suspension - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

suspension

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "suspension" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 58 résultat(s)

Anglais Turc
General
suspension n. askıya alma
suspension n. tehir
suspension n. geçici olarak durdurma
suspension n. asma
suspension n. geçici olarak yürürlükten kaldırılma
suspension n. uzaklaştırma
suspension n. geçici olarak durdurulma
suspension n. sarkıtma
suspension n. sarkıtılma
suspension n. askı
suspension n. ertelenme (ceza)
suspension n. geçici olarak yürürlükten kaldırma
suspension n. erteleme (cezayı)
suspension n. geçici olarak uzaklaştırılma
suspension n. ara verme
suspension n. durdurulma
suspension n. geçici olarak uzaklaştırma
suspension n. askıya alınma
suspension n. talik
suspension n. erteleme
suspension n. el çektirme
suspension n. durdurma
suspension n. tatil etme
suspension n. tecil
suspension n. askı donanımı
suspension n. askı tertibatı
suspension n. faaliyetin sona ermesi
suspension n. katı asıltı (donanımı)
suspension n. süspansiyon
suspension n. açığa alma
suspension n. uzaklaştırma cezası
Trade/Economic
suspension açığa alınma
suspension ödemenin durdurulması
suspension askıya alma
suspension askıya alma
Law
suspension kesilme
suspension tatil etme
suspension tecil
suspension geçici olarak işten el çektirme
suspension durdurma
suspension bir hakkın geçici olarak alınması
suspension erteleme
suspension askıya alma
Technical
suspension katı asıltı
suspension askıda
suspension amortisör tertibatı
suspension asılma
suspension süspansiyon
suspension asıltı
Construction
suspension uzaklaştırma
suspension süspansiyon
Railway
suspension menot
Marine
suspension askı halde bulunma
Food Engineering
suspension katı asıltı
Chemistry
suspension asıltı
suspension askılı
suspension süspansiyon
Geology
suspension asıntı

Sens de "suspension" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 340 résultat(s)

Anglais Turc
General
get suspension v. uzaklaştırma almak
lower suspension arm n. alt suspansiyon kolu
liquid spring suspension n. hidrolik yaylı süspansiyon
suspension of work n. tatil
suspension of sentence n. cezanın tecili
suspension bridge n. asma köprü
lateral suspension filing n. yatay askılı dosyalama sistemi
the willing suspension of disbelief n. olunan zaman veya mekandan farklı bir zamanı ve mekanı işleyen bir eser karşısında anlatılan yerde veya zamanda olunmadığının bilinmesine rağmen okurun istemli bir şekilde kendisini orada ve o anda imiş gibi hissederek eseri anlamaya çalışması
Trade/Economic
suspension of payment ödemenin durdurulması
suspension of execution yürütmenin durdurulması
suspension of execution yürütmeyi durdurma
duty suspension gümrük vergisinin çok taraflı olarak uygulanmaması
suspension of guaranty garantiyi kaldırma
law suspension of payments ödemelerin tatili
suspension of payments ödemeleri durdurma
suspension of business iş geciktirme
suspension of payment ödemenin kesilmesi
suspension of vouchers ödemenin bekletilmesi
suspension of vouchers mahsubun bekletilmesi
suspension of payment ödemenin tatili
suspension of payment ödemenin askıya alınması
suspension of work işin askıya alınması
suspension of bankruptcy iflas erteleme
Law
suspension of sentence cezanın tecili
suspension of sentence cezanın ertelenmesi
suspension of limitation müruru zamanın tatili
suspension of punishment cezanın ertelenmesi
suspension of execution icranın tehiri
suspension of punishment cezanın tecili
reason for suspension tecil sebebi
vacation of suspension tecilin kaldırılması
suspension of prescription zamanaşımının kesilmesi
suspension of a sentence cezanın tecili
suspension from office açığa alma
suspension of hostilities düşmanlığın durdurulması
suspension/postponement of execution icranın geri bırakılması
suspension of the pronouncement of the judgement hükmün açıklanmasının geriye bırakılması
suspension of execution of a penalty cezanın infazının ertelenmesi
suspension of the penalty cezanın ertelenmesi
Politics
suspension regime askıya alma rejimi
suspension clause askıya alma hükmü
suspension system şartlı muafiyet sistemi
suspension of deportation sınırdışının askıya alınması
statutory temporary suspension of deportation sınırdışının kanunla geçici olarak askıya alınması
Insurance
suspension of contribution ara verme
Technical
torsion suspension burulma süspansiyonu
axle suspension spring dingil süspansiyon yayı
particles in suspension süspansiyon halindeki taneler
suspension is compressed süspansiyona gelen basınç
cab suspension kabin süspansiyonu
axle suspension dingil süspansiyonu
cable suspension bridge asma köprü
bar suspension çubuklu süspansiyon
rubber suspension lastik çıta
suspension bar süspansiyon çubuğu
suspension fork süspansiyon çatalı
opalescent suspension bulanık süspansiyon
engine suspension motor süspansiyonu
aqueous suspension sulu süspansiyon
bogie suspension tandem aks süspansiyon
solid suspension katı süspansiyon
the tag bogie leaf spring suspension çiftli aks grubu
suspension rod askı çubuğu
in a state of suspension asılı durumda
point of suspension asma noktası
suspension cable askı halatı
leaf spring suspension yaprak yaylı süspansiyon
spring suspension unit yaylı süspansiyon ünitesi
cable suspension bridge urganlı asma köprü
state of suspension asılı hal
suspension kit süspansiyon kiti
air suspension havalı süspansiyon
suspension bracket kuyruk braketi
suspension equipment yaylar
in a state of suspension askıda
seat spring suspension koltuk yaylı süspansiyonu
hard suspension sert süspansiyon
state of suspension asılı durum
wheel suspension lever süspansiyon kolu
air suspension automatic ride control hava süspansiyonu otomatik sürüş kontrolü
in a state of suspension asılı halde
center of suspension asılma noktası
solid in suspension katı süspansiyon
suspension bridges asma köprüler
air suspension pnömatik süspansiyon
bentonite suspension bentonit süspansiyonu
bifilar suspension çift telli süspansiyon
revolving shackle suspension döner baklalı süspansiyon
detachable strap with suspension hooks seyyar halkalı kayış
torsion bar suspension burulma çubuklu süspansiyon
hydrodynamic suspension hidrodinamik süspansiyon
primary suspension spring cover kauçuk susta koruma kapağı
primary suspension damper dingil amortisörü
primary suspension rubber spring kauçuk dingil sustası
primary suspension helical spring helisel taşıma yayı
dynamo suspension dinamo askı tertibatı
fixed suspension sabit askı
suspension cylinder suspansiyon silindiri
laminated suspension spring yaprak taşıma sustası
polygonal suspension poligonal süspansiyon
suspension link halka menot
suspension shackle menot
suspension bracket susta suportu
suspension spring askı yayı
suspension cable askı kablosu
suspension spring süspansiyon yayı
suspension beam deve boynu
suspension member asma öğe
suspension tube süspansiyon borusu
suspension wheel taşıyıcı tekerlek
suspension system süspansiyon sistemi
suspension strop askı kolanı
suspension system askı donanımı
stock concentration of aqueous pulp suspension sulu kağıt hamuru süspansiyonunun stok konsantrasyonu
suspension bridge asma köprü
suspension bolt askı civatası
initial suspension başlangıç süspansiyonu
suspension and bulk processes süspansiyon ve kitle prosesleri
quantitative suspension test nicel süspansiyon deneyi
drainability of pulp suspension in water kağıt hamurunun sudaki süspansiyon süzülebilirliği
quantitative suspension test kantitatif süspansiyon deneyi
suspension gear askı tertibatı
spring suspension yaylı süspansiyon
spring suspension yaylı askı
spring pipe suspension yaylı boru askısı
flexible suspension system hareketli askı sistemi
three-point suspension üç noktadan asma
suspension components süspansiyon bileşenleri
sediment suspension sediment süspansiyonu
suspension insulator askı izolatörü
suspension mark süspansiyon işareti
Telecom
short term line suspension campaign kısa süreli hat dondurma kampanyası
Electric
suspension isolator askı izolatörü
torsion suspension burulma süspansiyonu
Construction
suspension grid mesnet ızgarası
suspension bridge asma köprü
suspension roofs asma çatı
pipe suspension boru asma
flexible suspension esnek askı
Lighting
suspension factor tavan uzaklığı oranı
suspension length tavan uzaklığı
Automotive
front suspension ön süspansiyon
long and short arm suspension uzun ve kısa kollu süspansiyon
hydropneumatic suspension hidropnömatik süspansiyon
pneumatic suspension pnömatik havalı süspansiyon
suspension arm salıncak
rubber suspension part lastik süspansiyon parçası
linked suspension system tekerlek düzeni birleşik süspansiyon
wheel suspension tekerlek süspansiyonu
torsion bar suspension burulma çubuklu süspansiyon
rear suspension arka süspansiyon
hydrolastic suspension bağımsız tekerli süspansiyon
steering suspension direksiyon süspansiyonu
independent front wheel suspension bağımsız ön tekerlek süspansiyonu
hydrolastic suspension hidrolastik süspansiyon
hydragas suspension gazlı süspansiyon
suspension tuning süspansiyon ayarı
independent suspension bağımsız süspansiyon
independent whell suspension bağımsız tekerlekli süspansiyon
wheel/tires & suspension tekerlek/lastik ve süspansiyon
suspension leveling power source süspansiyon seviyeleme güç kaynağı
suspension modules süspansiyon modülleri
suspension load leveling control subsystem süspansiyon güç dengeleme kontrol tali sistemi
suspension system süspansiyon sistemi
suspension subsystem süspansiyon tali sistemi
rear suspension members arka süspansiyon elemanları
rear suspension subsystem arka süspansiyon tali sistemi
rear suspension module assembly arka süspansiyon modülü tertibatı
active suspension aktif süspansiyon
attached to the suspension system süspansiyon sistemine takılı
front suspension members ön süspansiyon elemanları
front suspension modules ön süspansiyon modülleri
front suspension and powertrain module assembly ön süspansiyon ve güç aktarma modülü aksamı
front suspension center assembly ön süspansiyon merkezi tertibatı
front suspension module assembly ön süspansiyon modül aksamı
rear suspension actuation arka süspansiyon aktüasyonu
front suspension actuation ön süspansiyon harekete geçirme
front suspension corner module assembly ön süspansiyon köşe modülü aksamı
front suspension subsystem ön süspansiyon tali sistemi
rear suspension corner module assembly arka süspansiyon dirsek modulü tertibatı
independent rear suspension bağımsız arka suspansiyon
self levelling suspension kendinden ayarlı suspansiyon
bar suspension çubuklu süspansiyon
independent front wheel suspension bağımsız önaskı
front axle suspension ön dingil süspansiyonu
lower suspension arm alt süspansiyon kolu
front wheel suspension ön tekerlek süspansiyonu
rear wheel suspension arka tekerlek süspansiyonu
engine suspension motor süspansiyonu
independent suspension müstakil süspansiyon
hydropneumatic suspension hidropnomatik süspansiyon
liquid spring suspension hidrolik yaylı süspansiyon
tandem axle suspension çift aks süspansiyonu
hydropneumatic self-leveling suspension hava takviyeli hidrolik süspansiyon
three-point suspension üç noktadan süspansiyon
non-automotive components suspension otomotivden bağımsız aksamlar-süspansiyon
rear suspension center assembly ma-arka süspansiyon merkezi tertibatı
non-automotive application subsystem-suspension otomotivden bağımsız uygulama tali sistemi-süspansiyon
non-automotive assemblies-suspension otomotivden bağımsız tertibatlar-süspansiyon
suspension test süspansiyon deneyi
suspension frame süspansiyon çerçevesi
magnetic suspension manyetik süspansiyon
air suspension drier hava kurutucu
air suspension system havalı süspansiyon düzeni
air suspension automatic ride control havalı süspansiyon otomatik sertlik ayarı
air suspension valve block havalı süspansiyon valf bloğu
delta link suspension delta link süspansiyon
coil spring rear suspension helezon yaylı arka süspansiyon
full coil suspension helezon yaylı süspansiyon
linear electromagnetic suspension linear elektromanyetik süspansiyon
pseudo macpherson suspension yalancı mekförsın süspansiyon
hydractive suspension hidraktif süspansiyon
hydragas suspension hidrogaz süspansiyon
hydrolastic suspension hidrolastik süspansiyon
active suspension system aktif süspansiyon düzeni
rising-rate suspension sıkıştıkça sertliği artan süspansiyon düzeni
hydropneumatic suspension hidropnomatik süspansiyon
low mounted coil spring suspension alçak yerleşimli helezon yaylı süspansiyon
magnetic suspension system manyetik süspansiyon düzeni
monobeam suspension ı-kirişli sabit akslı ön süspansiyon
semi-independent suspension yarı bağımsız süspansiyon
semi-active suspension system yarı etkin süspansiyon düzeni
semi-trailing arm suspension yarı çeki (iz) kollu süspansiyon
cantilevered suspension dirsek kirişli süspansiyon
four-link rear suspension dört kollu arka süspansiyon
moulton hydragas suspension multon hidragaz süspansiyonu
rear suspension arka süspansiyon
rear suspension coil spring arka süspansiyon helezon yayı
du bonnet suspension du bone süspansiyonu
push-pull suspension itme-çekme kollu süspansiyon
load leveling suspension yüke ayarlı süspansiyon
suspension bridge asma köprü
suspension subframe süspansiyon alt şasisi
suspension system süspansiyon düzeni
suspension geometry süspansiyon geometrisi
suspension travel süspansiyon hareket mesafesi
suspension sphere süspansiyon küresi
suspension aids süspansiyon takviyesi
suspension spring süspansiyon yayı
suspension level sensor süspansiyon seviye sensörü
suspension level control unit süspansiyon seviye kontrol birimi
dependant suspension bağımlı süspansiyon
independent rear suspension bağımsız arka süspansiyon
non-independent suspension bağımsız olmayan süspansiyon
independent front suspension bağımsız ön süspansiyon
independent suspension bağımsız süspansiyon
four-wheel independent suspension tam bağımsız süspansiyon düzeni
electronic air suspension elektronik havalı süspansiyon
electronic air suspension elektronik havalı süspansiyon
front suspension ön süspansiyon
five-link rear suspension beş kollu arka süspansiyon
parallel trailing link suspension paralel kontrol kollu süspansiyon
rocker arm suspension esnek kollu süspansiyon
sliding-pillar suspension kayıcı tip süspansiyon
unequal length wishbone suspension farklı uzunlukta salıncaklı süspansiyon
suspension link süspansiyon kolu
suspension strut mount amortisör takozu
torsion bar suspension torsiyon çubuklu süspansiyon
pneumatic suspension pnömatik süspansiyon
trailing arm suspension çeki (iz) kollu süspansiyon
ball joint suspension çift rotilli süspansiyon
double wishbone suspension çift salıncaklı süspansiyon
rigid rear suspension sabit arka aks
multi-link suspension çok kollu süspansiyon
arm suspension salıncaklı süspansiyon
Traffic
suspension bridge asma köprü
Railway
active suspension aktif süspansiyon
primary suspension birincil süspansiyon
secondary suspension ikincil süspansiyon
primary suspension ilk askı
spring suspension susta askısı
suspension components süspansiyon bileşenleri
trolley wire with auxiliary wire suspension yardımcı tel askılı basit seyir teli
spring suspension link pin susta bağlantı pimi
Aeronautic
dynamic suspension dinamik yaylanma
free suspension line length askı kordonları uzunluğu
Medical
platelet suspension by apheresis aferez trombosit süspansiyonu
powder and solvent for suspension süspansiyonluk toz ve çözücüsü
oral suspension oral süspansiyon
powder and solvent for suspension for injection enjeksiyonluk süspansiyon tozu ve çözücüsü
dental suspension diş süspansiyonu
endotracheopulmonary instillation suspension endotrakeopulmoner damlatma süspansiyonu
intrauterine suspension rahim içi süspansiyon
intramammary suspension meme içi süspansiyonu
suspension for injection enjeksiyonluk süspansiyon
rectal suspension rektal süspansiyon
powder and solvent for suspension göz damlası
cutaneous suspension deri süspansiyonu
cutaneous spray suspension deri spreyi süspansiyonu
teat dip suspension meme ucu daldırma süspansiyonu
tablet for rectal suspension rektal süspansiyon tableti
nebuliser suspension nebülizör ile inhalasyon süspansiyonu
powder and solvent for oral suspension oral süspansiyon tozu ve çözücüsü
powder for suspension for fish treatment balık tedavisi için süspansiyon tozu
reconstituted suspension sulandırılarak hazırlanan süspansiyon
powder for oral suspension oral süspansiyon tozu
dip suspension daldırma süspansiyonu
powder for suspension for injection enjeksiyonluk süspansiyon tozu
granules for oral suspension oral süspansiyon granülü
oromucosal suspension ağız mukoza süspansiyonu
concentrate for dip suspension konsantre daldırma süspansiyonu
powder for rectal suspension rektal süspansiyon tozu
vaginal suspension vajinal süspansiyon
powder for nebuliser suspension nebulizör süspansiyonu için toz
gastroenteral suspension mide-bağırsak süspansiyonu
pour-on suspension dökme süspansiyonu
spot-on suspension damlatma süspansiyonu
cell suspension hücre süspansiyonu
two units of erythrocyte suspension transfusion need iki ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ihtiyacı
trombocyte suspension trombosit süspansiyonu
erythrocyte suspension eritrosit süspansiyonu
quantitative suspension test kantitatif süspansiyon testi
thrombocyte suspension trombosit süspansiyonu
granulocyte suspension granülosit süspansiyonu
bladder neck needle suspension mesane boynu iğne suspansiyonu
endoscopic bladder neck suspension endoskopik mesane boynu süspansiyonu
Dentistry
amoxicillin suspension amoksisilin süspansiyon
Food Engineering
initial suspension başlangıç süspansiyonu
preparation of initial suspension and decimal dilutions başlangıç süspansiyonunun ve ondalık seyreltilerin hazırlanması
Chemistry
bentonite suspension bentonit süspansiyonu
pulp suspension kağıt hamuru süspansiyonu
ph value of an aqueous suspension sulu süspansiyonun ph değeri
suspension agent asıltı maddesi
Marine Biology
suspension feeder askı malzeme yiyen
Environment
quantitative suspension test nicel süspansiyon deneyi
Military
suspension of flying uçuştan mahrumiyet
vertical volute spring suspension dikey volüt konik yaylı askı donanımı
suspension of flying uçuştan alıkoyma
horizontal volute spring suspension yatay volüt konik yaylı askı donanımı
suspension of arms muharebeye ara verme
suspension equipment süspansiyon teçhizatı
suspension equipment donanım teçhizatı
vertical volute spring suspension düşey yaylı askı
light equipment suspension bridge hafif asma köprü
suspension ribbon madalya kurdelesi
suspension system askı donanımı
suspension of arms ateş kesme
Sport
10-game suspension 10 maç uzaklaştırma
Painting
suspension medium süspansiyon ortamı
Printery
dilute fiber suspension seyreltik elyaf süspansiyonu