel tümevarım
transfinite induction sonluötesi tümevarım
transfinite induction sayısınırını geçen tümevarım
Physics
coefficient of induction endüksiyon katsayısı
homopolar induction homopolar indükleme
induction noise endüksiyon gürültüsü
magnetic induction manyetik indüklenme
magnetic induction manyetik endüksiyon
law of electromagnetic induction elektromanyetik indüksiyon yasası
faraday's law of induction faraday endüksiyon kanunu
repulsion induction motor geri tepmeli endüksiyon motoru
nuclear induction nükleer indüksiyon
mutual induction karşılıklı indüksiyon
self-induction özindükleme
coreless induction furnace çekirdeksiz indükleme ocağı
Chemistry
saturation induction doygunluk endüklemi
Biology
embryonic induction embriyonal endüksiyon
Marine Biology
spawning induction method yumurta sağım metodu
Botanic
induction phenomena indükleme olayları
Education
safety induction training güvenliğe giriş eğitimi
safety induction training başlangıç seviyesinde güvenlik eğitimi
Military
armed forces induction station silahlı kuvvetler askerlik şubesi
induction field locator endüksiyon alanı tespit cihazı
induction circuit endüksiyon devresi
induction field transceiver endüksiyon alanlı alıcı-verici
induction training gezip gösterme eğitimi
fraudulent induction hile ile asker olma
recruiting and induction office askerlik şubesi
induction station askerlik şubesi
induction centre askerlik şubesi
induction center askerlik şubesi