backup - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

backup

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "backup" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 26 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
backup v. yedeğini almak
backup n. yedek
General
backup n. sıkışıklık
backup n. dublör
backup n. başkasının yerine geçmeye
backup n. yardım
backup adj. destek
Technical
backup tabla yedeği
backup destek
backup kopyalama
Computer
backup yedekle
backup destek
backup yedek
backup yedeklemek
backup yedekleme
backup yedek kopya
backup kopyalama
Informatics
backup yedeklemek
backup yedek
Telecom
backup yedekleme
backup yedek
Aeronautic
backup hazır yedek
Sport
backup yedek oyuncu
Basketball
backup ilk beşteki oyuncuların yedeği
Music
backup eşlik eden
Cinema
backup dublör

Sens de "backup" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 176 résultat(s)

Anglais Turc
General
get some backup from someone v. (birinden) biraz destek almak
backup man n. dublör
backup man n. yedek
Technical
backup battery imdat aküsü
backup file güvenlik kütüğü
backup file yedekleme dosyası
backup generator yedek jeneratör
backup operators işletmenleri
backup site controller yedekleme bölge denetleyicisi
backup storage güvenlik belleği
backup storage yedekleme belleği
backup strip arka tespit çıtası
backup strip destek çıtası
backup system yedek sistem
backup system yedek dizge
backup system güvenlik dizgesi
backup tool yedekleme aracı
backup unit yedekleme ünitesi
battery backup batarya yedeği
incremental backup değişenlerin yedeği
manual backup elle yedekleme
nt backup media label library nt yedekleme ortamı etiket kütüphanesi
recovery backup kurtarma yedeklemesi
tape backup teyp üzerinde yedekleme
tape backup teyp yedekleme birimi
tape backup device teyp yedekleme aygıtı
Computer
about backup backup hakkında
adding backup server yedekleme sunucusu ekleme
all backup sets tüm yedekleme kümeleri
always create backup her zaman yedekle
always create backup copy her zaman yedekle
asr backup asr yedekleme
auto backup otomatik yedekleme
autosave backup file otomatik kaydetme yedek dosyası
backup abort yedekleme iptal
backup canceled yedekleme iptal edildi
backup center yedekleme merkezi
backup computer yedekleme bilgisayarı
backup copy yedek kopyasını
backup copy yedek kopya
backup copy yedekleme kopyası
backup date yedekleme tarihi
backup details yedekleme ayrıntıları
backup device yedekleme aygıtı
backup disk yedekleme diski
backup domain controller yedek etki alanı denetleyicisi
backup error yedekleme hatası
backup facility yedekleme merkezi
backup file güvenlik kütüğü
backup file yedek dosya
backup file dosya yedekle
backup file yedekleme kütüğü
backup file yedekleme dosyası
backup files dosyaları yedekle
backup folder yedekleme klasörü
backup frequency yedekleme sıklığı
backup from yedekleme kaynağı
backup label yedekleme etiketi
backup log yedekleme günlüğü
backup media yedekleme ortam
backup media yedek ortamı
backup now şimdi yedekle
backup number diğer numara
backup of yedeği
backup of yedek
backup of dosyasının yedeği
backup operations yedekleme işlemleri
backup operators yedekleme işleticileri
backup options yedekleme seçenekleri
backup overspeed protection yedekleme aşırı hız koruması
backup path yedekleme yolu
backup procedure yedekleme yordamı
backup program yedekleme programı
backup progress yedekleme durumu
backup recovery yedek kurtarma
backup reports yedekleme raporları
backup schedule yedekleme zamanlaması
backup server yedekleme sunucusu
backup server yedek sunucu
backup set yedek kümesi
backup set yedekleme kümesi
backup set for microsoft backup microsoft backup için yedek kümesi
backup set label yedek kümesi etiketi
backup sets yedek kümeleri
backup status yedekleme durumu
backup storage yedekleme belleği
backup storage güvenlik belleği
backup storage yedek depolama
backup system yedek sistem
backup system güvenlik dizgesi
backup system yedek dizge
backup type yedekleme türü
backup user data kullanıcı verilerini yedekle
backup user data kullanıcı verilerini yedeklemek
backup utility yedekleme hizmet programı
backup wizard yedekleme sihirbazı
bad backup path hatalı yedekleme yolu
battery backup batarya yedeği
battery backup pil desteği
battery backup board pil destek plakası
blank backup boş yedek
catalogs backup katalog yedekleme
copy backup kopya yedekleme
create backup yedek oluştur
daily backup günlük yedekleme
data backup veri yedekleme
database backup veritabanı yedeklemesi
database backup veritabanı yedekleme
disable network backup ağ yedeklemesini kapat
enable network backup ağ yedeklemesini devreye sok
enable network backup ağ yedeklemesini aç
file backup dosya yedekleme
file set for microsoft backup microsoft backup için dosya kümesi
full system backup tam sistem yedeği
global backup genel yedekleme
incremental backup artımsal yedekleme
incremental backup artımlı yedekleme
last backup set son yedek kümesi
make a backup yedeklemek
manual backup elle yedekleme
microsoft backup microsoft backup
microsoft backup application microsoft backup uygulaması
normal backup normal yedekleme
password protect backup set parola korumalı yedek kümesi
restore backup yedeklemeyi geri yükle
restore backup yedeği geri yükle
run backup minimized backup'ı simge durumunda çalıştır
runs nt backup nt yedekleme uygulamasını çalıştırır
seagate backup seagate yedekleme
set as backup yedek olarak ata
start backup yedeklemeyi başlat
start backup yedekle
system backup sistem yedekleme
tape backup teyp yedekleme
tape backup device manyetik bant yedekleme aygıtı
tape backup device kaset yedekleme cihazı
type of backup yedekleme türü
Informatics
backup copy yedek kopya
backup frequency yedekleme sıklığı
data backup veri yedekleme
data backup veri yedeği
differential backup ayrımsal yedekleme
differential backup fark yedeklemesi
disk-to-disk backup diskten diske yedekleme
full backup tam yedekleme
incremental backup artımlı yedekleme
internet backup internet'ten yedekleme
remote backup uzaktan yedekleme
tape backup device manyetik bant yedekleme aygıtı
Telecom
backup copy yedek kopya
backup facility yedekleme merkezi
backup frequency yedekleme sıklığı
battery backup akü yedekleme
battery backup pil yedeği
data backup veri yedekleme
dial backup arama yedekleme
differential backup farksal yedekleme
disk-to-disk backup diskten diske yedekleme
full backup tam yedekleme
incremental backup artımlı yedekleme
internet backup internetten yedekleme
remote backup uzaktan yedekleme
switched network backup anahtarlamalı şebeke yedeklemesi
tape backup device manyetik bant yedekleme cihazı
Automotive
backup lamp geri gidiş lambası
backup lamp geri hareket farı
backup light geri gidiş lambası
backup storage backup saklama
Military
backup aircraft authorization ilave uçak yetkisi
backup aircraft authorization takviye uçak yetkisi
backup aircraft authorization destek uçak yetkisi
backup aircraft inventory takviye uçak envanteri
backup force destek kuvveti
backup procedure yedekleme işlemi
Basketball
backup pg yedek oyun kurucu
Cinema
backup man dublör