d - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

d

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "d" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 2 résultat(s)

Anglais Turc
General
d n. ingiliz alfabesinin dördüncü harfi
Chemistry
d döteryumun simgesi

Sens de "d" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 1 résultat(s)

Turc Anglais
British Slang
d happy clappy brigade

Sens de "d" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 220 résultat(s)

Anglais Turc
General
4 d n. dört boyut
a/d converter n. analog sinyalleri dijitale dönüştüren çevirici
d horizon n. d horizonu
d mark n. alman markı
d-day n. ikinci dünya savaşında müttefik güçlerin normandiya'ya asker çıkarması yaptığı günü
d-day n. önemli gün
maitre d' n. baş garson
3-d adj. üçboyutlu
three-d adj. üçboyutlu
c q d s.o.s 'ten önce kullanılan acil yardım kodu
Trade/Economic
2-d barcode iki boyutlu barkod teknolojisi
2-d barcode karekod
c/d (carried down) bir sonraki hesabın başına nakledilen
d/p payment vesaik mukabili ödeme
d-factor bir kimsenin gelir kazanma olanaklarını belirlediği varsayılan çeşitli kişisel özelliklerin bileşimi
documents against d/p vesaik mukabili ödeme
documents for d/p vesaik mukabili ödeme
doing business as (d/b/a) olarak iş gören
freight and demurrage (f and d) navlun ve alıkoyma tazminat
r-d business development groupe head ar-ge iş geliştirme grubu başkanı
Politics
developing eight (d-8) kalkınmakta olan 8 ülke
d-notice (ingiliz hükumetince verilen) bir haberin yayınlanmaması emri
Technical
a/d converter analog sayısal dönüştürücü
a/d converter örneksel-sayısal dönüştürücü
a/d convertor analog çevirici
class c and d coatings sınıf c ve sınıf d kaplamalar
class d crane ağır iş vinci
d process d süreci
d valve düz valf
d/a converter sayısal analog çevirici
d-band conduction d-kuşağı iletimi
d-h degassing process d-h gaz giderme süreci
d-h reactions d-h tepkimeleri
d-h recirculation d-h yeniden dolaşımı
d-h vacuum degasser d-h gaz giderici
d-h vacuum degassing d-h vakumlu gaz giderme
d-h vacuum degassing process d-h vakumlu gaz giderme süreci
d-layer d katmanı
d-orbital d-dolancası
d-pillar d sütunu
d-ring d harfi şeklinde halka
d-type boiler d tipi kazan
d-type fuse d-sigortası
du /d ratio du/d oranı
enzymatic determination of d-malic acid d-malik asitin enzimatik metotla tayini
Computer
2-d 2 boyutlu
3-d 3 boyutlu
3-d 3-boyut
3-d 3 boyut
3-d 3-b
3-d area 3-b alan
3-d area chart 3-b alan grafiği
3-d area chart 3-b alan grafik
3-d area group 3-b alan grubu
3-d bar 3 boyutlu çubuk
3-d bar 3-b çubuk
3-d bar chart 3-b çubuk grafik
3-d bar chart 3-b çubuk grafiği
3-d bar group 3-b çubuk grubu
3-d button 3 boyutlu düğme
3-d color 3-b renk
3-d color 3-d renk
3-d cone chart 3-b koni grafiği
3-d digitizer 3-b çizim tablası
3-d digitizer 3-d sayıslaştırıcı
3-d effect 3-b efekti
3-d effect 3-d efekt
3-d extrusion 3-b kalıptan çıkarma
3-d extrusion 3-b kalıp
3-d extrusion 3-d ekstürzyon
3-d lighting 3-d ışıklandırma
3-d lighting 3-b aydınlatma
3-d line 3-b çizgi
3-d line chart 3-b çizgi grafik
3-d line chart 3-b çizgi grafiği
3-d line group 3-b alan grubu
3-d on/off 3-b açık/kapalı
3-d pie 3-b pasta
3-d pie chart 3-b pasta grafik
3-d pie chart 3-d pasta grafiği
3-d pie group 3-b pasta grubu
3-d rows 3-b satırlar
3-d rows 3-d satırlar
3-d settings 3-b ayarları
3-d settings 3-d ayarlar
3-d shading 3-b gölgelendirme
3-d shading 3-d gölgeleme
3-d style 3-b stili
3-d style 3-d stil
3-d styles 3-d stiller
3-d styles 3-b stilleri
3-d surface 3-b yüzey
3-d surface 3-d yüzey
3-d view 3-b görüntü
3-d view 3-d görünüm
3-d view 3-b görünüm
a/d analog/dijital
a/d örneksel/sayısal
bar chart with 3-d markers 3-b imli çubuk grafik
column chart with 3-d markers 3-b imli sütun grafiği
d bit 0 or 1 d bit 0 ya da 1
d -draft align d -taslak hizalama
d mmm yyyy g aaa yyyy
d mmmm, yyyy g aaaa yyyy
d photo cyan d foto camgöbeği
d size d boyutu
d size sheet d tipi sayfa
d size sheet d boyutu sayfa
d size sheet d boyutu kağıt
d size sheet d boyutlu sayfa
ddd, mmm d, yyyy g aaa yyyy ggg
dddd, mmmm d, yyyy gggg, aaaa g, yyyy
d-mmm d mmmm
d-mmm-yy d mmmm yy
d-mmm-yy g aaa yy
d-mmm-yyyy g aaa yyyy
d-pad yön tuşları
d-pad yön tuş takımı
drive d d sürücüsü
d-vhs info d-vhs bilgisi
format 3-d area group 3-b alan grubunu biçimle
format 3-d bar group 3-b çubuk grubunu biçimle
format 3-d column group 3-b sütun grubunu biçimle
format 3-d line group 3-b çizgi grubunu biçimle
format 3-d pie group 3-b pasta grubunu biçimle
format 3-d surface group 3-b yüzey grubunu biçimle
format 3-d view 3-b görüntüyü biçimle
letter d d harfi
line chart with 3-d ribbons 3-b şeritli çizgi grafik
m/d/yy g/a/yy
make 3-d 3-b yap
mmm d, yyyy g aaa, yyyy
mmmm d, yyyy aaaa g yyyy
mmmm d, yyyy aaaa g, yyyy
rotate 3-d 3-b döndür
select a format for the 3-d area chart 3-b alan grafik için biçim seçin
select a format for the 3-d bar chart 3-b çubuk grafik için biçim seçin
select a format for the 3-d column chart 3-b sütun grafik için biçim seçin
select a format for the 3-d line chart 3-b çizgi grafik için biçim seçin
select a format for the 3-d pie chart 3-b pasta grafik için biçim seçin
select a format for the 3-d surface chart 3-b yüzey grafik için biçim seçin
simple 3-d pie chart basit 3-b pasta grafik
simple 3-d surface chart basit 3-b yüzey grafiği
simple area chart with 3-d markers 3-b imli basit alan grafiği
three-d 3-boyut
toggle 3-d 3-b değiştir
w/d amount iade mik
w/d amt iade mik
Telecom
D-bus D-veri yolu
Electric
d.c d.a
Television
f/d ratio f/d oranı
Construction
shore d hardness shore d sertliği
Automotive
d-jetronic d-jetronik
piston skirt O D piston eteği dış çapı
valve stem o d supap gövdesinin çapı
Aeronautic
d duct d şeklideki menfez
d glass d-camı
d region d bölgesi
d ring d halkası
d scope d skopu
d value d değeri
Petrol
mbbls/d (one thousand barrels per day) bin varil/gün (petrol üretimi)
Medical
after active vitamin d therapy aktif vitamin d tedavisi
d hypervitaminosis d hipervitaminozu
d receptors d reseptörleri
d-dimer level d-dimer testi
diet with poor vitamin d and calcium d vitamini ve kalsiyumdan fakir diyet
high plasma d-dimer level yüksek plazma d-dimer düzeyi
insufficient activity of vitamin d d vitamini aktivitesindeki yetersizlik
kera tinize d keratinize
maternal vitamin d deficiency maternal d vitamini eksikliği
n-methyl-d-aspartate receptor n-metil-d-aspartat reseptörü
patient with high d-dimer levels yüksek d-dimer düzeyli hasta
plasma d-dimer level plazma d-dimer düzeyi
serum d-dimer level serum d-dimer düzeyi
subclinical vitamin d deficiency subklinik d vitamini eksikliği
vitamin d d vitamini
vitamin d deficiency d vitamini eksikliği
vitamin d intoxicatio d vitamini intoksikasyonu
vitamin d receptor polymorphism vitamin d reseptör polimorfizmi
vitamin d supplementation d vitamini desteği
Pathology
hypervitaminosis d hipervitaminozis d
vitamin d deficiency d vitamini eksikliği
vitamin d deficiency vitamin d eksikliği
Veterinary
hypovitaminosis d d vitamini yetersizliği
Food Engineering
determination of vitamin d in foodstuffs by high performance liquid chromatography yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanılarak gıda maddelerinde d vitamininin belirlenmesi
Math
d-dimensional fermionic newton oscillator d-boyutlu fermiyonik newton osilatörü
standard d-dimensional fermionic oscillator standart d-boyutlu fermiyonik osilatör
Statistics
d+n statistics d+n istatistiği
sukhatme d statistic sukhatme d istatistiği
Biology
d derlein's bacillus döderlein basili
Education
ph.d (doctor of philosophy) doktora derecesi
ph.d. doktora derecesi
pro-d day mesleki gelişim günü
Meteorology
d-layer d tabakası
d-value d değeri
Geology
d horizon d horizonu
d horizon kültür toprağının altındaki kat
d/h ratio d/h oranı
d-layer d-tabakası
d-spacing kristallerde d-aralığı
d-spacing d-uzaklığı
d-spacing d-mesafesi
Military
combat consumption support from d-day to p-day d gününden p gününe kadar muharebe sarfiyat desteği
d-day d günü
d-day consumption/production differential assets d-günü tüketim/üretim türevsel kaynakları
d-day material readiness gross capability d-günü malzeme hazırlık gayri-safi imkan ve kabiliyeti
d-day pipeline assets d-günü boru hattı kaynakları
Hunting
e.o.d su altı patlayıcıları
Sport
federation internationale d escrime (fie) uluslararası eksrim federasyonu
long slow distance (l.s.d) düşük tempolu uzun mesafe
Music
d douple flat re çift bemol
d douple sharp re çift diyez
d flat re bemol
d minor re minör
d sharp re diyez
m d main droite'ın kısalması
Abbreviation
m.d müdür
m.d doktor
Latin
a.d milattan sonra