(birinin) bakımı altında - Türkçe İngilizce Sözlük