aluminium - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

aluminium

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"aluminium" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 5 sonuç

İngilizce Türkçe
Technical
aluminium alüminyum
aluminium alüminyum (simgesi al)
Automotive
aluminium alüminyum
Mining
aluminium alüminyum
Chemistry
aluminium aluminyum

"aluminium" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 331 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be made from aluminium profile f. alüminyum profilden yapılmak
aluminium joinery i. aliminyum doğrama
lithium aluminium hydride i. lityum alüminyum hidrat
aluminium paint i. alüminyum boya
aluminium joint i. aluminyum doğrama
aluminium joinery i. aluminyum doğrama
aluminium foam i. alüminyum köpük
containing aluminium s. alüminyumlu
Trade/Economic
aluminium industry alüminyum sanayi
aluminium industry alüminyum endüstrisi
production of aluminium alüminyum üretimi
Technical
aluminium alloy wheel alüminyum tekerlek
aluminium tube alüminyum tüp
density of aluminium oxide alüminyum oksid yoğunluğu
aluminium powder alüminyum tozu
aluminium chloride alüminyum klorür
aluminium bronze alüminyum bronzu
aluminium coated alüminyum kaplı
aluminium solders alüminyum lehimleri
aluminium alloy wire alüminyum alaşımı tel
pure grade of aluminium sulphate saf alüminyum sülfat
aluminium alloy casting alüminyum alaşım dökümü
aluminium coat by vaporizing buharlaştırmayla alüminyum kaplama
aluminium box alüminyum kutu
aluminium section alüminyum bölüm
aluminium anode alüminyum anot
aluminium trioxide alüminyum trioksit
aluminium coat by spraying püskürtmeyle alüminyum kaplama
aluminium gasket alüminyum conta
aluminium paint galvaniz boya
aluminium silicate alüminyum silikat
aluminium alloy alüminyum alaşım
aluminium casting alüminyum döküm
aluminium foil alüminyum folyo
aluminium sheet alüminyum levha
aluminium alloy piston alüminyum alaşımlı piston
aluminium alloy wire wrapping test alüminyum alaşım teli sarma deneyi
aluminium fluoride alüminyum fluorür
aluminium oxide alüminyum oksit
aluminium bus bar alüminyum toplayıcı çubuk
aluminium cement alüminyum çimentosu
aluminium cable alüminyum kablo
cast aluminium dökme alüminyum
aluminium capsule alüminyum kapsül
aluminium bronze alüminyum tuncu
aluminium solder alüminyum kaynağı
aluminium alloy wheel alüminyum jant
aluminium brass alüminyum pirinci
aluminium oil galvaniz boya
wrought aluminium alloy biçimlenebilir alüminyum alaşım
aluminium chloride alüminyum clorit
round aluminium wire yuvarlak kesitli alüminyum tel
aluminium moulding alüminyum şerit
aluminium acetate alüminyum asetat
aluminium sulfate alüminyum sülfat
aluminium facade alüminyum cephe
aluminium alloy alüminyum alaşımı
aluminium joinery alüminyum doğrama
seamless, unalloyed aluminium and aluminium alloy gas cylinders kaynaksız, alaşımsız alüminyum ve alüminyum alaşımlı gaz basınçlı kapları
aluminium shape alüminyum profil
aluminium window alüminyum pencere
aluminium paint alüminyum boya
aluminium oxide alumina
aluminium gold alüminyum tuncu
aluminium sulphide alüminyum sülfür
aluminium bronze albronz
aluminium foil alüminyum varak
aluminium hydroxide alüminyum hidroksit
aluminium oxide alümin
aluminium foil separating sheet alüminyum tecrit levhası
aluminium bronze beyaz yaldız
aluminium gold albronz
aluminium facing alüminyum cephe kaplaması
aluminium smith alüminyumcu işçi
aluminium potassium sulphate alüminyum potasyum sülfat
aluminium roofing alüminyum çatı örtüsü
aluminium sulphate alüminyum sülfat
aluminium hydrate alüminyum hidrat
aluminium solder alüminyum lehim
aluminium-coat by spraying püskürtmeyle alüminyum kaplamak
aluminium-coat alüminyum kaplamak
aluminium-coat by vaporizing buharlaştırmayla alüminyum kaplamak
aluminium-plated alüminyum kaplı
aluminium load-bearing member alüminyum taşıyıcı öğe
aluminium load-bearing member alüminyum taşıyıcı öge
iron-chromium-aluminium alloy demir-krom-alüminyum alaşımı
half-hard drawn solid round aluminium wire yarı sert çekilmiş som alüminyum tel
hot-dip aluminium coating sıcak daldırmalı alüminyum örtü
hard-drawn aluminium wire sert çekilmiş alüminyum tel
steel-reinforced aluminium çelik takviyeli alüminyum
hard-drawn aluminium wire soğuk çekilmiş alüminyum tel
aluminium ores alüminyum cevherleri
production of aluminium alüminyum üretimi
aluminium production alüminyum üretimi
aluminium alloy scrap alüminyum alaşımı hurda
casting aluminium alloys döküm alüminyum alaşımları
aluminium alloy drill pipe alüminyum alaşımlı sondaj borusu
aluminium-magnesium-silicon alloy wire alüminyum-magnezyum-silisyum alaşımlı tel
aluminium strip alüminyum şerit
round aluminium winding wire yuvarlak kesitli alüminyum sargı teli
aluminium injection machine alüminyum enjeksiyon makinesi
aluminium stranded conductor örgülü alüminyum iletken
cast aluminium alloy enclosure döküm alüminyum alaşım mahfaza
filiform corrosion resistance test on aluminium alloys alüminyum alaşımlarında lif şeklindeki korozyona dayanım deneyi
oxygen content in aluminium nitride alüminyum nitrürdeki oksijen muhtevası
rolled aluminium haddelenmiş aluminyum
aluminium wrought alloys işlenik aluminyum alaşımları
commercial aluminium tecimsel aluminyum
commercially pure aluminium tecimsel arılıkta aluminyum
sintered-aluminium powder toplaşık aluminyum tozu
cold-extruded aluminium soğuk sıkma alüminyum
cold-extruded aluminium wire soğuk sıkma alüminyum tel
aged aluminium alloy yaşlandırılmış alüminyum alaşımı
hot-dip aluminium coating sıcak daldırımlı alüminyum kaplama
aluminium hydroxide sulu alumina
high aluminium defect yüksek alüminyum hatası
triethyl aluminium üçetilli alüminyum
sintered-aluminium powder (sap) sinterlenmiş alüminyum tozu
sodium-aluminium borosilicate glass sodyum alüminyum borosilikat camı
sodium aluminium hydride sodyum alüminyum hidrür
high-silicon aluminium alloys yüksek silisyumlu alüminyum alaşımları
age hardening aluminium alloys yaşlandırılabilir alüminyum alaşımları
age hardened aluminium alloy yaşlandırılmış alüminyum alaşımı
deepdrawn aluminium sheet derin çekilmiş alüminyum sac
deep drawn aluminium derin çekilmiş alüminyum
silver aluminium system gümüş aluminyum dizgesi
silver aluminium phase diagram gümüş aluminyum evre çizgesi
anodized aluminium eloksallı alüminyum
aluminium copper alloys alüminyum-bakır alaşımları
aluminium alloy sheet alüminyum alaşımı sac
aluminium alloy classification alüminyum alaşımları sınıflandırması
aluminium compounds alüminyum bileşikleri
aluminium titanium system alüminyum titan dizgesi
aluminium temper designation alüminyum işlem simgeleri
aluminium perchlorate alüminyum perklorat
aluminium ultrasonic welding alüminyum sesüstü kaynağı
aluminium alloy designations alüminyum alaşımları simgeleri
aluminium finishes alüminyum bitirmeleri
aluminium bromide alüminyum bromür
aluminium brazing alloy alüminyum sert lehimleme alaşımı
aluminium passivation alüminyum edilginleştirme
aluminium classification alüminyum sınıflandırması
aluminium electrolytic refining alüminyumun elektrikli arıtımı
aluminium alloy selection alüminyum alaşımı seçimi
aluminium honeycombe alüminyum peteği
alumina-reinforced aluminium alumina destekli alüminyum
aluminium coating alüminyum kaplama
die cast aluminium alüminyum pres döküm
aluminium phosphide alüminyum fosfür
aluminium reduction cell alüminyum indirgeme hücresi
aluminium castings alüminyum dökümler
aluminium ore alüminyum cevheri
aluminium sheet alüminyum sac
aluminium-manganese alloys alüminyum-mangan alaşımları
aluminium chlorination alüminyum klorlama
aluminium magnesium equilibrium phase digram alüminyum-magnesyum dengeli evre çizgesi
aluminium magnesium-manganese alloys alüminyum-magnezyum-mangan alaşımları
aluminium copper equilibrium phase diagram alüminyum-bakır dengeli evre çizgesi
aluminium standards and data alüminyum standartları ve verileri
aluminium-zinc alloys alüminyum-çinko alaşımları
aluminium trialkyl alüminyum üçalkil
aluminium clad steel alüminyum giydirik çelik
aluminium metaphosphate alüminyum metafosfat
aluminium-copper alloys alüminyum bakır alaşımları
aluminium fluoride alüminyum florür
aluminium nickel equilibrium phase diagram alüminyum nikel dengeli evre çizgesi
magnesium-aluminium phase diagram magnezyum-aluminyum evre çizgesi
aluminium silicon alloy alüminyum silisyum alaşımı
aluminium smelting alüminyum izabesi
aluminium welding alüminyum kaynağı
aluminium copper silicon alloys alüminyum bakır silis alaşımları
aluminium silicon casting alloys alüminyum silisyum döküm alaşımları
aluminium scrap alüminyum hurdası
aluminium-copper-zinc alloys alüminyum-bakır-çinko alaşımları
aluminium bomb alüminyum hazne
aluminium forging alüminyum dövme
aluminium titanium alloys alüminyum titan alaşımları
aluminium killed steel alüminyumla durgunlaştırılmış çelik
aluminium association alüminyum birliği
aluminium bronze alloys alüminyum tuncu alaşımları
aluminium alloy castings alüminyum alaşımı dökümler
aluminium copper zinc alloys alüminyum bakır çinko alaşımları
aluminium rod alüminyum çubuk
aluminium coating alüminyum örtü
alumina aluminium titanate composites alumina alüminyum titanat karmalar
graphite- reinforced aluminium grafit destekli aluminyum
aluminium copper system alüminyum-bakır dizgesi
aluminium silicon system alüminyum silisyum dizgesi
aluminium alloy temper designation alüminyum alaşımı işlem simgesi
aluminium alloy extrusions alüminyum alaşımı sıkmalar
aluminium titanate alüminyum titanat
aluminium foundry alüminyum dökümhanesi
aluminium flake alüminyum pul
aluminium lactate alüminyum laktat
deoxidation with aluminium alüminyumla oksijen giderme
aluminium base coatings alüminyum temelli dökümler
aluminium-copper system alüminyum bakır dizgesi
aluminium iodide alüminyum iyodür
aluminium lithium alloys alüminyum lityum alaşımları
aluminium nitride alüminyum nitrür
aluminium coated sheet alüminyum örtülü sac
aluminium nitrate alüminyum nitrat
aluminium cell alüminyum hücresi
aluminium base alloys alüminyum temelli alaşımlar
aluminium alloys alüminyum alaşımları
aluminium magnesium system alüminyum-magnesyum dizgesi
aluminium foundry practice alüminyum dökümhanesi uygulaması
aluminium anodic coating alüminyum anodik kaplama
aluminium shielded arc welding alüminyum korumalı ark kaynağı
aluminium phosphate alüminyum fosfat
aluminium products alüminyum ürünleri
aluminium cladding alüminyum giydirme
classification of aluminium alloys alüminyum alaşımları sınıflandırması
aluminium plate alüminyum levha
aluminium silicon equilibrium phase digram alüminyum silisyum dengeli evre çizgesi
aluminium casting alloys alüminyum döküm alaşımları
aluminium deoxidized steel alüminyumla oksijeni giderilmiş çelik
aluminium enamel alüminyum emayesi
aluminium-matrix composites alüminyum anayapılı karmalar
aluminium-copper phase diagramme alüminyum bakır evre çizgesi
aluminium enamel alüminyum sırrı
aluminium coated sheet alüminyum kaplamalı sac
aluminium titanium equilibrium phase diagram alüminyum titan dengeli evre çizgesi
aluminium oxide fibres alüminyum oksit lifler
aluminium magnesium alloys alüminyum magnesyum alaşımları
aluminium-copper alloy sheet alüminyum bakır alaşımı sacı
aluminium deoxidation alüminyumun oksijen gidermesi
aluminium zinc copper alloys alüminyum çinko bakır alaşımları
aluminium caps for transfusion, infusion and injection bottles transfüzyon, infüzyon ve enjeksiyon şişeleri için alüminyum başlıklar
die cast aluminium basınçlı alüminyum döküm
aramid- aluminium laminate aramidli alüminyum lata
tetramethyl-aluminium hydroxide dört metilli alüminyum hidroksit
copper-aluminium alloys bakır alüminyum alaşımları
nickel aluminium superalloy nikel alüminyum üstünalaşımı
made of an aluminium-plastics combination alüminyum-plastik kombinasyonundan yapılan
overaged aluminium alloy aşırı yaşlanmış alüminyum alaşımı
overaged aluminium alloy aşırı yaşlandırılmış alüminyum alaşımı
aluminium association alloy designations aa alaşım simgeleri
ph aluminium alloys çs alüminyum alaşımları
anodized aluminium artıuçlanmış alüminyum
underaged aluminium alloy yetersiz yaşlandırılmış alüminyum alaşımı
wrought aluminium alloys biçimlenebilen alüminyum alaşımlar
arc welding of aluminium and aluminium alloys alüminyum ve aliminyum alaşımlarının ark kaynağı
aluminium-coated iron and steel materials alüminyum ile kaplanmış demir ve çelik malzemeler
aluminium and magnesium alloy ingots and castings alüminyum ve magnezyum alaşımı külçe ve dökümler
refined aluminium ingots rafine alüminyum ingotlar
unalloyed aluminium ingots for remelting tekrar ergitme için alaşımsız alüminyum ingotlar
aluminium alloy casting alüminyum alaşımlı dökümler
aluminium-based coagulants alüminyum esaslı koagülantlar
aluminium-clad steel wire alüminyum kaplanmış çelik tel
precipitated sodium aluminium silicate çöktürülmüş sodyum alüminyum silikat
aluminium alloy rod alüminyum alaşımlı çubuk
aluminium oxide test dust alüminyum oksit deney tozu
drawn in aluminium alloys alüminyum alaşımından çekilmiş
fused aluminium oxide erimiş alüminyum oksit
zinc or aluminium coatings çinko veya alüminyum kaplamalar
aluminium isopropylate alüminyum izopropilat
carbonaceous materials used in the production of aluminium alüminyum üretiminde kullanılan karbonlu maddeler
decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium alüminyum üzerindeki dekoratif ve koruyucu anodik oksidasyon kaplamaları
aluminium alloy flange alüminyum alaşımlı flanş
scrap consisting of used aluminium beverage cans atık içecek alüminyum kutu hurdası
aluminium alloy armature aluminyum alaşımlı armatür
hard anodizing of aluminium alloys alüminyum alaşımlarının sert anodik kaplanması
unalloyed aluminium scrap alaşımsız alüminyum hurda
aluminium packaging scrap alüminyum ambalaj hurdası
decoated aluminium scrap kaplamasından temizlenmiş alüminyum
electrolytic treatment system with aluminium anodes alüminyum anotlu elektrolitik arıtma sistemi
anodic treatments of aluminium alloys alüminyum alaşımlarının anodik işlemleri
aluminium sheet strip and plate for electrotechnical applications elektroteknik uygulamalar için alüminyum sac şerit ve levha
aluminium lighting column alüminyum aydınlatma direği
made of steel or aluminium alloy çelik veya alüminyum karışımından yapılmış
protection of iron and steel against corrosion by metal spraying of zinc and aluminium (korunacak yüzeye) çinko veya alüminyum tatbik ederek demir ve çeliğin korozyona karşı korunması
carbonaceous materials used in the production of aluminium alüminyum üretiminde kullanılan karbonlu malzemeler
Mechanic
wrought aluminium alloys dövme alüminyum alaşımları
aluminium oxide based ceramics alüminyum oksit esaslı seramikler
Construction
aluminium joinery aluminyum doğrama
aluminium joint aluminyum doğrama
structural aluminium strüktürel alüminyum
rigid non-threadable conduit of aluminium alloy alüminyum alaşımlı vidalanamayan sert boru
aluminium map sheet alüminyumlu pafta
aluminium flexible ducts alüminyum esnek kanallar
aluminium composite panel alüminyum kompozit panel
alucobond (a light-weight composite material composed of two pre-finished thick aluminium cover sheets) alikobant
aluminium glazing alüminyum giydirme
Marine
aluminium cabin hollow door alüminyum kamara kapısı
Petrol
aluminium silicate mineral alüminyum silikat minerali
Mining
aluminium ores alüminyum cevherleri
Medical
aluminium acetate aluminyum asetat
aluminium hydroxide aluminyum hidroksit
aluminium silicate aluminyum silikat
aluminium aminoacetate aluminyum aminoasetat
Food Engineering
aluminium milk cooling tank alüminyum süt soğutma tankı
Chemistry
aluminium oxide alüminyum oksid
aluminium sulphide alüminyum sülfür
aluminium hydrate alüminyum hidrat
aluminium sulphate alüminyum sülfat
copper aluminium alloy bakır alüminyum alaşımı
aluminium hydroxide alüminyum hidroksit
aluminium potassium sulphate alüminyum potasyum sülfat
aluminium polyethylene alüminyum polietilen
copper-aluminium alloy bakır’-alüminyum alaşımı
lithium aluminium hydride lityum alüminyum hidrit
aluminium ore alüminyum filizi
aluminium pigment alüminyum pigment
aluminium ammonium sulfate alüminyum amonyum sülfat
aluminium potassium sulfate alüminyum potasyum sülfat
aluminium-based coagulants alüminyum esaslı koagülantlar
yttrium aluminium garnet itriyum aluminyum garneti
yttrium aluminium perovskite itriyum aluminyum perovskit
yttrium aluminium garnet itriyum aluminyum partaşı
titanium-aluminium alloys titan-aluminyum alaşımları
cesium aluminium silicate sezyum alüminyum silikat
zirconium-barium- lanthanum-aluminium fluoride glasses zirkon-baryum-lantan-aluminyum florür camları
lithium aluminium deuteride lityum alüminyum döyterür
lithium-aluminium alloy lityum alüminyum alaşımı
lanthanum aluminium substrate lantan alüminyum altkatmanı
lithium aluminium hydride lityum alüminyum hidrür
ethyl aluminium dichloride etil alüminyum ikiklorur
aluminium chloride hydroxide alüminyum klorür hidroksit
aluminium chloride hydroxide sulfate alüminyum klorür hidroksit sülfat
aluminium alkyls alüminyum alkilleri
aluminium triisopropoxide alüminyum triizopropoksit
aluminium phosphide aluminyum fosfür
ethyl propoxy aluminium chloride etilpropoksi alüminyum klorür
aluminium lithium hydride lityum alüminyum hidrür
aluminium powder aluminyum tozu
aluminium chloride anhydrous alüminyum klorür susuz
aluminium iron sulfate alüminyum demir sülfat
aluminium iron chloride alüminyum demir klorür
aluminium iron chloride hydroxide alüminyum demir klorür hidroksit
Painting
aluminium paint alüminyum boya