final - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

final

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "final" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 20 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
final n. final
final adj. nihai
final adj. kesin
final adj. son
General
final n. final sınavı
final n. son baskı
final n. final karşılaşması
final n. sömestr sonu veya kurs sonu sınavı
final n. son maç
final n. dönem sonu sınavı
final adj. kati
final adj. en son
final adj. kusursuz
final adj. yıl sonu
final adj. sonuncu
final adj. son
final adj. bitmiş
Law
final nihai
Sport
final son maç
final final

Sens de "final" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 11 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
final final n.
General
final finale n.
final finals n.
final endgame n.
final decider n.
final play-off n.
final coda n.
Sport
final final
Music
final coda
final finale
final outro

Sens de "final" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
final say n. son söz
final word n. son söz
General
pay one's final respects v. sonsuzluğa uğurlamak
pay one's final respects v. son yolculuğuna uğurlamak
set forth one's final opinion in scathing terms v. rest çekmek
final farewell to v. son yolculuğuna uğurlanmak
be deemed to be final v. nihai olarak kabul edilecek olmak
have the final word v. son sözü söylemek
advance to final v. finale yükselmek
advance to final v. finale kalmak
advance to final v. finale çıkmak
meet someone in final v. final oynamak
play in final v. final oynamak
compete in final v. final oynamak
be final v. kesinlik kazanmak
become final v. kesinlik kazanmak
fail the final exam and need to sit for the make-up exam v. bütünlemeye kalmak
blow the final whistle v. maçın bitiş düdüğünü çalmak
take its final form v. son halini almak
make the final decision v. son kararı vermek
get the final word v. son sözü söylemek
take its final shape v. son şeklini almak
put into final form v. nihai şeklini vermek
place a final judgement on someone v. (biri hakkında) nihai kararı vermek
place a final judgement on someone v. kesin hüküm vermek (biri hakkında)
call someone down for a final interview v. son bir görüşme için çağırmak
call someone for a final interview v. son bir görüşme için çağırmak
make final v. son şeklini vermek
put into final form v. son şeklini vermek
put into final form v. son halini vermek
make final v. son halini vermek
put into final form v. son haline getirmek
didn't make it to the final round v. finale çıkamamak
didn't make it to the final round v. finale kalamamak
cup final n. kupa finali
short and final reply n. kestirme cevap
final decision n. nihai karar
final situation n. son durum
final good n. nihai mal
final say n. son söz
the final straw n. bardağı taşıran son damla
final sitting n. kapanış toplantısı
final language n. son dil
final touch n. son rötuş
final act n. son senet
final payment n. son ödeme
final report n. final raporu
final velocity n. son hız
final decision n. son söz
final quotation n. borsa kapanış fiyatı
final total n. genel toplam
final farewell to n. son yolculuğuna uğurlama
final perimeter n. nihai çevre
final grade n. başarı notu
final match n. final maçı
final decision n. son karar
final rinse n. son durulama
final judgment n. son yargı
final examination n. final sınavı
final section n. son bölüm
final participation date n. son katılım tarihi
final participation date n. son katılma tarihi
summit final declaration n. zirve sonuç bildirisi
final port n. varış limanı
final year undergraduate student n. üniversite son sınıf öğrencisi
final year students n. son sınıf öğrencileri
a final year student n. son sınıf öğrencisi
final notice n. son bildirim
final journey n. son yolculuk
final situation n. son durumu
final words n. son sözler
final chapter n. son bölüm
final letter n. son mektup
final reply n. nihai yanıt
final response n. nihai yanıt
final delivery n. son teslimat
final price n. son fiyat
final grade period n. kanaat dönemi
final retouch n. son rötuş
final evaluation n. son değerlendirme
final exit n. son çıkış
final controlling element n. son denetim öğesi
final acceptance n. kesin kabul
final estimate n. ikinci keşif
final pressure n. bitiş basıncı
final account n. kesin hesap
final certificate n. kesin kabul raporu
final project n. kesin proje
final design n. kesin proje
final form n. nihai şekil
final purification n. son temizleme
final report n. son rapor
final inspection n. son denetim
final agreement n. nihai anlaşma
final certificate measurement n. kesin kabul ölçümü
final completion n. son tamamlama
final result n. son sonuç
final editing n. son kurgu
final estimate n. son keşif
final acceptance n. son kabul
final pressure n. son basınç
final account n. son hesap
final completion n. kesin tamamlama
final whistle n. bitiş düdüğü
final acceptance date n. son kabul tarihi
the final move n. (satranç vb) oyunu bitiren son hamle
final preparations n. son hazırlıklar
one's final words n. son sözleri
final act n. kapanış dosyası
final state n. son hal
final resting place n. ebedi istirahatgah
final comment n. nihai yorum
final reminder n. son uyarı
final reminder n. son hatırlatma
the final half of the year n. yılın son yarısı
final tuning n. son ayar/ayarlama
final judgment order n. nihai karar
final judgment order n. kesin hüküm
final draft n. nihai taslak
the final threat n. son tehdit
final point n. son nokta
final assessment n. son değerlendirme
final scene n. final sahnesi
final period n. son dönem
final outcome n. nihai sonuç
grand final n. büyük final
final answer n. nihai yanıt
semi-final n. yarı final
season final (au) n. sezon finali
final countdown n. son geri sayım
final check n. son kontrol
final phase n. son aşama
final judgement n. kesin yargı
the final meters of the race n. yarışın son metreleri
final application date n. başvuru bitiş tarihi
final application date n. son başvuru tarihi
final authority n. bir konuda son sözü söyleyen kimse
final authority n. son dayanak
final authority n. nihai otorite
final impression n. son izlenim
final registration procedures n. kesin kayıt işlemleri
final accomplishment n. nihai başarı
final look n. son bakış
quarter-final adj. çeyrek final
head-final adj. sondan eklemeli (dil vb)
in the final analysis adv. son analizde
in the final analysis adv. son çözümlemede
in the final analysis adv. son tahlilde
in the final period adv. son dönemde
Colloquial
just one final detail son bir detay
our final hope son umudumuz
Idioms
in the final analysis son tahlilde
the final nail in the coffin bir darbe daha
the final nail in the coffin son bir darbe daha
the final nail in the coffin of our friendship arkadaşlığımıza vurulan son darbe
the final/last straw bardağı taşıran son damla
the final curtain son perde
get the final word in (bir konuda) son sözü söylemek
get the final say in (bir konuda) son sözü söylemek
have the final/last word son sözü söylemek
have the final say son sözü söyleyecek kişi olmak
final fling son eğlence
the last/final moments of something bir şeyin son demleri
have the final say son söz (birinde/onda) olmak
one final word (konuşurken/ayrılırken) bir şey daha
Speaking
one final thing son bir şey
one final word son bir söz
one final word unutmadan şunu da söyleyeyim
one final thing unutmadan şunu da söyleyeyim
one final thing (konuşurken/ayrılırken) bir şey daha
this is my final correspondence to you bu sana son yazışım
do you have any final comments? son olarak neler söylemek istersin?
do you have any final comments? son olarak neler söylemek istersiniz?
the final decision is yours son karar sizin
Trade/Economic
final account in winding up tasfiye sonrası bilançosu
final product nihai ürün
final consumer nihai tüketici
final product; final good nihai ürün
book of final entry defteri kebir
forecast final cost son maliyet tahmini
final sales nihai satışlar
final goods nihai mal
final account bir firmanın senelik nihai resmi hesabı
final goods nihai ürünler
final account kesin hesap
final certificate of the aggregate working capital adjustment toplam işletme sermayesi ayarlaması son onayı
final certificate of the closing net debt statement net borç beyanı kapanışı son onayı
final financial debt son finansman borcu
final cash balance son nakit bakiyesi
book of final entry son giriş kayıtları defterî
final quotation borsa kapanış fiyatı
final invoice gerçek fatura
final balance kesin bakiye
final invoice kesin fatura
final utility nihai fayda
final goods nihai mallar
final account nihai hesap
final deficit nihai açık
final elasticity nihai elastiktik
final date son gün
final dividend son temettü
final balance son bakiye
final provisions son hükümler
final elasticity son esneklik
final maturity vade tarihi
final cost kesin maliyet
final goods and services nihai mal ve hizmetler
final cost son maliyet
final-average plan nihai ortalama planı
final utility son fayda
book of final entry ana defter
book of final entry defterikebir
final work schedule nihai iş programı
final work program nihai iş programı
final work plan nihai iş programı
final acceptance certificate nihai kabul belgesi
final maturity nihai vade
final act nihai senet
best and final offer en iyi ve son teklif
final report son rapor
model for quality in final inspection and test son muayene ve deneylerde kalite güvencesi modeli
model for quality assurance in final inspection and test son muayene ve deneylerde kalite güvencesi modeli
final confirmation son onay
final confirmation son teyit
final confirmation nihai tasdik
final estimated cost son keşif bedeli
final application date son müracaat tarihi
final beneficiaries son faydalanıcılar
final beneficiary son faydalanıcı
final buyer nihai alıcı
final sales agreement nihai satış sözleşmesi
final sales agreement kati satış sözleşmesi
final sales agreement kesin satış sözleşmesi
final form son şekil
final dividends son temettüler
final form nihai şekil
final product control son ürün kontrolü
final product development son ürün geliştirme
certificate of final acceptance kesin kabul tutanağı
final acceptance certificate kesin kabul tutanağı
final goods market son ürün pazarı/piyasası
final goods market nihai mal pazarı/piyasası
final consumption nihai tüketim
final consumption expenditure nihai tüketim harcamaları
final beneficiary nihai faydalanıcı
legal final maturity yasal nihai vade
submittal of the final report nihai raporun sunulması
final prediction error nihai öngörü hatası
final prediction error son tahmin hata kriteri
final release nihai sürüm
final payment kesin ödeme
government final consumption expenditure devletin nihai tüketim harcamaları
final progress payment kesin hakediş
final beneficiaries nihai faydalanıcılar
final report sonuç raporu
Law
final judgment kati hüküm
final investigation son soruşturma
final jurisdiction nihai yargı yetkisi
final distribution kati taksim
final decision nihai karar
final evidence kesin delil
final decision kati karar
final investigation nihai tahkikat
final judgement nihai karar
final judgment nihai karar
final evidence kati delil
final cause illet-i gaiye
final cause esas amaç
final cause asıl gaye
final judgment kesin hüküm
final injunction kati mahkeme emri
final rule son kural
final rule nihai kaide
becoming final kesinleşme
final decision kesinleşmiş karar
final verdict kesinleşmiş karar
final judgement kesinleşmiş hüküm
court's final order kesinleşmiş mahkeme kararı
court's final order mahkeme'nin kesinleşmiş kararı
final court order kesinleşmiş mahkeme kararı
final court order mahkemenin kesinleşmiş kararı
final term hak düşürücü süre
final award nihai karar
final judgment nihai karar
final act nihai senet
final disposition nihai tasarruf
final enrollment kesin kayıt
final hearing karar duruşması
final hearing son duruşma
Politics
final standards sonuç standartlar
final agenda nihai gündem
final provision nihai hükümler
final draft nihai taslak
final clauses son hükümler
final stage son dönem
final installation son ödeme
final report nihai rapor
final declaration sonuç bildirgesi
final declaration sonuç bildirisi
final solution nihai çözüm
final settlement nihai çözüm
final selection nihai seçim
final communique nihai bildiri
final declaration nihai bildiri
final act nihai senet
Institutes
section of final account kesin hesap işlem şubesi
department of projects and final account proje ve kesin hesap daire başkanlığı
department of budget, performance and final accounts bütçe, performans ve kesin hesap dairesi başkanlığı
Tourism
final itinerary nihai gezi programı
Technical
final velocity final hız
final drive şanzıman
final stage son kat
final pressure bitiş basıncı
final acceptance kesin kabul
final drive oil şanzıman yağı
final design kesin proje
final selector son seçici
final cut of slope şevin nihai hali
final amplifier çıkış amplifikatörü
final rendering ince sıva
final drive ayna mahruti grubu
final coat of plaster ince sıva
final assembly son montaj
final systems design report kesin sistem düzenleme raporu
final pressure son basınç
final drawings final projeler
final current nihai akım
final drawings final resimler
final stage çıkış katı
final acceptance kati kabul
final design kati proje
final cut of slope yamacın son durumu
final drive diferansiyel dişli takımı
final account kati hesap
final set son priz
final setting time katılaşma süresi sonu
final survey son etüt
final volume son hacim
final velocity son hız
final stress son gerilme
final adjustment son ayar
final surfacing son kat kaplama
final sulphitation son kükürtleme
final settling tank son çökeltme tankı
final filter art süzgeç
final temperature son sıcaklık
final test son deneme
final treatment son arıtma
final strength son dayanım
final filter art ikincil filtre
final survey kesin ölçüm
final filter art nihai filtre
final set priz sonu
final surfacing son yüzey işlemi
hub of final drive cer göbeği
final finish son apre
final spinning speed nihai eğirme hızı
final treatment son işlem
final embossing son gofraj
start of final spinning phase nihai eğirme aşaması başlangıcı
start of final spinning speed üst alıştırma devri başlangıcı
start of final spinning speed nihai eğirme hızı başlangıcı
final boiling point nihai kaynama noktası
final inspection son muayene
final slag son dışık
final annealing son tavlama
final inspection son inceleme
final shaping son biçimleme
final polishing son parlatma
final porosity son gözeneklilik
final blow son üfleme
final analysis son analiz
final blow süflaj havası
final rejection kesin red
final grinding son öğütme
final examination certificate son muayene belgesi/sertifikası
surface quality of the final coating son kaplamanın yüzey kalitesi
final feedwater pre-heating besleme suyu son ön ısıtması
final inspection son kontrol
final evaporator son buharlaştırıcı
final stage son kademe
final steam temperature son buhar sıcaklığı
final control element son kontrol elemanı
final superheater son kızdırıcı
final feed temperature ön ısıtıcı nihai sıcaklığı
final operating conditions nihai işletme şartları
final control element son denetim öğesi
Computer
final result en son sonuç
final warning son uyarı
final scan son tarama
final form text son biçimini almış metin
final settings son ayarlar
final copy son kopya
final controlling element son denetim öğesi
normal final normal son
print final son durumu yazdır
print final son durumu bas
final systems design report kesin sistem düzenleme raporu
final version son versiyon
final version son sürüm
Informatics
final data bitiş verisi
Telecom
final selector son seçici
final goods and services nihai mal ve hizmetler
modification of final judgement nihai kararda değişiklik
Electric
final amplifier çıkış amplifikatörü
final stage son aşama
final stage son kat
final stage çıkış katı
Textile
final control son kontrol
final shipment son yükleme
final finish son apre
final embossing son gofraj
Construction
final design phase son tasarım evresi
final set priz bitimi
estimated final cost toplam maliyet tahmini
final completion bitiş tarihi
final drawings kati çizimler
final drawings nihai çizimler
Automotive
final drive ratio son dişli oranı
final drive ayna mahruti
final drive unit son dişli birimi
final drive ratio son dişli oranı
Aeronautic
final controller son kontrolör
final rejection kesin reddetme
final approach altitude son yaklaşma irtifaı
final approach segment son yaklaşma bölümü
final stage canopy son kademe kanopisi
final inspection son muayene
final approach fix son yaklaşma fixi
final approach son yaklaşma
final approach nihai yaklaşma
final approach procedure son yaklaşma usulü
final descent son iniş
final approach fix son yaklaşma noktası
final approach son yaklaşma inişi
final approach fix aletli iniş için yaklaşmaya başlanılan nokta
final arrival station son varış istasyonu
final approach course son yaklaşma hattı
final set priz bitme süresi
final approach fix son yaklaşma fiksi
final approach and take-off area (fato) son yaklaşma ve kalkış alanı
Marine
final destination son varış yeri
final diameter son çap
final sailing nihai hareket
final destination en son varış limanı
Petrol
final product son ürün
Mining
final pit plan nihai ocak planı
Medical
final product nihai ürün
final diagnosis kesin tanı
establish a final diagnosis kesin tanı koymak
establish a final diagnosis kesin tanıyı koymak
final diagnosis of lung cancer akciğer kanseri son tanısı
Parasitology
final host son konakçı
Food Engineering
final masscuite son lapa
final saturation son karbonatlama
final molasses son melas
Gastronomy
final massecuite son lapa
final molasses son melas
final saturation son karbonatlama
Math
final total genel toplam
final total son toplam
Tobacco
final transfer drum son aktarma tamburu
final paper roller son kağıt rulosu
final cut drum son kesim tamburu
final feedband son besleme bandı
final cut son kesim
final cut knife son kesim bıçağı
Education
final grade kanaat notu
final exam final sınavı
final grade period kanaat dönemi
unsuccessful students in their final semesters son yarıyılında başarısız öğrenciler
final project final ödevi
final assignment final ödevi
final exam son sınav
Linguistics
final form hazırlanmış sınav
final form bitmiş sınav
final glide gevşeme
final phoneme sonses
Religious
muhammad's final sermoni the last sermon veda haccı
muhammad's final sermoni the last sermon veda hutbesi
Philosophy
cause final ereksel neden
Environment
final cover nihai örtü
final sedimentation nihai çökeltme
final sedimentation tank son çökeltme havuzu
Military
final drive aperture tank hız azaltanı
final protective fire tevkif ateşi
final protective line tevkif ateşi hattı
final inspection nihai muayene
final operational capability nihai harekat imkan ve kabiliyeti
final plan nihai plan
final endorsement son vukuat kaydı
final inspection son muayene
final type examination son tıbbi muayene
final approach son yaklaşma
final protective fire taarruz ateşi
final coordination line taarruz mevzi
final act son senet
final bomb release line son bomba salış hattı
final coordination line son koordinasyon hattı
final military roll call son yoklama