önemli bir halk sağlığı sorunu - Türkçe İngilizce Sözlük