(bir şeyi) yer yer (bir şeyle) süslemek - Türkçe İngilizce Sözlük