hide something from somebody - İspanyolca İngilizce Sözlük