forest - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

forest

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "forest" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 8 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
forest n. orman
General
forest v. ağaçlandırmak
forest v. ormanlaştırmak
forest v. ağaç dikip orman haline getirmek
Places
forest wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
forest louisiana eyaletinde yerleşim yeri
forest mississippi eyaletinde şehir
forest ohio eyaletinde yerleşim yeri

Sens de "forest" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 283 résultat(s)

Anglais Turc
General
go into the forest v. ormana girmek
enter the forest v. ormana girmek
brown forest soil n. kahverengi orman toprağı
virgin forest n. balta girmemiş orman
forest school n. orman mühendisliği okulu
forest reproduction n. ormanı yeniden oluşturma
forest engineering n. orman mühendisliği
native forest n. yerli orman
coppice forest n. baltalık orman
forest tree seed n. orman ağacı tohumu
tropical rain forest n. tropik yağmur ormanları
forest warden n. korucu
forest management n. orman yönetimi
forest administration n. orman idaresi
forest insects n. orman böcekleri
dense forest n. sık orman
tropical rain forest n. selva
high forest n. koru ormanı
virgin forest n. bakir orman
forest ranger n. devlet ormanlarında görevli ormancı
forest fire n. orman yangını
forest guard n. ormancı
coppice forest n. baltalık
coppice forest n. koruluk
forest conservation n. orman koruma
rain forest n. yağmur ormanı
forest management n. orman genel müdürlüğü
forest plant n. orman bitkisi
forest management n. orman işletmesi
rain forest n. tropik bölgelerdeki gür cangıllar
oak forest n. meşelik
forest products n. orman ürünleri
forest bug n. osurganböceği
burning forest n. yanan orman
forest land n. orman alanı
forest land n. orman arazisi
forest fire n. kontrol edilemeyen yangın
commercial forest land n. iyi nitelikli orman sahası
research forest n. araştırma ormanı
galleria forest n. galeri orman
broad-leaved forest n. yapraklı orman
first-growth forest n. balta girmemiş orman
pure forest n. saf orman
forest fire fighter n. orman bekçisi
forest fire fighter n. korucu
forest fire fighter n. orman muhafızı
rain forest n. tropikal orman
forest fires n. orman yangınları
forest keeper n. korucu
forest law n. orman kanunu
forest law n. orman hukuku
memorial forest n. hatıra ormanı
forest engineer n. orman mühendisi
king of the forest n. ormanlar kralı
ataturk forest farm n. atatürk orman çiftliği
house in forest n. orman içinde ev
forest trip n. orman gezisi
forest tour n. orman gezisi
forest excursion n. orman gezisi
dirt forest road n. toprak orman yolu
dirt forest road n. toprak orman yol
cloud forest n. bulut ormanı
fog forest n. sis ormanı
forest village n. orman köyü
foggy forest n. sisli orman
light forest n. ışık ormanı
forest week n. orman haftası
tropical forest n. tropikal orman
forest boundary n. orman sınırı
forest ranger n. korucu
forest vegetation n. orman bitki örtüsü
forest fruit n. orman meyvesi
state-owned forest n. devlet ormanı
a vast forest n. uçsuz bucaksız orman
forest party n. orman partisi
forest watchman n. orman bekçisi
a walk in the forest n. ormanda yürüyüş
dark forest n. karanlık orman
thick forest n. sık orman
primary forest n. balta girmemiş orman
old-growth forest n. balta girmemiş orman
late seral forest n. balta girmemiş orman
primeval forest n. balta girmemiş orman
virgin forest n. balta girmemiş orman
belgrad forest n. belgrad ormanı
forest ranger n. orman korucusu
enchanted forest n. büyülü orman
surrounded by a forest adj. etrafı ormanla çevrili
Idioms
cannot see the forest for the trees ayrıntılarla uğraşıp büyük resmi görememek
cannot see the forest for the trees ayrıntılar içinde boğulmak
can't see the forest for the trees ayrıntılarla uğraşıp büyük resmi görememek
can't see the forest for the trees ayrıntılar içinde boğulmak
not able to see the forest for the trees ayrıntılar içinde boğulmak
not able to see the forest for the trees ayrıntılarla uğraşıp büyük resmi görememek
Trade/Economic
commercial forest land iyi nitelikli orman sahası
lumber and forest products kereste ve orman ürünleri
Law
development of forest management and resource information systems project orman yatırımının geliştirilmesi ve kaynak bilgi sistemleri projesi
forest law orman kanunu
court of the forest orman mahkemesi
court of the forest orman kanunlarını uygulayan mahkeme
forest regulations orman mevzuatı
forest regulations orman nizamları
forest officer orman zabıtası
forest crime orman suçu
Politics
forest land orman arazisi
forest law enforcement governance and trade committee orman kanunu uygulama yönetişim ve ticaret komitesi
Institutes
forest sub-district directorate orman işletme şefliği
atatürk forest farm directorate atatürk orman çiftliği müdürlüğü
department of forest management planning orman idaresi ve planlama dairesi
Technical
spanning forest kapsayan orman
forest mensuration orman ölçümü
forest management map orman amenajman haritası
forest plot meta-analiz diyagramı
Computer
another forest diğer orman
forest name orman adı
Construction
forest cadastre orman kadastrosu
forest management orman yönetimi
forest map orman haritası
Woodworking
forest products industry orman ürünleri endüstrisi
mixed forest karışık orman
protection forest muhafaza ormanı
forest management plan orman amenajman planı
Marine
underwater forest sualtı ormanı
submarine forest denizaltı ormanı
windbreak forest rüzgar kesici orman
coastal forest kıyı ormanı
forest law forest yasası
tsunami control forest tsunami kontrol ormanı
Medical
semliki forest virus semliki orman virusu
kyasanur forest disease kyasanur ormanı hastalığı
semliki forest virus semliki orman virüsü
Gastronomy
black forest cake kara orman pastası
black forest cake karaorman pastası
black forest gateau kara orman pastası
black forest gateau karaorman pastası
forest fruit cake orman meyveli pasta
Statistics
poisson forest poisson ormanı
Zoology
boreal forest kutupaltı orman
forest dormice yedi uyur
deer forest geyik ormanı
tropical rain forest biome tropikal yağmur ormanı
giant forest hog dev orman domuzu
forest day mosquito asya kaplan sivrisineği
norwegian forest cat norveç orman kedisi
Botanic
forest entomology orman entomolojisi
Agriculture
secondary forest products ikincil orman ürünleri
thick forest kesif orman
brown forest soil kahverengi orman toprağı
forest grazing orman otlatması
absolute forest land yalnız ağaç dikimine uygun arazi
Forestry
forest red gum okaliptüs ağacı
sea forest orman denizi
forest ecology orman ekolojisi
forest industries orman endüstrisi
forest management orman amenajmanı
forest degradation orman degradasyonu
forest insects orman böcekleri
forest products industry orman ürünleri endüstrisi
forest plants orman bitkileri
coppice forest baltalık
coppice forest koruluk
degraded high forest bozuk koru ormanı
forest fire orman yangını
forest pests orman zararlıları
forest soil orman toprağı
forest destruction orman tahribatı
forest products orman ürünleri
forest road orman yolu
forest botany orman botaniği
temporary forest nursery geçici orman fidanlığı
unproductive high forest bozuk koru ormanı
growing forest by sowing ekim yoluyla orman yetiştirme
forest tree seed orman ağacı tohumu
forest cadastre orman kadastrosu
forest nursery orman fidanlığı
forest roads orman yolları
forest stand orman meşceresi
forest fires orman yangınları
research forest araştırma ormanı
forest protection orman koruma
forest area orman rejimi
forest tree seeds orman ağacı tohumları
forest tending methods orman bakımı yöntemleri
forest soils orman toprakları
forest area orman bölgesi
forest industry engineering orman endüstri mühendisliği
forest lands orman sahaları
old growth forest doğal yaşlı orman
non-timber forest products odun dışı orman ürünleri
non-wood forest products odun dışı orman ürünleri
forest stewardship council orman idare konseyi
forest area with management plan amenajman planlı orman alanı
planted forest plantasyon ormanı
planted forest dikilmiş orman
forest management orman yönetimi
forest characteristics orman karakteristikleri
forest ownership and management rights orman mülkiyeti ve yönetim hakları
natural expansion of forest ormanın doğal genişlemesi
forest area within protected areas korunan alanlar içinde orman alanı
energy forest enerji ormanı
area of permanent forest estate daimi orman mülkiyet alanı
national forest programme ulusal orman programı
national forest program ulusal orman programı
forest policy orman politikası
forest revenue orman geliri
public forest resources kamuya ait orman kaynakları
forest management rights orman yönetim hakları
degraded forest lands bozuk orman alanları
land classified as forest orman olarak sınıflandırılan arazi
sustainable forest management sürdürülebilir orman yönetimi
forest resources assessment orman kaynaklarının değerlendirilmesi
regional forest directorate orman bölge müdürlüğü
fsc (forest stewardship council) chain of custody orman koruma ve gözetim zinciri
forest formation orman formasyonu
degraded forest land orman vasfını yitirmiş arazi
forest stewardship council orman güvenlik kurulu
random forest rastgele orman
forest vegetation orman vejetasyonu
forest road slopes orman yolu şevleri
forest cover orman örtüsü
virgin forest bakir orman
primary forest bakir orman
pine forest çam ormanı
wild forest yabani orman
pine forest çam ormanı
floodplain forest longoz ormanı
department of forest and forest products orman ve orman ürünleri bölümü
forest floor orman toprağı
forest floor orman örtüsü
bamboo forest bambu ormanı
forest cover orman kapalılığı
Education
department of forest industry engineering orman endüstri mühendisliği bölümü
Literature
sherwood forest sherwood ormanı
Environment
tropical moist forest tropikal nem ormanı
flood damage reduction forest belt sel önleme orman kuşağı
forest shelter belt orman koruma kuşağı
forest ecology orman ekolojisi
reduction of emissions from deforestation and forest degradation orman kaybı ve bozulması kaynaklı salınımların azaltılması
petrified forest taşlaşmış/fosil orman
Geography
tropical rain forest tropikal orman
tropical rain forest balta girmemiş orman
tropical rain forest tropikal yağmur ormanı
tropical wet forest tropikal yağmur ormanı
fog forest sisli orman
cloud forest sis ormanı
cloud forest sisli orman
fog forest sis ormanı
original forest ilk orman
tidal forest mangrov
tidal forest gelgit sonucu oluşan orman
flooded forest su basar orman
freshwater swamp forest su basar orman
acarlar floodplain forest acarlar gölü longozu
Meteorology
rain forest yağmur ormanları
Places
lake forest park washington eyaletinde şehir
forest park georgia eyaletinde şehir
forest acres güney carolina eyaletinde şehir
green forest arkansas eyaletinde şehir
lake forest illinois eyaletinde şehir
oak forest illinois eyaletinde şehir
park forest illinois eyaletinde yerleşim yeri
forest city illinois eyaletinde yerleşim yeri
river forest illinois eyaletinde yerleşim yeri
forest lake minnesota eyaletinde şehir
forest park illinois eyaletinde yerleşim yeri
forest view illinois eyaletinde yerleşim yeri
forest hill louisiana eyaletinde yerleşim yeri
forest city north carolina eyaletinde şehir
forest park ohio eyaletinde şehir
forest city north carolina eyaletinde yerleşim yeri
biltmore forest north carolina eyaletinde yerleşim yeri
wake forest north carolina eyaletinde yerleşim yeri
forest park oklahoma eyaletinde yerleşim yeri
wake forest north carolina eyaletinde şehir
forest city pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri
forest hills pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri
forest hills tennessee eyaletinde yerleşim yeri
forest city missouri eyaletinde şehir
forest river kuzey dakota eyaletinde şehir
lake forest kaliforniya eyaletinde şehir
forest hills kentucky eyaletinde şehir
river forest indiana eyaletinde yerleşim yeri
forest city iowa eyaletinde şehir