silahlı kuvvetlerin yedek birimin eğitim amaçlı ve karargah olarak kullandığı bina - Turco Inglés Diccionario