annual effective dose equivalent - Türkçe İngilizce Sözlük