katıldığı hizmet içi eğitim - Turco Inglés Diccionario