nonsynchronous satellite - Turc Anglais Dictionnaire