üç torklu kontrol sistemi - Türkçe İngilizce Sözlük