şifre - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

şifreSens de "şifre" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 16 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
şifre code n.
şifre password n.
General
şifre watchword n.
şifre code word n.
şifre key word n.
şifre cypher n.
şifre cipher n.
şifre crypto n.
Computer
şifre cipher
şifre key
şifre pass code
şifre passcode
Informatics
şifre cipher
şifre password
Linguistics
şifre code
Military
şifre cipher

Sens de "şifre" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 164 résultat(s)

Turc Anglais
General
şifre ile yazmak code v.
çözmek (şifre vb) decrypt v.
çözmek (şifre vb) decipher v.
şifre çalmak phish v.
şifre çözmek decode v.
çözmek (şifre vb) demodulate v.
şifre oluşturmak create password v.
şifre almak get password v.
şifre kırmak break the password v.
şifre almak receive password v.
şifre girmek enter password v.
şifre çözmek decipher v.
şifre kırmak break a code v.
şifre ile yazılı cryptogram n.
gizli şifre secret code n.
edebiyatta şifre ciphers in literature n.
şifre (kilitte) combination n.
şifre cetveli key n.
şifre çözme deciphering n.
şifre kodu cipher code n.
şifre anahtarı cipher key n.
eski şifre previous password n.
şifre değiştirme password change n.
geçici şifre temporary password n.
şifre düzeyi password level n.
şifre güvenliğini delici crevice n.
şifre kullanıcı adı password and username n.
şifre çözücü decoder n.
şifre çözümü decipherment n.
bir tür şifre olarak kullanılan kelime safe word n.
Trade/Economic
gizli şifre secret code
şifre ile alışveriş chip and pin
Law
şifre avcılığı phishing
Technical
şifre yazısal cryptographic
şifre çözücü decoder
bakışımlı şifre symmetric cipher
şifre dağıtım merkezi key distribution center
şifre kodu cipher
şifre çözme uzmanı cryptanalyst
şifre yazı cryptograph
şifre ekranı password window
kombinasyon (sayı ya da şifre) combination
şifre anahtarı cipher key
şifre makinesi converter
şifre değişme tarihi date break
şifre ızgarası grille
şifre çözücü algılayıcı verisi decoder sensor data
şifre anahtarı listesi key list
şifre karesi conversion square
ikili şifre alfabesi diagraphic alphabet
bir defalık şifre one-time password
şifre çözücü decorder
şifre yüzük gimmal
şifre çözer decorder
şifre çözme decoding
şifre üreteci (akıllı anahtar) security token
şifre üreteci (akıllı anahtar) hardware token
şifre üreteci (akıllı anahtar) cryptographic token
şifre üreteci (akıllı anahtar) authentication token
şifre paneli code panel
Computer
bilinmeyen şifre unknown cipher
video şifre çözücüsü video decoder
görüntü şifre çözücüsü video decoder
ses şifre çözücüsü audio decoder
cc şifre çözücüsü cc decoder
şifre güvenliğini delici cracker
şifre sistemi cryptosystem
şifre çözümleyici cryptanalyst
şifre çözümleyici cryptanalist
şifre çöz decrypt
şifre çözme decryption
şifre çözmek decryption
şifre çözülüyor decrypting
şifre çözmek decipher
sadece şifre çöz decipher only
şifre çözmek decrypt
şifre anahtarı encryption key
şifre dağıtımı key distribution
şifre yönetimi key management
şifre anahtarı yönetimi key management
şifre alanı key field
şifre üretimi key generation
şifre güvenliği password protection
şifre denetimi password control
şifre en az 10 karakter uzunluğunda olmalıdır password must be at least 10 characters long
şifre yanlış password is incorrect
şifre dağıtım merkezi key distribution center
şifre kırma password cracking
şifre güvenliği password strength
şifre güvenlik düzeyi password strength
şifre güvenlik seviyesi password strength
şifre korumalı password-protected
hatalı şifre wrong password
yanlış şifre wrong password
bir blok şifreleme algoritması kullanan bir şifre kontrol fonksiyonu ile veri bütünlüğünü sağlama düzeneği data integrity mechanism using a cryptographic check function employing a block cipher algorithm
şifre kırma teknikleri password cracking techniques
yeni şifre new password
şifre daha uzun olmalı! password needs to be longer!
şifre seçin choose password
şifre bağlantısı password link
geçerli şifre valid password
şifre kırıcı password breaker
şifre en az bir harf içermelidir password must contain at least one letter
kullanıcı adı veya şifre yanlış lütfen tekrar deneyiniz the username or password is incorrect please try again
kullanıcı adı veya şifre yanlış lütfen tekrar deneyin the username or password is incorrect please try again
şifre bir büyük harf içermelidir password needs an upper case letter
kullanıcı adı veya şifre hatalı user name or password wrong
kullanıcı adı veya şifre yanlış user name or password wrong
kullanıcı adı veya şifre yanlış username or password wrong
kullanıcı adı veya şifre hatalı username or password wrong
şifre kurtarma password retrieval
şifre hatırlatma password retrieval
şifre toplama password harvesting
şifre avcılığı password harvesting
şifre ayarları password settings
kaydırmalı şifre shift cipher
geçersiz kullanıcı adı veya şifre invalid username or password
Informatics
şifre çözümleyici cryptanalist
şifre çözümleme code breaking
şifre çözmek decipher
şifre kodu üretme key generation
şifre denetimi password control
anlamlı şifre significant code
açık belgeyle şifre kırma known-plaintext attack
bakışımlı şifre symmetric cipher
şifre sistemi ya da şifrelendirme tokenisation
şifre sistemi ya da şifrelendirme tokenization
Telecom
denetleyici ses tonu şifre çözümü supervisory audio tone decoding
şifre kırma key breakaway
şifre dizisi cipher stream
şifre uzunluk denklemi password length equation
şifre/anahtar dağıtım merkezi key distribution center
şifre doğrulama protokolü password authentication protocol
şifre kırma password cracking
tek kullanımlı şifre one time pad
şifre türetme işlevi key derivation function
şifre avcılığı phishing
Automotive
operasyon şifre çözücüsü operation decoder
Aeronautic
aktif şifre çözme active decoding
Medical
genetik şifre genetic code
Biology
genetik şifre genetic code
Military
ters standart şifre alfabesi reversed standard cipher alphabet
şifre aritmetiği noncarrying arithmetic
şeritli şifre cihazı strip cipher device
şifre aleti cipher device
standart şifre alfabesi standard cipher alphabet
şifre karesi cipher square
doğru şifre playfair cipher
şifre anahtarı cipher key
şifre hesabı noncarrying arithmetic
şifre teçhizatı cipher equipment
şifre ile yazmak cipher
şifre çözmek decipher
şifre açmak decipher
şifre metni cipher text
şifre alfabesi cipher alphabet
şifre cihazı cipher device
şifre makinesi cipher machine
şifre anahtar listesi cipher key list
şifre sistemi cipher system
dönücü şifre ızgarası revolving grille
günlük şifre anahtar unsuru daily keying element
karma şifre alfabesi mixed cipher alphabet
karşılıklı şifre alfabe reciprocal cipher alphabet