missile - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

missile

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "missile" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 9 résultat(s)

Anglais Turc
General
missile n. kurşun
missile n. mermi
missile n. füze
missile n. merak
missile n. atılan şey
missile n. ok
Military
missile mermi
missile füze
missile güdümlü mermi ve roketi içine alan genel bir terimdir

Sens de "missile" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 300 résultat(s)

Anglais Turc
General
antiballistic missile n. füzesavar
missile power switch n. roket güç anahtarı
guided missile n. güdümlü füze
missile defense system n. füze savunma sistemi
missile firing interlock n. roket ateşleme bağlantısı
missile control circuit n. roket kontrol devresi
missile attack n. roket saldırısı
surface to air missile n. satıhtan hava hedeflerine atılan füze
cuban missile crisis n. küba füze krizi
missile guidance n. roket yön gösterimi
antiaircraft missile n. uçaksavar füzesi
missile to target n. roketten hedefe
missile tracking radar n. füze izleyen radar
missile strike n. füze saldırısı
missile attack n. füze saldırısı
cruise missile n. güdümlü nükleer füze
missile target n. füze hedefi
Politics
cuban missile crisis küba füze krizi
cuban missile crisis küba krizi
national missile defense ulusal füze savunması
missile defense system füze savunma sistemi
anti balistic missile system anti balistik füze sistemi
inter-continental ballistic missile kıtalararası balistik füze
ballistic missile balistik füze
the hague code of conduct against ballistic missile proliferation balistik füze yayılmasına karşı lahey davranış ilkeleri rehberi
Institutes
anti ballistic missile treaty anti balistik füze antlaşması
section of weapon, ammunition, rocket and missile systems silah mühimmat roket ve füze sistemleri şubesi
Technical
air to underwater missile havadan sualtına füze
antiballistic missile antibalistik füze
air launched ballistic missile havadan atılan balistik füze
intermediate range ballistic missile orta mesafeli balistik füze
air to surface missile havadan satha füze
air to ground missile havadan yere füze
air-to-air missile havadan havaya füze
air-to-surface missile havadan yere füze
surface-to-surface missile yerden yere atılan füze
surface-to-air missile yerden havaya atılan füze
mx missile deneme roketi
Computer
guided aircraft missile güdümlü uçak füzesi
ground air guided missile yerden havaya güdümlü füze
missile tracking radar füze izleyen radar
Aeronautic
air launched missile havadan atılan füze
hardened missile pekiştirilmiş füze
aerodynamic missile aerodinamik füze
air to surface missile havadan yere roket
hardened missile pekiştirilmiş roket
air to underwater missile havadan su altına roket
air-to-air guided missile havadan havaya güdümlü mermi
air-to-surface guided missile havadan yere güdümlü mermi
anti-radiation missile antiradyasyon roket
surface-to-surface guided missile yerden yere güdümlü mermi
air launched cruise missile havadan atılan cruise füzesi
air-to-air missile havadan havaya füze
Marine
guided missile güdümlü roket
guided missile cruiser güdümlü roket kruvazörü
guided missile frigate güdümlü roket gemisi
guided missile destroyer güdümlü roket yok edicisi
Military
air-to-air guided missile n. havadan havaya güdümlü füze
air-to-ground missile n. havadan karaya füze
air-to-ground missile n. havadan satha füze
air-to-surface guided missile n. havadan karaya güdümlü füze
air-to-surface guided missile n. havadan satha güdümlü füze
air-to-surface missile n. havadan karaya füze
antitank ballistic missile tanksavar balistik füze
nontactical missile taktik dışı füze
tactical ballistic missile taktik balistik füze
tactical missile taktik füze
antitank guided missile tanksavar güdümlü füze
tactical missile inventory taktik füze envanteri
antitank missile tanksavar füze
tactical cruise missile taktik cruise
artillery and missile school topçu okulu
ground air guided missile yerden havaya güdümlü füze
ground launched cruise missile yerden atılan güdüm füzesi
missile decoy yalancı füze
high-speed antiradiation missile yüksek hızlı anti-radyasyon füzesi
antiaircraft missile uçaksavar füze
division direct support missile tümen doğrudan destek füzesi
soft missile base zayıf füze kaidesi
contraorbit missile ters yörüngeli füze
satellite and missile surveillance uydu ve füze gözetlemesi
air to air missile uçaklardan hava hedeflerine atılan füze
artillery and missile school topçu ve füze okulu
antisatellite missile uydu tahrip füzesi
surface-to-surface missile yerden yere füze
surface-to-air missile yerden havaya füze
division support missile tümen destek füzesi
decoy missile yalancı füze
long-range stand-off missile uzun menzilli seyyar füze
longer-range intermediate nuclear force missile uzun menzilli orta nükleer güçlü füze
anti missile missile füze savar füze füze savar füze
minuteman missile minuteman füzesi
ultimate range ballistic missile nihai menzilli balistik füze
missile weapon menzilli silah
penetration missile nüfuz füzesi
nato missile firing installation nato füze ateşleme tesisi
mx missile mx füzesi
powered missile motor güçlü füze
rocket missile roketli mermi
medium range air defence missile orta menzilli hava savunma füze
intermediate range ballistic missile orta menzilli balistik füze
production missile seri imal füze
decoy missile sahte füze
prototype missile prototip füze
intermediate-range ballistic missile orta menzilli balistik füze
surface-to-surface missile satıhtan satıha füze
passive ballistic missile defence pasif balistik füze savunması
mobile missile seyyar füze
interceptor missile önleme füzesi
surface-to-air missile site satıhtan havaya füze mevzii
ballistic missile roket
mid range ballistic missile orta menzilli balistik füze
standard missile satıhtan satıha gemiden fırlatılan füze
mobile mid-range ballistic missile orta menzilli seyyar balistik füze
surface-to-air missile operation centre satıhtan havaya füze harekat merkezi
medium-range ballistic missile orta menzilli balistik füze
rocket missile roketli bomba
theater missile defense savaş bölgesi füze savunması
surface-to-air missile satıhtan havaya füze
surface-to-air missile envelope satıhtan havaya füze kapsamı
surface-to-air missile operation centre sam harekat merkezi
medium range air defence missile program orta menzilli hava savunma füze programı
surface-to-air missile sam filosu
field army ballistic missile defence system sahra ordusu balistik füze savunma sistemi
antiradiation missile radyasyona karşı hassas füze
underwater-to-surface missile sualtından satıha atılan füze
sea-launched cruise missile denizden atılan cruise füzesi
strategic missile stratejik füze
strategic missile support base stratejik füze destek üssü
diversionary missile şaşırtıcı füze
sea launched ballistic missile denizden atılan balistik füze
underwater-to-surface missile sualtından karaya atılan füze
stinger missile stinger füzesi
antisubmarine missile denizaltı tahrip füzesi
ship-to-air missile denizden havaya füze
strategic missile wing stratejik füze filosu
underwater-to-air missile sualtından havaya atılan füze
sea-to-air missile denizden havaya füze
cruise missile cruise füzesi
soft missile base dayanıksız füze rampası
submarine launched missile denizaltıdan atılan füze
antisubmarine missile denizaltı savunma füzesi
submarine-launched ballistic missile denizaltıdan atılan balistik füze
multi barrel missile launcher çok namlulu füze atar
missile launcher effective rate faal füze rampası oranı
advanced missile warfare geliştirilmiş füze savaşı
missile monitor füze ateş taksim aygıtı
missile tracking radar füze takip radarı
missile launcher füze rampası
missile technical communications füze teknik muhaberesi
missile base command füze üs komutanlığı
missile design füze tasarımı
missile bombardment report füze bombardıman raporu
missile defence füze savunma sistemi
missile engagement zones füze angajman bölgeleri
missile checkout trailer füze kontrol römorku
missile operations centre füze harekat merkezi
missile warning systems füze ikaz sistemleri
missile section füze kısmı
missile control centre füze kontrol merkezi
missile effective rate faal taktik füze oranı
anti-missile missile füzesavar füzesi
missile test range füze deneme atış yeri
missile guidance system füze güdüm sistemi
missile flight safety officer füze uçuş emniyet subayı
missile support communications füze destek muhaberesi
missile range füze deney atış yeri
missile intercept zone füze önleme bölgesi
missile warning system füze ikaz sistemi
missile destruct system füze imha sistemi
missile combat crew füze muharebe mürettebatı
missile assembly-checkout facility füze montaj kontrol tesisi
missile interceptor füzesavar silah
missile unit füze birliği
missile technology control regime füze teknolojisi kontrol rejimi
missile site activation füze yerinin faal hale getirilmesi
missile role range füze tono mesafesi
missile technology control regime füze teknolojileri denetleme rejimi
missile release line füze atış hattı
missile safety füze emniyeti
anti-missile missile füze tahrip füzesi
missile and launcher füze ve füze fırlatma rampası
missile system füze sistemi
anti missile defence füze karşı savunması
missile master füze kontrol sistemi
ballistic missile interceptor füze önleme füzesi
standard missile gemiden fırlatılan bir hava füzesi
missile shelter füze sığınağı
missile flight safety füze uçuş emniyeti
missile destroyer güdümlü mermili
guided aircraft missile güdümlü uçak füzesi
guided missile light cruiser güdümlü mermili
theatre ballistic missile defence bölgesel balistik füze savunması
guided missile heavy cruiser güdümlü mermili
guided missile güdümlü mermi
missile engagement zone güdümlü mermi angajman bölgesi
air-to-surface missile havadan satha füze
guided missile coastal escort güdümlü füzeli sahil refakat gemisi
theatre missile defence bölgesel füze savunması
patrol escort guided missile güdümlü füzeli karakol refakat gemisi
heat seeking missile ısı güdümlü füze
operational missile hizmete hazır füze
operational missile launcher hizmete hazır füze rampası
guided missile nuclear submarine güdümlü mermili
prepared missile hazırlanmış füze
guided missile frigate güdümlü mermili
air-to-underwater missile havadan su içine füze
air launched interceptor missile havadan fırlatılan önleme füzesi
guided missile submarine güdümlü mermili
guided missile patrol escort güdümlü füzeli karakol refakat gemisi
guided missile güdümlü füze
air to ground missile havadan karaya füze
air-launched ballistic missile havadan atılan balistik füze
guided missile destroyer güdümlü mermili
air breathing missile hava emmeli füze
guided missile equipment carrier güdümlü füze teçhizat taşıyıcısı
air launched ballistic missile havadan atılan balistik füze
guided-missile control güdümlü füze kontrolü
air-to-underwater missile havadan sualtına atılan füze
air launched cruise missile havadan atılan cruise füzesi
air-to-ground missile havadan yere füze
air to air missile havadan havaya füze
guided missile cruiser güdümlü mermili
air-to-surface missile havadan yere füze
air-launched cruise missile havadan atılan kruz füzesi
air-to-air missile havadan havaya füze
cruise missile kruz füzesi
surface to surface missile karadan karaya füze
ground launched cruise missile karadan atılan güdüm füzesi
intercontinental ballistic missile (icbm) kıtalararası balistik füze
short-range antiradiation missile kısa menzilli anti-radyasyon füzesi
surface to air missile karadan havaya füze
reconnaissance missile keşif füzesi
ground launched cruise missile karadan fırlatılan güdüm füzesi
standard missile katı yakıtlı roket motorlu
surface-to-surface missile karadan karaya füze
intercontinental ballistic missile kıtalar arası balistik füze
ground-to-ground missile karadan karaya füze
shorter-range intermediate nuclear forces missile kısa menzilli orta güçte nükleer füze
ground to air missile karadan havaya füze
missile round komple füze
hard missile base korunmalım füze rampası
short-range attack missile kısa menzilli saldırı füzesi
ground-to-air missile karadan havaya füze
short-range attack missile kısa menzilli taarruz füzesi
surface-to-air missile karadan havaya füze
short-range ballistic missile kısa menzilli balistik füze
anti ballistic missile treaty anti balistik füze antlaşması
aerodynamic missile aerodinamik mermi
antiradiation missile antiradyasyon füzesi
anti-ballistic missile treaty anti-balistik füze antlaşması
aerodynamic missile aerodinamik güdümlü füze
anti-tactical ballistic missile anti taktik balistik füze
ready missile rate ateşlenmeye hazır füze oranı
ready missile ateşlenmeye hazır füze
antitactic missile antitaktik füze
aeroballistic missile aerobalistik füze
missile ready to fire ateşlemeye hazır füze
anti-ballistic missile system anti-balistik füze sistemi
research and development missile araştırma ve geliştirme füzesi
intermediate range ballistic missile ara menzilli balistik füze
active ballistic missile defence aktif balistik füze savunması
anti-ballistic missile antibalistik füze
missile and launcher lançer
fire and forget missile at ve unut tipi kendinden güdümlü füze
anti ballistic missile anti balistik füze
antiballistic missile antibalistik füze
anti tactical ballistic missile anti taktik balistik füze
ready missile rate ateşe hazır füze oranı
ballistic missile defence balistik füze savunması
ballistic missile defense system balistik füze savunma sistemi
ballistic missile reentry system balistik füzenin yeniden atmosfere girişini sağlayan sistem
ballistic missile balistik füze
ballistic missile defense balistik füze savunması
ballistic missile interceptor balistik füze önleme füzesi
ballistic missile early warning system balistik füze erken haber ve ihbar sistemi
air-to-air missile bir savaş uçağından havadaki bir diğer hedefe atılan füze
ballistic missile trajectory balistik mermi yolu
fleet ballistic missile nuclear submarine balistik mermili denizaltı
missile b b füzesi
nuclear-powered ballistic missile-firing submarine balistik füze atan nükleer denizaltı
balloon type missile balon tipi füze
ballistic missile anti-missile balistik füze savunma füzesi
missile shield füze kalkanı
guided missile güdümlü roket
antiballistic missile füzesavar füze
intercontinental ballistic missile kıtalararası güdümlü füze
radar homing missile radar güdümlü füze
missile defense shield füze savunma kalkanı
evolved sea sparrow missile geliştirilmiş deniz zıpkını füzesi
cruise missile seyir füzesi
nuclear warhead missile nükleer başlıklı füze
missile with nuclear warhead nükleer başlıklı füze
missile warhead füze başlığı
man-portable missile omuzdan atılan/ateşlemeli füze
shoulder-fired missile omuzdan atılan/ateşlemeli füze
shoulder-launched missile omuzdan atılan/ateşlemeli füze
missile installations kurulu füze/roketler (tesis içinde bölüm)
ballistic missile early warning system balistik füze erken uyarı sistemi
ballistic missile defense organization balistik füze savunma teşkilatı