adore (one) for (something) - Türkçe İngilizce Sözlük