(bir şeyi birine/bir şeye) dayatmak/zorla benimsetmek - Türkçe İngilizce Sözlük