tape - Turco Inglés Diccionario
Historia

tape

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "tape" en diccionario turco inglés : 41 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
tape n. kaset
tape n. bant
tape n. şerit
General
tape v. bantla tutturmak
tape v. kasede almak
tape v. kasete çekmek
tape v. bant doldurmak
tape v. kasete almak
tape v. kayda almak
tape v. şerit ile bağlamak
tape v. banda kaydetmek
tape v. banda çekmek
tape v. kameraya çekmek
tape v. videoya çekmek
tape v. şerit takmak
tape v. kurdele takmak
tape v. şerit metreyle ölçmek
tape v. teybe ses kaydetmek
tape v. envanterini yapmak
tape n. bant (dolu)
tape n. kurdele
tape n. mezura
tape n. bant kaydı
tape n. teyp
tape n. ölçü şeridi
tape n. ölçü aygıtı
tape n. sargı
Technical
tape şerit
tape bant
tape mezura ile ölçmek
tape manyetik bant
tape çekme bandı
tape banda almak
tape kaydetmek
tape şeritlemek
tape bantlamak
tape ince şerit
Computer
tape manyetik bant teyp
Textile
tape biye
Automotive
tape bantlamak
tape bant

Significados de "tape" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
tape measure n. şerit metre
General
record on tape v. teybe almak
tape record v. kaydetmek
furnish with tape v. şeritle süslemek
stick with sticky tape v. bantlamak
tape-record v. kayda almak
tape-record v. banda kaydetmek
tape-record v. banda almak
duck-tape one's mouth v. ağzını bantlamak
tape one's mouth v. ağzını bantlamak
watch the whole tape v. tüm kaseti izlemek
watch the whole tape v. kasetin tamamını izlemek/seyretmek
run the tape back v. kaseti geriye sarmak
run the tape back v. kaseti geri sarmak
set up yellow tape v. sarı bant/şerit çekmek
tape recording n. kasete alma
tape recorder n. kasetçalar
duct tape n. selo bant
magnetic tape unit n. manyetik bant birimi
tape recorder n. sesalıcı
tape deck n. teyp
friction tape n. izole bant
bias tape n. biye
cassette tape n. kaset
master instruction tape n. ana komut bandı
tape measure n. mezür
adhesive tape n. selobant
sticky tape n. yapıştırıcı bant
ticker tape n. borsa fiyatlarını kaydeden cihazda kullanılan kağıt şerit
duct tape n. izolebant
adhesive tape n. bant (yapıştırıcı)
tape recording n. ses kaydı
steel tape measure n. çelik metre
steel tape n. çelik şerit
tape recording n. kasete kaydetme
ferromagnetic tape n. ferromanyetik bant
tape recorder n. kaydedici
magnetic tape n. mıknatıslı bant
sticky tape n. bant
tape player n. kasetçalar
tape recording n. bant kaydı
tape recording n. banda kaydetme
tape player n. teyp
adhesive tape n. seloteyp
tape measure n. çelik metre
magnetic tape drive n. manyetik bant sürücüsü
tape deck n. kasetçalar
casette tape recorder n. kaset çalarlar
tape measure n. mezura
red tape n. kırtasiyecilik
tape recorder n. teyp
barrier tape n. bariyer şeridi
barrier tape n. olay yeri şeridi
video tape recorder n. video
parcel sealing tape n. koli bandı
parcel tape n. koli bandı
packing tape n. koli bandı
transparent packaging tape n. koli bandı
carton sealing tape n. koli bandı
box sealing tape n. koli bandı
brown packaging tape n. koli bandı
box tape n. koli bandı
tape line n. şeritmetre
tape measure n. şeritmetre
voice tape n. ses kaseti
tape-recorder n. teyp
nine track tape n. dokuz izli şerit
cellulose tape n. seloteyp
cellulose tape n. selobant
barrier tape n. güvenlik şeridi (olay yeri)
clear packing tape n. şeffaf koli bandı
clear box tape n. şeffaf koli bandı
clear box sealing tape n. şeffaf koli bandı
clear packaging tape n. şeffaf koli bandı
clear tape n. şeffaf bant
barbed tape n. dikenli tel
caution tape n. ikaz bandı
warning tape n. ikaz bandı
tape player n. teyp çalıcı
training tape n. eğitim kaseti
duct tape n. yapışkan bant
binding tape n. tutucu band
blank tape n. boş kaset
demo tape n. demo kaset
tape recorder n. ses kayıt cihazı
cordon tape n. kordon şeridi
sex tape scandal n. seks kaseti skandalı
tape scandal n. kaset skandalı
sex tape claims n. seks kaseti iddiaları
ticker tape parade n. konfeti yağmuru (yürüyüş)
sex tape n. seks kaseti
double-sided tape n. çift taraflı bant
weight tape n. kilo ölçüm bandı
packaging tape n. koli bandı
shipping tape n. koli bandı
scotch tape [brand] n. selo bant [marka]
plastic tape n. plastik bant
washi tape n. süslü, renkli, desenli dekoratif bant
crime scene tape n. olay yeri girilmez şeridi
washi tape n. süslü, renkli, desenli dekoratif bant
tape recording n. ses kaydetme
tape recorded adj. kaydedilmiş
tape recorded adj. teybe kaydedilmiş
having a tape adj. bantlı
red-tape adj. formalite ile ilgili
red-tape adj. bürokratik işlemlerle ilgili
red-tape adj. bürokrasi ile ilgili
Colloquial
get it on tape teybe kaydetmek
Idioms
red tape n. bürokratik işlemler
red tape n. bürokrasi
red tape n. formalite
red tape n. resmi formaliteler
cut through red tape formaliteleri geçmek
cut through red tape (gereksiz) formaliteyi atlamak
cut through red tape bürokratik engelleri kaldırmak
tale of the tape boks maçı öncesi iki sporcunun boyutlarıının ölçülmesi
the tale of the tape mukayese
the tale of the tape karşılaştırma
tale of the tape karşılaştırma
the tale of the tape boks maçı öncesi iki sporcunun boyutlarıının ölçülmesi
tale of the tape mukayese
Speaking
i want the guarantee that i have no red tape bürokrasi ile uğraşmama garantisi istiyorum
electrician tape elektrikçi bandı
Trade/Economic
red tape kırtasiyecilik
red tape aşırı bürokrasi
tape abbreviations borsa kısaltmaları
red tape bürokrasi
tape price kote edilmiş fiyat
red tape bürokratik işlem
painting the tape bir grup yatırımcının aynı anda bir hisse senedine yasa dışı olarak oynamaları
Politics
red tape bürokratik formaliteler
red tape bürokrasi zorlukları
tape politics kaset siyaseti
Technical
tape machine n. kaset çalar
tape machine n. kayıt cihazı
master tape ana bant
tape recorder teyp kayıt cihazı
tape mark şerit sonu işareti
paper tape kağıt şerit
symbol tape sembol teypi
video tape görüntü şeridi
tape transport şerit aktarıcı
tape sort şeritle sıralamak
tape hinge bez menteşe
tape cluster şerit salkımı
card to tape converter karttan teybe dönüştürücü
tape punch şerit delgileyici
magnetic tape file manyetik şerit kütüğü
four tape sort dört şerit sıralaması
tape plotting system şerit çizim sistemi
cellophane tape seloteyp
streaming tape drive duraksız manyetik bant sürücü
magnetic tape reader manyetik bant okuyucu
tape player teyp çalıcısı
tape unit şerit birimi
tape recorder teyp
tape punch şerit delici
chadness tape kırpıntısız bant
tape backup teyp yedekleme birimi
steel tape çelik metre
magnetic tape casette manyetik bantlı kaset
carriage control tape denetim teybi
tape file şerit dosyası
paper tape verifier kağıt şerit gerçekleyici
barrier tape olay yeri şeridi
chad tape kırpıntılı bant
control tape denetim bandı
paper tape code kağıt şerit kodu
magnetic tape file manyetik bant dosyası
tape reproducer şerit çoğaltıcı
chad tape kırpıntılı şerit
tape drive şerit sürücü
video tape videobant
magnetic tape library manyetik bant kitaplığı
change tape değişme bandı
tape mark teyp bant imi
magnetic tape librarian manyetik bant kitaplıkçısı
sealing tape conta şeridi
electrical tape elektronik teyp
tape deck manyetik kart birimi
tape reproducer şerit tıpkılayıcı
tape skip şerit atlatma komutu
program tape program şeridi
measuring tape reel ölçüm bandı makarası
packing tape ambalaj bandı
magnetic tape group manyetik şerit grubu
tape group şerit grubu
advance feed tape önden çekilmeli şerit
limited tape sınırlı şerit
paper tape reproducer kağıt şerit çoğaltıcı
cellophane tape şeffaf yapıştırıcı
centre feed tape merkezden beslemeli bant
fiberglass tape fiberglas bant
streaming tape drive duraksız manyetik bant sürücüsü
tape label şerit etiketi
magnetic tape drive manyetik bant sürücü
paper tape punch kağıt bant delici
tape bootstrap routine şerit ilk yükleme yordamı
insulating tape izolasyon bandı
tape feed şerit ilerletme
double tape mark çift bant işareti
tape drive teyp sürücü
carriage control tape denetim şeridi
tape mark şerit bölücü
installation tape number kuruluş şerit numarası
video tape video kaseti
paper tape reader kağıt bant okuyucu
tape verifier şerit gerçekleyicisi
tape core şerit çekirdek
tape skip şerit atlatıcı
tape station şerit istasyonu
tape deck şerit birimi
magnetic tape parity manyetik bant paritesi
punch tape delikli şerit
electrical tape kablo sarma teypi
marking tape markalama teypi
tape loadpoint şerit yükleme noktası
measuring tape şerit metre
library tape kitaplık şeridi
unrecorded magnetic tape kaydedilmemiş mıknatıslı şerit
tape backup device teyp yedekleme aygıtı
butyl tape bütil teyp
punched tape code delikti şerit kodu
paper tape kağıt bant
card to magnetic tape converter karttan manyetik banda dönüştürücü
card to tape karttan banda
magnetic tape parity manyetik şerit eşliği
tape transport şerit döndürücü
tape reader şerit okuyucu
tape transport mechanism şerit aktarma mekanizması
barrier tape bariyer şeridi
tape kit bant kiti
tape cluster şerit kümesi
tape comparator şerit karşılaştırıcı
tape file şerit kütüğü
tape mark manyetik bant işareti
tape deck teyp kart birimi
chadless tape kırpıntısız bant
tape library şerit kitaplığı
tape operating system şerit işletim sistemi
tape recording bant kayıt
magnetic tape unit manyetik teyp birimi
error tape hata şeridi
master library tape ana kitaplık bandı
paper tape reproducer kağıt şerit tıpkılayıcı
synchronized tape eşzamanlı bant
transaction tape hareket şeridi
tape feed şerit besleme
unload tape bandı boşa almak
tape mark denetim işareti
steel tape çelik ölçü şeridi
stereo tape player stereo teyp çalıcı
punched tape delikli şerit
automatic tape punch otomatik şerit delici
chadless tape kırpıntısız şerit
tape reel bant makarası
pilot tape pilot şerit
adhesive tape yapışkan bant
tape dump teyp dökümü
work tape çalışma şeridi
woven tape dokuma bant
tape serial number şerit seri numarası
symbol tape sembol bandı
tape recording banda alma
tape comparator bant karşılaştırıcı
amendment tape iyileştirme bandı
video tape recorders videoteyp kaydediciler
video tape industry videoteyp endüstrisi
video tape recorder industry videoteyp kaydedici endüstrisi
video tape recording videoteyp kayıtları
safety tape emniyet şeridi
adhesive tape yapışkan şerit
audio tape ses kuşağı
audio tape ses şeridi
audio tape ses bandı
recording tape manyetik kayıt bandı
chain tape ölçü zinciri
control tape kontrol şeridi
heater tape ısıtıcı bant
thermoplastic tape termoplastik bant
magnetic tape manyetik şerit
friction tape izole bant
card-to-magnetic tape converter karttan manyetik banda dönüştürücü
end-of-tape marker şerit sonu işareti
end-of-tape routine şerit sonu yordamı
centre-feed tape merkezden beslemeli bant
card-to-tape converter karttan teybe dönüştürücü
centre-feed tape ortadan ilerletmeli şerit
key-to-tape unit klavyeden şeride aktarma birimi
card-to-tape karttan banda
scratch tape yaz-boz teybi
tape-controlled carriage şerit denetimi taşıyıcı
seven-track tape yedi izli şerit
tape-to-card converter şeritten karta çevirici
nine-track tape dokuz izli şerit
tape-record bir teybe kayıt etmek
tape-wound core şerit sargılı çekirdek
tape-to-card converter şeritten karta dönüştürücü
scratch tape yaz-boz şeridi
metallic tape metal ölçü çubuğu
measuring tape ölçme şeridi
measuring tape bez şerit metre
magnetic tape manyetik bant
magnetic tape mıknatıslı şerit
tape recorder manyetik bir bant üzerine sesleri saptayan aygıt
tape backup teyp üzerinde yedekleme
steel tape çelik şerit metre
steel tape çelik şerit
rubber tape plastik yalıtım bandı
rubber tape plastik izolebant
tape-rod ölçü çubuğu
tape machine telgraf yazma aygıtı
tape leader bant amorsu
tape cartridge manyetik bant kaseti
tape rule şerit metre
tape measure şerit metre
tape cartridge ses kaseti
tape measure mezür
video tape recorder video kaydedici
magnetic tape cassette manyetik bant kaset
polypropylene film tape polipropilen film bant
measuring tape mezura
tape relay centre teyp röle merkezi
magnetic tape manyetik teyp
one time tape bir defalık anahtar bandı
one time tape bir defalık bant
tape copy bantlı kopya
tape relay bantlı aracılık
polytetrafluoroethylene tape politetrafloretilen bant
steel measuring tape çelik şerit metre
tape dispenser bant kesici
helical-scan video-tape cassette system helezon taramalı görüntü bandı kaset sistemi
non-broadcast video tape recorder yayın dışı video bant kaydedici
video tape recorder görüntü bant kayıt cihazı
calibration tape kalibrasyon bandı
digital audio tape cassette system sayısal ses bandı kaset sistemi
broadcast video tape recorder yayın görüntü bant kaydedici
wrapping tape sargı bantı
self adhesive tape kendiliğinden yapışan bant
self adhesive tape yapışkan bant
adhesive tape roll yapışkan bant rulosu
self adhesive tape kendiliğinden yapışkan bant
insulation tape izole bandı
tape replica method şerit maske yöntemi
tape casting şerit dökümü
recording tape ses bandı
tape player seslendirici
tape recorder ses kaydedici
tape recorder ses alıcı
insulation tape yalıtım şeridi
glass-fibre tape cam elyaf şerit
thermosetting adhesive tape termoset yapışkan bant
ozone- resistant rubber tape ozona dirençli kauçuk şerit
security tape güvenlik bandı
tape measure mezure
masking tape maskeleme şeridi
adhesive masking tape yapışkan maskeleme bandı
tape-wrapped şerit sarılı
paper tape covered kağıt şerit örtülü
aromatic polyimide tape wrapped rectangular copper wire aromatik poliamid şerit sarılı dikdörtgen kesitli bakır tel
rating of degree of chalking by tape method tebeşirlenme derecesinin yapışkan bant metoduyla değerlendirilmesi
flagging of adhesive tape bandın sırt yüzeyinden ayrılması
aromatic polyimide tape-wrapped round copper wire aromatik poliamid şerit sarılı yuvarlak bakır tel
calibration tape kalibrasyon teybi
non-broadcast video tape recorders yayında kullanılmayan video teyp kaydediciler
broadcast video tape recorders yayında kullanılan video teyp kaydediciler
reel-to-reel audio tape recording banttan-banda kayıt sistemi
multichannel digital audio tape recorder çok kanallı sayısal ses teyp kaydedicisi
commercial tape records ticari bant kayıtları
lubricated tape yağlanmış bant
mechanical magnetic tape properties manyetik bantların mekanik özellikleri
electrical magnetic tape properties manyetik bantların elektriksel özellikleri
non-lubricated tape yağlanmamış bant
type c helical video tape recorders tip c sarmal video bant kaydedicileri
helical-scan video tape cassette system sarmal taramalı görüntü kaset sistemi
pressure-sensitive adhesive tape basınca duyarlı yapışkan bant
multichannel digital audio tape recorder çok kanallı sayısal ses teyp kaydedici
slit selvedge of a touch and close fastener tape kenetlenen bandın kesilmiş bir kenarı
tape-wrapped rectangular copper wire şerit sarılı dikdörtgen kesitli bakır tel
tape-wrapped round copper wire şerit sarılı yuvarlak kesitli bakır tel
tape script metinde halinde yazılmış ses kaydı
pressure-sensitive adhesive tape basınca duyarlı yapışkan şerit
polycarbonate film tape with acrylic thermoplastic adhesive akrilik termoplastik yapışkanlı polikarbonattan yapılmış yalıtıcı film şerit
polyester fibre woven tape polyester elyaf dokuma bant
pressure-sensitive tape basınç hassasiyetli bant
video tape leader and trailer video kaset baş ve son kısmı
cellulose acetate woven fabric tape selüloz asetat dokumadan imal edilmiş şerit
mica tape mika bant
helical-scan video tape cassette system helisel taramalı video teyp kaset sistemi
polypropylene film tape with pressure-sensitive adhesive basınca duyarlı yapışkanlı polipropilen film şerit
tape made from various backing materials with pressure-sensitive adhesive on both sides her iki tarafı da basınca duyarlı yapışkanlı çeşitli altlık malzemelerden yapılmış şerit
hazard tape ikaz bandı
hazard tape uyarı bandı
warning tape uyarı bandı
warning tape ikaz bandı
warning tape uyarı şeridi
hazard tape uyarı şeridi
pressure-sensitive tape basınca duyarlı bant
synchronized tape/visual operating practice eş zamanlı bant/görüntü işlem uygulaması
heat-resistant tape ısıya dayanıklı şerit
heat-resistant tape ısıya dayanıklı bant
tape gun bant tabancası
frontal tape frontal bant
closure tape kapatma bantı
anti-slip tape kaydırmaz bant
tufting tape gergi bandı
end of tape marker bandın sonu işareti
Computer
tape streamer n. veri depolama bandı
tape backup device kaset yedekleme cihazı
tape library teyp kitaplığı
tape cartridge kartuş
tape name teyp adı
tape io error teyp gç hatası
tape mark manyetik bant imi
tape deck kaset yuvası
tape drives teyp sürücüler
tape data teyp verileri
tape cartridge teyp kartuşu
tape snapped teyp açıldı
tape backup device manyetik bant yedekleme aygıtı
tape drive bant sürücü
tape backup teyp yedekleme
tape layer teyp katmanı
tape drive teyp sürücüsü
untitled tape adsız teyp
video tape recorder video teyp kaydedicisi
video tape id video kaset no
video tape video teyp
key to tape klavyeden banta
key to tape unit klavyeden şeride aktarma birimi
scratch tape boş bant
advance feed tape önden çekmeli şerit
36 track tape 36 parçalı teyp
rewind the tape teybi başa sar
18 track tape 18 parçalı teyp
audio tape ses şeridi
audio tape kasetçalar
audio tape ses bandı
cartridge tape unit kutucuk teyp birimi
catalog tape katalog teybi
cartridge tape unit kartuş birimi
cartridge tape unit kartuş teyp birimi
d2 tape d2 teyp
digial audio tape sayısal ses teybi
erase tape teyp sil
eject tape teybi çıkar
error writing to tape or disk teybe veya diskete yazma hatası
error reading tape teybi okuma hatası
format tape teybi biçimlendir
free tape boş teyp
insulating tape yalıtım sargısı
jvc tape device jvc teyp aygıtı
magnetic tape library manyetik teyp kütüphanesi
lto tape drive lto teyp sürücüsü
nine track tape dokuz izli şerit
automatic tape punch otomatik şerit delici
advance feed tape önden çekilmeli şerit
chadless tape kırpıntısız şerit
chad tape kırpıntılı şerit
chadless tape kırpıntısız bant
carriage control tape denelim teybi
amendment tape iyileştirme bandı
carriage control tape denetim şeridi
change tape değişme bandı
chad tape kırpıntılı bant
tape comparator bant karşılaştırıcı
tape station şerit istasyonu
tape reproducer şerit çoğaltıcı
tape reader şerit okuyucu
tape drive teyp sürücü
tape deck teyp
tape mark denetim işareti
tape comparator şerit karşılaştırıcı
tape mark şerit bölücü
tape cluster şerit salkımı
tape drive şerit sürücü
work tape çalışma şeridi
tape skip şerit atlatıcı
tape punch şerit delici
tape cluster şerit kümesi
tape bootstrap routine şerit ilk yükleme yordamı
tape deck kasetçalar
tape feed şerit besleme
tape file şerit kütüğü
tape library şerit kitaplığı
tape mark şerit sonu işareti
tape core şerit çekirdek
tape verifier şerit gerçekleyicisi
tape group şerit grubu
tape serial number şerit seri numarası
tape label şerit etiketi
tape loadpoint şerit yükleme noktası
tape unit şerit birimi
tape punch şerit delgileyici
tape plotting system şerit çizim sistemi
tape operating system şerit işletim sistemi
tape transport şerit döndürücü
tape reproducer şerit tıpkılayıcı
tape skip şerit atlatma komutu
tape file şerit dosyası