ağacın ana dallarından biri - Türkçe İngilizce Sözlük